NHO-sjefen om den nye regjeringen: – Uheldig å innskrenke fleksibiliteten i arbeidslivet

NHO-sjef Ole Erik Almlid reagerer på den nye plattformen fra Støre-regjeringen. Han peker på behovet for å flere i arbeid.

Ole Erik Almlid
Publisert:

Regjeringen vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, går det frem av den nye regjeringens plattform, Hurdalsplattformen, som ble lagt frem onsdag.

En som reagerer på det er Ole Erik Almlid, sjef for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Det er uheldig at den nye regjeringen vil innskrenke fleksibiliteten i arbeidslivet i en tid hvor det er behov for å få flere i arbeid, sier Almlid.

I plattformen går det frem at regjeringen vil «stramme inn» på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret. Det skal skje blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven.

Almlid sier at endringene særlig vil ramme små- og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser i distriktene.

– Faste ansettelser er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, men muligheten til å sikre arbeidskraft ved behov er en fordel både for den ansatte og bedriften. Det viktigste vi gjør, er å sikre folk jobb og bedriftene den arbeidskraften de trenger, sier Almlid.

Les også

Få alt om den nye plattformen i E24s direktestudio her

Manpower: – Synd

Regjeringen vil sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle, står det i den nye plattformen.

NHO er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter og har flere av landets største bemmaningsbyråer som medlemmer, deriblant Manpower.

Konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower sier hun håper at den nye regjeringen tar kontakt med seriøse aktører i bransjen og innhenter fakta om hvordan de jobber. Hun argumenterer med at de spiller en viktig rolle i norsk arbeidsliv.

– Det er synd hvis de skal bruke loven til å begrense bransjen. De bør heller konsentrere seg om å se hvordan vi sammen kan finne ut av hvordan vi kan få flest mulig i jobb, sier Brath til E24.

Alle arbeidstagere bør ønskes velkommen i arbeidslivet, mener Brath.

– Vi er avhengige av sesongarbeidere, verftene på vestlandet og elektrikere, sier Brath og advarer mot å forby noe som vil trygge norske arbeidsplasser.

– Det er behov for fleksibilitet, og vi vil sikre fleksibilitet på en god måte, sier Brath.

Les også

Støre-regjeringen lover skattekutt for de som tjener under 750.000 i året

– Dramatiske konsekvenser

Også Adecco reagerer på den nye regjeringens planer om bemanningsbransjen.

– Adecco Group mener at det er helt unødvendig å igangsette et lovarbeide for å ytterligere regulere bransjen. Dette er et politisk spill, basert på ideologi fremfor realpolitikk, sier konsernsjef Torben Sneve i en e-post sendt til E24.

Sneve mener endringene for bransjen som ble innført av regjeringen Solberg har hatt og har ønsket effekt. De regelendringene var drevet frem av det man mente var uholdbare innleieforhold i byggebransjen, påpeker Sneve.

– Vi vil minne om at bemanningsbransjen er en av de mest regulerte bransjene i Norge allerede. Å regulere den ytterligere vil være direkte ødeleggende for norsk næringsliv og spesielt hjørnesteinsbedrifter i distriktene, mener Sneve.

For svært mange er bemanningsbransjen nødvendig for å kunne gjennomføre prosjekter i Norge, i stedet for at dette settes ut til utlandet eller gjennomføres av utenlandske aktører i Norge, sier Sneve.

– En ytterligere regulering vil også få dramatiske konsekvenser for arbeidssøkende og da spesielt de som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. 

– Unødvendig EØS-utredning

I regjeringsplattformen slår Ap og Sp ellers fast at EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa.

Samtidig vil de to partiene gjennomføre en utredning av EØS-avtalen «for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år». Utredningen skal også se på erfaringene «nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU».

Dermed får Sp en liten seier med gjennomslag for utredning, mens Aps hovedlinje om medlemsskap forblir.

Almlid sier at det er viktig at EØS-avtalen ligger fast i plattformen, og at det er behov for en mer aktiv europapolitikk, ikke det motsatte.

– Det er unødvendig å utrede alternativer til EØS. Det vil sende feil signaler til våre samarbeidspartnere og bedriftene, noe som kan sette arbeidsplasser i fare, sier Almlid.

Almlid sier at Norge bør ta initiativ til å etablere et partnerskap med EUs grønne deal.

– For å skape grønne arbeidsplasser og sikre ny eksport, må regjeringen snarest iverksette en aktiv dialog med EU, sier Almlid.

Les også

SV kritisk til at Støre fortsatt vil lete etter ny olje og gass: – Dette var grått og trist

– Må sikre privat eierskap

Plattformen kan leses som at en ny regjering vil begrense private bedrifters muligheter til å utvikle gode og nye velferdsløsninger, mener Almlid.

– Det offentlige og private er gjensidig avhengig av hverandre, både for å opprettholde, men også for å utvikle velferdstilbudet vårt. Det har vi særlig sett under corona. For å utvikle løsningene vi trenger og samtidig skape arbeidsplasser, må vi sikre privat eierskap.

Almlid sier ellers at det er positivt at den påtroppende regjeringen setter jobbskaping og klima øverst på dagsordenen.

– Det er gledelig at de vil satse på et tett samarbeid med næringslivet for å bygge nye grønne arbeidsplasser. Dette er helt i tråd med forventningene fra bedriftene, sier Almlid.

Les også

Moms på nye elbiler over 600.000 kroner

Virke skuffet om klima og miljø

Virke-sjef sier det er mye bra politikk for næringslivet i denne plattformen, men i motsetning til NHO etterlyser Virke klimatiltak.

– Likevel hadde vi forventet mer på klima- og miljøområdet, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Kristensen sier Virke forventer at den nye regjeringen vil bidra til grønn omstilling i hele næringslivet, ikke bare i industrien.

– Innen 2030 skal vi skape 250.000 nye jobber, øke produktiviteten og legge om til en mer sirkulær økonomi. Dette må prioriteres fra dag 1, og vi er klare til å samarbeide med Støre-regjeringen om gode løsninger for næringslivet fremover, sier Kristensen.

Publisert: