Massesøksmål mot norske oppdrettskjemper i USA

De amerikanske grenene av Mowi, Lerøy, Salmar og Grieg Seafood saksøkes for «ulovlig koordinering» i et amerikansk massesøksmål.

SAKSØKES: Flere norske oppdrettsgiganter inkluderes i et amerikansk massesøksmål.
Publisert:

Også Bremnes Seashore og deres salgsselskap Ocean Quality er inkludert i søksmålet, ifølge stevningen, som ble levert til en føderal domstol i Miami i Florida tirsdag.

Det er den amerikanske distributøren Euclid Fish Company som har gått til sak mot oppdretterne.

Den ulovlige aktiviteten påstås å ha funnet sted mellom 1. juli 2015 frem til i dag, heter det i søksmålet, som E24 har fått tilgang til.

«Dette søksmålet reises på grunnlag av ulovlig koordinering av priser for direkte-kjøpere av oppdrettslaks og lakseprodukter derfra (som laksefilet og røkt laks) som ble solgt direkte av [de saksøkte]», heter det i innledningen av stevningen.

Videre skriver Euclid Fish Company at «de saksøkte ofte – og feilaktig – hevdet at kostnadsøkninger rettferdiggjorde prisøkningene, men deres egne data motbeviser denne angivelige begrunnelsen».

Søksmålet leveres på vegne av «alle personer og enheter i USA og dets territorier som direkte har kjøpt oppdrettslaks [...] fra en eller flere av de saksøkte».

Knyttes til EU-razzia

Det var nettstedet Undercurrentnews.com som omtalte saken først.

Kommunikasjonssjef Kristina Furnes i Grieg Seafood overbringer følgende kommentar fra selskapet.

– Vi er gjort oppmerksom på søksmålet. Den knyttes til EU-kommisjonens undersøkelser fra februar, der de undersøker om det finnes praksis som påvirker konkurransen i laksenæringen negativt.

– Vi er ikke kjent med noe form for praksis som undergraver konkurransen, verken i Norge, EU eller USA. Vi samarbeider med EU-kommisjonen i saken.

Les også

Norges konkurransetilsyn om EU-razzia: – Vi har ikke vært kjent med saken

Kjent med søksmål

Kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Mowi bekrefter at også de er kjent med søksmålet.

– Vi er gjort kjent med at et amerikansk selskap har gått til massesøksmål mot flere norske og skotske oppdrettsselskaper, deriblant Mowi. Vi holder på med å sette oss inn i søksmålet, men det kan se ut som det tar utgangspunkt i de undersøkelsene EU-kommisjonen har gående om at norske oppdrettsselskaper har drevet med prissamarbeid eller annen konkurransevridende aktivitet.

– Vi har hverken drevet med prissamarbeid eller annen konkurransevridende aktivitet, og mener av den grunn at anklagene i massesøksmålet for vår del er grunnløse, skriver Hjetland i en SMS til E24.

Også administrerende direktør Espen Engevik i Ocean Quality bekrefter overfor E24 at han er kjent med søksmålet.

– Dette er i sammenheng med razziaen EU-kommisjonen gjennomførte mot flere oppdretteres kontor i England for noen uker siden. Som vi har sagt tidligere samarbeider vi fullt ut med EU i undersøkelsene.

– Vi ser ikke noen annen konsekvens før undersøkelsene er gjennomført, sier Engevik.

Oppdatering: I en SMS torsdag ettermiddag bekrefter administrerende direktør Einar Eide i Bremnes Seashore at de har registrert søksmålet. Eide har ingen kommentar til saken utover det.

Salmar og Lerøy har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Uanmeldte inspeksjoner

De samme oppdrettsgigantene fikk i februar et overraskende besøk av EU-kommisjonen på sine anlegg i Skottland og Nederland.

I en pressemelding skrev EU-kommisjonen at de hadde gjennomført uanmeldte inspeksjoner hos «flere selskaper som driver med oppdrett av atlanterhavslaks».

Les også

EU med razzia mot norske laksekjemper

«Kommisjonen har bekymringer om at selskapene som er inspisert kan ha brutt EUs monopol-regler som forbyr kartellsamarbeid og restriktiv forretningspraksis», het det i pressemeldingen.

I det amerikanske søksmålet viser Euclid Fish Company til et brev EU-kommisjonens sendte til oppdretterne i februar, hvor det hevdes at oppdretssgigantene har:

  • Koordinert salgspriser og utvekslet kommersielt sensitiv informasjon.
  • Blitt enige om å kjøpe produkter av konkurrenter når disse konkurrentene hadde lavere priser.
  • Benytte seg av en koordinert strategi for å øke spottprisen på norsk oppdrettslaks for å sikre høyere prisnivåer på langtidskontrakter.
Publisert:

Her kan du lese mer om