Gode tall for Rogalandsbedrifter, sier NHO. Krise i utelivet, svarer kommunen.

Rogalandsbedrifter gjør det for tiden bedre enn bedrifter i resten av landet, ifølge NHO. Samtidig melder Stavanger kommune om krise i servicebransjen.

Det har vært tomt i Stavangers gater lenge, likevel melder NHO om at deres medlemsbedrifter gjør det bedre i Rogaland enn resten av landet.
Publisert: Publisert:

Likevel videreføres de lokale smittevernregler, mens resten av landet åpner opp.

NHO offentliggjorde onsdag tall som viser at rogalandsbedrifter gjør det bedre og er mer optimistiske enn bedrifter i resten av landet.

En medlemsundersøkelse viser at 38 prosent av bedrifter i Rogaland vurderer markedssituasjonen som god, sammenlignet med 33 prosent nasjonalt. Bedriftene som gjør det best er innenfor energi, olje- og gass og byggebransjen.

– Rogaland her en litt annen næringssammensetning enn resten av landet. Vi har litt lavere andel reiselivsbedrifter og litt høyere andel olje- og gassbedrifter enn resten av landet, jeg tror det spiller en rolle. Men jeg ble ganske forundret når jeg så tallene, sier regiondirektør i NHO-Rogaland, Tone Grindland.

Rogalandsoptimisme

I tillegg ser det ut til at bedrifter i Rogaland er jevnt over mer optimistiske enn bedriftene nasjonalt. De er mer optimistiske rundt omsetning, sysselsetting og ordrereserver. Grindland tror dette kommer av at rogalendinger er vant til svingninger.

– Optimismen i Rogaland er litt høyere og jeg tror det har med at vi er vant til bransjer som går opp og ned, sier hun.

Det er en optimisme i Rogalandsbedriftene, viser sier regiondirektør i NHO, Tone Grindland.

NHO-direktøren påpeker likevel at situasjonen er alvorlig, også for bedrifter i Rogaland. Reiseliv, service og transport rammes desidert hardest melder hun, og hun er særlig bekymret for de minste bedriftene. Nå etterlyser hun flere tiltak.

– Sett bort fra en bedret smittesituasjon mener vi i NHO at de som har fått utsatt innbetaling av skatt og avgifter må få forlenget denne fristen. Hvis det først begynner å gå bedre er det mange som har store utgifter i form av skatt og avgifter. I tillegg mener vi at de som må permittere må få redusert arbeidsgivers lønnsplikt til to dager. Restauranter for eksempel stenger ikke før de må, og da har de ikke penger til å betale full lønn i ti dager.

Stavanger-ordfører, Kari Nessa-Nordtun sier at økende smittetrend, flere i karantene og ventekarantene rammer bedriftene. Derfor er gode kompensasjonsordninger avgjørende. Hun mener regjeringen sitter med de beste kortene for å løse problemene.

– Kommunen har gjennom hele pandemien hatt jevn og tett kontakt med næringslivet og bedriftene i regionen, og gjort hva vi kan for å hjelpe her lokalt. Men det er nå en gang slik at det er regjeringen som sitter på de største musklene, og dette forventer jeg at reflekteres nasjonale kompensasjonsordninger, sier ordføreren.

Viderefører strenge regler tross utelivskrise

I et brev til finansdepartementet melder Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun om krise i servicebransjen og Stavangers uteliv. I samme brev foreslo hun seks tiltak for bransjen. Blant tiltakene var fritak for arbeidsgiveravgift, utvidet permitteringsregelverk, redusert moms og utsatt innbetaling av skatt og avgift.

– I brevet er vi spesielt opptatt av uteliv og serveringsbransjen. Flere steder hadde åpent til klokken 2200 inntil før påske, men en rekke steder har holdt stengt siden i fjor høst. Det er derfor viktig at disse bedriftene kompenseres skikkelig, for å sikre at de er i stand til å få ansatte tilbake på jobb straks restriksjonene lettes på.

I mars meldte Stavanger-ordfører om krise i utelivet i Stavanger. Nå viderefører hun lokale smittevernregler, deriblant skjenkestopp.

Stavanger-ordføreren forteller at hun er bekymret for bedrifter som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Selv om hun forstår og ønsker streng grensekontroll, frykter hun konsekvensene av at bedriftene må redusere arbeidet sitt som en konsekvens av dette.

Likevel besluttet kommunene på Nord-Jæren, deriblant Stavanger og Nessa-Nordtun å videreføre de regionale smittevernreglene i lys av høye smittetall. Dette på tross av at regjeringen tirsdag besluttet å starte gjenåpningen av Norge.

– Å åpne opp i dag vil føre til økt smitte i samfunnet, som igjen vil ramme bedriftene og deres ansatte. Vi ser alle frem til gjenåpning av samfunnet, men for å komme dit raskest mulig kan man ikke tenke stykkevis og delt. Ett skritt frem og to tilbake er ikke veien å gå, sier Nessa-Nordtun.

– Vi er selvsagt bekymret for de bransjene som har blitt stengt ned som konsekvens av koronapandemien. For å bekjempe pandemi er det viktig å tenke helhetlig smittevern, fortsetter hun.

Stavanger utelivsbransje er i en krise, som følge av skjenkestoppen, melder Stavanger kommune.

Mulig gjenåpning innen kort tid

Stavanger-ordføreren mener det er helt riktig å videreføre de lokale smittevernreglene fremover, også for bransjene hun og kommunen er bekymret for.

– Vi håper å redusere smitte fort her i regionen, slik at vi kan myke opp tiltak. Bransjen har vært tydelige i sin tilbakemelding til meg: Det verste som kan skje er at vi åpner opp, for så å stenge ned igjen etter kort tid. Heller hardere tiltak nå, for så å kunne ha gjenåpning innen kort tid, slår hun fast.

Grindland i NHO forstår at politikerne må vurdere tiltak etter smittetrykket, men det er ikke alle som er fornøyd med forlengelsen av smitteverntiltakene.

– Alle er selvsagt enig i at vi må få redusert smitten, men noen opplever seg urettferdig behandlet. Serveringsbransjen er en av dem, fordi de opplever at de har måtte tatt støyten for høye smittetall i så lang tid, sier hun.

– Det er ikke vi i NHO som vurderer smitten. Jeg synes at restauranter og serveringssteder bør få åpne så fort som mulig, det betyr likevel ikke at de burde fått åpnet denne uken, mener Grindland.

Publisert: