Norsk politikk

Høyre kritisk til Aps planer om aktiv stat: Krangler om «Aker-eventyret»

Høyre er uenige i Aps planer om en mer aktiv stat i viktige industrier, og viser til statens milliardtap som eier i Aker-systemet. – Merkelig forslag fra Ap, sier Ove Trellevik (H).

Stortingsrepresentantene Terje Lien Aasland (Ap, t.v.) og Ove Trellevik (H) er uenige om statlig eierskap, og krangler om statens tap på å være eier i flere Aker-systemer sammen med milliardæren Kjell Inge Røkke.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

I forrige uke la Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre frem et utkast til nytt partiprogram. For Høyre er det særlig to punkter som skjærer i øynene:

 • Ap foreslår ha et mer aktivt statlig eierskap
 • Ap åpner for å etablere eller kjøpe seg inn i utvalgte selskaper på strategisk viktige områder som hydrogen, mineraler eller i helseindustrien

Økt statlig eierskap er en dårlig idé, mener stortingsrepresentant Ove Trellevik (H).

Han viser til at staten har tapt 4,5 milliarder kroner (justert for prisstigning) på å gå i kompaniskap med milliardær Kjell Inge Røkke som eier i selskapene Aker Solutions, Kværner og Akastor.

– Det er et merkelig forslag fra Ap at staten skal gå mer aktivt inn i industripolitikken, også som eier. Det har vi dårlig erfaring med fra eierskapet i Aker Kværner Holding. Når Røkke vil selge, så er det som regel en god grunn, sier Trellevik.

Staten og Røkkes Aker dannet i 2007 et felles eierselskap, Aker Kværner Holding. Målet for staten var å beholde viktige Aker-selskaper i Norge.

– Jeg kan ikke tenke meg at statlig eierskap bedrer konkurranseforholdene. Hva kom det ut av at Aker Solutions ikke flyttet ut? Det er en del utenlandske oljeleverandører som driver i Norge, så det kan umulig være hovedkontorfunksjonen som skaper verdiene, sier Trellevik.

– Jeg er tilhenger av et sterkt industrimiljø og hovedkontorer i Norge, men det kan ikke være slik at vi skal kjøpe oss hovedkontor i Norge og at samfunnet som helhet taper på det, slik vi har sett på Aps strategi i Aker Kværner, sier han.

Les også

Ap bekymret for norsk eksport: – En knusende dom over regjeringens politikk

Frykter «passiv B-lags-eier»

Trellevik frykter at Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på prosjekter i regi av staten, i stedet for å overlate til private aktører å levere de løsningene som trengs til det grønne skiftet.

– Det jeg frykter med Arbeiderpartiets industripolitikk er at staten blir sittende som passiv B-lags-eier i stedet for å bruke pengene sine på industriutvikling gjennom de støtteordninger vi har i dag, sier han.

– At staten skal gå inn og være en tung aktør i selskapene som skal drive norsk innovasjon fremover, det syns jeg ikke er heldig. Vi er ikke gode strategiske eiere, sier Trellevik.

Regjeringen har foreslått for Stortinget at Aker Kværner Holding skal oppløses, slik at staten i stedet skal sitte med noen direkte eierandeler på rundt 12 prosent i de underliggende selskapene.

– Vi går ikke helt ut, men staten står friere til å selge seg ut i det enkelte selskapet. Men hittil har dette vært en begredelig investering fra statens side, sier Trellevik.

Les også

Utfordrer Ap om økt eksport: – Hvor skal kraften komme fra?

– Ikke to streker under svaret

Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) er ikke enig i kritikken av Aker-eventyret. Han mener at regjeringen kunne ha blitt med i emisjonene i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind og tjent penger på oppgangen der.

– Hvis man hadde fulgt opp emisjonene slik man hadde muligheter til, så er det ikke to streker under svaret i det regnestykket. At Trellevik gjør opp regningen nå, det er ikke Arbeiderpartiets ansvar, sier Aasland.

– Jeg er veldig glad for at vi har klart å opprettholde Aker Solutions’ base i Norge, og at det nå har kommet til to nye selskaper med base her. Jeg håper de videreutvikler norsk kompetanse og forretningsvirksomhet, og bidrar til å utløse aktivitet også i andre miljøer. Det er en kjempestyrke, sier Aasland.

Les også

Staten har tapt 4,5 milliarder på «Aker-eventyret»

– Har vært verdifullt

Aasland mener Norge har hatt god erfaring med statlig eierskap, og viser blant annet til Equinor som en suksesshistorie. Selskapet ble etablert i 1972 og delprivatisert og børsnotert i 2001, men staten eier fortsatt 67 prosent.

– Om vi hadde spurt Høyre i 1965 om å opprette et statlig oljeselskap i 1970, så hadde de sagt at det var gammeldags. Langsiktig statlig eierskap har vært verdifullt for Norge, både gjennom Equinor og andre statlige selskaper, sier Aasland.

– Vi mener staten skal eie, gjerne sammen med private, for å styrke industrien. Vi må øke eksporten, og det er for lite satsing på industri i Norge som kan bidra til det. Vi ligger på bunn i OECD på eksportsatsing, og det viser at regjeringen ikke tar næringslivet og Norges muligheter på alvor, sier han.

Les også

Solbergs hydrogen-strategi kan vere byrjinga på noko bra

– Kan gjerne heie på private

Han mener det ikke er mål i seg selv med statlig eierskap, men sier at partiet vil bruke det som et verktøy når det trengs. Store handelspartnere satser hundretalls milliarder på blant annet hydrogen, og norsk næringsliv trenger sterke aktører for å kunne konkurrere, mener Aasland.

– Vi kan gjerne heie på private aktører som ønsker å utvikle hydrogen i Norge. Statkraft og Equinor kan også spille viktige roller i for eksempel hydrogen og havvind. Men vi vil også vurdere å etablere et statlig selskap hvis det trengs som et verktøy for å utløse disse mulighetene, sier Aasland.

– Vi ser også store muligheter innen helseindustri. Norge har gode data og registre, og mye forståelse som etterspørres ute i verden. Jeg setter spørsmålstegn ved om dette skjer raskt nok. Her må vi forsøke å skape verdikjeder, og det trengs langsiktige investeringer. Da kan staten spille en rolle, sier han.

Les også

Næringsministeren tar grep: Slår sammen statlige eksportselskaper

– Kan være en krevende kunde

Høyre og Trelleviks tilnærming er at staten ikke trenger å levere løsningene selv, men heller kan lage rammebetingelser som gjør det mulig med en større satsing på for eksempel hydrogen.

– Der må staten og fylkene gå i bresjen for å etterspørre hydrogen på for eksempel båt- og fergerutene sine. Da kommer selskapene og løsningene. Staten trenger ikke lage et hydrogenselskap for å klare dette, sier Trellevik.

– Vi må heller spille på lag med næringslivet. Vi kan være en krevende kunde, men det er ikke dermed sagt at vi skal eie næringslivet, legger han til.

Les også

Sverige vil lagre CO₂ i Norge: – Det er veldig bra

Frykter ikke statlig dominans

– Det er mange initiativer i næringslivet langs kysten på hydrogen og havvind. Er det ikke en fare for at et statlig selskap kan bli for dominerende og fortrenge det private?

– Erfaringen viser ofte at statlig kapital utløser privatkapital slik at de store satsingene kan skje. Jeg tror også at vi har så mye erfaring samlet i samspillet mellom offentlig og privat kapital og eierskap at det ikke er noe problem, sier Aasland.

– Jeg var nylig i Florø og så på en lokal hydrogensatsing på Fjord Base. De så for seg et offentlig kjøp som en mulighet for å få i gang hydrogenproduksjon. Det er ikke et mål i seg selv, men staten sitter på verktøy som vi bør bruke, sier han.

Les på E24+

Teknologimiljøet på Kongsberg trenger oljeprosjekter for å være klart til det grønne skiftet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norsk politikk
 2. Ove Trellevik
 3. Jonas Gahr Støre
 4. Terje Lien Aasland
 5. Politikk
 6. Helseindustrien
 7. Aker Solutions

Flere artikler

 1. Kritisk til Støres nye næringspolitikk: – Forstår ikke privat næringsliv

 2. Når ble statlig kapitaltilførsel det samme som direkte statlig eierskap?

 3. Tilbake til fortiden

 4. Økt statlig eierskap, som Ap tar til orde for, er en dårlig idé

 5. Støre setter opp nye mål for DNB og Telenor