Forbrukslånsbankene får refs av Finanstilsynet: – Må erkjenne at vi må bli bedre

Norske forbrukslånsbanker refses av Finanstilsynet, som i sin gjennomgang av bransjen har funnet en rekke forhold de mener er kritikkverdige.

REFSER FORBRUKSLÅNSBANKENE: Finanstilsynet har avdekket flere mangler i det siste årets tilsyn med forbrukslånsbankene. Her direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen (t.h) og direktør for bank og forsikringstilsyn Emil Steffensen ved en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

Tilsynet med bankene er gjort det siste året. Formålet var blant annet å kartlegge bankenes utlånspraksis.

Det ble avdekket flere mangler, ifølge Finanstilsynet, som peker på følgende:

  • Tilsynene viser at flere av bankene ikke hadde, eller først nylig har, tilpasset seg viktige bestemmelser i retningslinjene.
  • De viste dessuten at bankene ved vurdering av betjeningsevne ikke tok hensyn til alle relevante utgifter eller undervurderte utgiftene, slik at kunder som i henhold til retningslinjene ikke burde fått forbrukslån, likevel fikk innvilget lån.
  • Tilsynene viste i tillegg at flere banker underveis i søknadsprosessen tilbyr kunder høyere lån enn de opprinnelig hadde søkt om. En slik praksis strider med god forretningsskikk, skriver tilsynet.

Bankene som ble gjennomgått er Bank Norwegian, Easybank, Instabank, Komplett Bank, Monobank og Santander Consumer Bank.

Les også

Nordmenn skylder mer: Misligholdt gjeld økte med 4 milliarder i fjor

I rapportene som er publisert av Finanstilsynet gjennomgås en rekke forhold, men graden av kritikk varierer mellom bankene.

– Finanstilsynet kritiserer en hel bransje, og vi må erkjenne at vi må bli bedre. Samtidig er dette et klart tegn på at regelverket ikke har vært tydelig nok, skriver Komplett Banks sjef Jan Haglund i en e-post til E24.

Kritikkverdige forhold

I brevet til Komplett Bank skriver Finanstilsynet at det har funnet flere kritikkverdige forhold.

Tilsynet mener blant annet at Komplett Banks etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var svært mangelfull.

– Komplett Bank tar tilsynets anmerkninger alvorlig og er godt i gang med å forbedre interne kontrollrutiner og gjennomføre andre tiltak for å møte anmerkningene, skriver Komplett Banks sjef til E24.

Også i Instabank mener Finanstilsynet at flere funn er kritikkverdige.

Tilsynet peker blant annet på vurderingen av kundenes betjeningsevne og praksisen med å selge misligholdte lån. Mangler knyttet til utlånspraksis og bruk av agenter innebærer en betydelig omdømmerisiko, mener tilsynet.

Instabank har så langt ikke besvart E24s spørsmål.

Har gjort endringer etter tilsynsrefs

Også om Monobank skriver tilsynet at det er avdekket forhold som er vurdert som kritikkverdige.

Blant annet mener Finanstilsynet at bankens beregning av levekostnader bidrar til å overvurdere søkernes betjeningsevne, at mangler i utlånspraksisen og i bruken av agenter gir betydelig omdømmerisiko.

Konsernsjef Bent Gjendem i Monobank.

Praksisen med å selge misligholdte lån får også på pukkelen, fordi tilsynet mener dette tilslører den reelle risiko for mislighold. Den er vesentlig høyere enn det banken rapporterer, ifølge tilsynet.

Monobank-sjef Bent Gjendem sier til E24 banken har tatt grep etter at tilsynet var på besøk i fjor høst, blant annet ved å ta ekstra nedskrivninger i fjerde kvartal.

Banken endrer også modellen for betjeningsevne etter kritikken, ifølge Gjendem, som understreker at de ikke har gjort en full gjennomgang av rapporten enda.

Monobank-sjef sier at banken er uenig i tilsynets refs av praksisen med videresalg av misligholdte lån.

Les også

Finanstilsynets krav demper utbyttefesten i Bank Norwegian

– Tilsynet mener dette gir høyere risiko, men vi mener dette er risikoreduserende for Monobank. I tillegg mener tilsynet at det er høyere risiko ved å ha virksomhet i flere land, men vi mener at det for banken er risikodempende å ha virksomhet i ulike land, sier han.

Les også

Banksjef frykter tikkende gjeldsbombe: Slår alarm om hver tredje forbrukslån-søknad

– Vil følge opp

For Bank Norwegians del minner tilsynet om at virksomheten må drives forsvarlig og i tråd med god forretningsskikk.

– Vi har lest rapporten og Finanstilsynet påpeker mange viktige ting om bankens drift. Vi har hatt en prosess både før og etter det stedlige tilsynet på en rekke av områdene som de påpeker og har svart dem at vi kommer til å følge opp innholdet i rapporten, skriver Kai-Morten Terning, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bank Norwegian, i en e-post til E24.

Les også

Strammer grepet om forbrukslån

En gjenganger hos flere banker er tilsynets innvendinger mot videresalg av misligholdte lån, også hos Bank Norwegian.

– Bank Norwegian har kun solgt enkeltlåneporteføljer, noe banken i løpet av drøyt ti år kun har gjort fire ganger. Blant annet har økte kapitalkrav fra Finanstilsynet gjort det mer aktuelt med salg av låneporteføljer nå enn tidligere. Vi selger ikke misligholdte lån fortløpende, og vi planlegger heller ikke å gjøre det i fremtiden, skriver Terning.

Fant regelbrudd

Ifølge tilsynet tar ikke bankens modell hensyn til boutgifter for søkere som eier egen bolig, i tillegg til flere andre utgifter. De skriver også at banken risikerer å undervurdere lånekostnadene betydelig.

– Vi utvikler våre modellene løpende for at de skal gi et så presist bilde av en husholdningsøkonomi som mulig og kommer til å ta med oss tilbakemeldingen fra Finanstilsynet, svarer Terning.

Finanstilsynet har også funnet brudd på regler som sier at refinansieringslån ikke kan ha lenger løpetid enn gjenværende løpetid på det eksisterende lånet.

Les også

Analytiker: Streng regulering for forbrukslånsbankene vil drive frem flere sammenslåinger

– Det er viktig at kunden får anledning til å velge et månedsbeløp som er mulig å betjene ved refinansieringslån. Vi har derfor valgt å gi kunder mulighet til å få lengre nedbetalingstid enn fem år når de har behov for det, for at kunden skal kunne refinansiere dyrere gjeldsposter.

– Vi kommer til å følge de nye reglene om refinansiering i forskriften, men tror det vil bli en del som mister muligheten til selv å rydde opp i egen økonomi ved refinansiering etter forskriften trer i kraft, skriver Terning.

Den nye forskriften strammer inn kravene til banker som tilbyr forbrukslån, og bankene må tilpasse seg kravene innen 15. mai.

– Vi gjør nødvendige endringer

– Finanstilsynets rapport påpeker flere svakheter knyttet til vår organisering, våre styrings -og kontrollsystemer og vår utlånspraksis. Vi tar tilsynets anmerkninger til etterretning og gjør de nødvendige endringer, skriver Norden-sjef i Santander, Michael Hvidsten, i en e-post.

Les også

DNB klar for å vokse i forbrukslån: – Vi skal være en aktør i dette markedet

Finanstilsynet har også stilt spørsmål ved Santander Consumer Banks beregning av kundenes betjeningsevne, og etterlyser at flere relevante kostnader tas med.

– Vi tar tilsynets anmerkning til etterretning og vil gjøre de nødvendige justeringer i vår modell for vurdering av betjeningsevne, skriver Hvidsten.

Her har også etterlevelse av hvitvaskingslovens bestemmelser vært et tema, men tilsynet har deretter notert at banken har gjort flere tiltak for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

– Når det gjelder etterlevelse av hvitvaskingsloven, så handler dette om enkelte mangler i rutiner og systemer for internkontroll og oppfølgning av kunder. Flere tiltak er allerede fullført, samtidig som det arbeides med å rette opp i det resterende, skriver Hvidsten.

I en foreløpig rapport til Easybank har Finanstilsynet pekt på mangler knyttet til kontroll og styring av risikoutviklingen. Tilsynet skriver i den endelige rapporten at det har notert seg at bankens styre vil gjøre tiltak, og sier de vil diskutere ytterligere forbedringer.

Easybank-sjef Oddbjørn Berentsen skriver at det ikke ble avdekket kritikkverdige forhold i inspeksjonen av banken.

– De merknadene vi fikk ble styrebehandlet og lukket i 2018, skriver han.

Les også

– Den forrige ledelsen hadde mistanke om at dette foregikk

Les også

– Må slå beinhardt ned på dette

Les også

Venter flere sammenslåinger

Publisert:

Her kan du lese mer om