Finanstilsynet om folkefinansiering: – Långiverne må være forberedt på betydelige tap

Låneformidlere som Monio er forpliktet til å foreta undersøkelser før de utbetaler lån fra småsparere, mener Finanstilsynet.

Finanstilsynet mener risikoen på folkefinansieringsplattformene er høy.
Publisert:

I en rekke artikler har E24 belyst den kraftige veksten i låneformidling på plattformer som Monio og Fundingpartner.

Selskapene gjør det mulig for vanlige folk å sette sparepengene i lån til selskaper. Dette omtales som folkefinansiering. I Norge er det i all hovedsak eiendomsselskaper som henter finansiering på denne måten.

Lørdag kunne E24 fortelle at Monio utbetalte millionbeløp for ferdigstilling av en hytte i Uvdal. Bak prosjektet stod selskapet MG-Eiendomsutvikling 2 AS. Pengene var hentet fra norske småsparere.

Før de utbetalte det siste lånet som skulle gå til innvendige arbeider, kontrollerte ikke Monio at det var noe hytte på tomten. Småsparere som har investert i lånene, kan tape millioner.

På denne tomten opplyste Monio i låneannonsen at det skulle stå en hytte under oppføring.

I etterkant har Monio fraskrevet seg juridisk ansvar for utbetalingen. Dette har både långivere og NHH-professor Tor W. Andreassen reagert kraftig på.

Til E24 skriver Finanstilsynet at de mener en slik lovforståelse kan være feil.

Selv om låneformidling per nå ikke er konsesjonsbelagt konsesjonsbelagtBanker og kredittforetak må ha konsesjon for å drive i Norge - som gjør at det stilles en rekke krav til feks. kapital og rutiner i disse virksomhetene. Låneformidling som Monio og Fundingpartner driver med, er ikke regulert på samme måte, og er ikke konsesjonspliktig. Men selskapene må ha konsesjon som betalingsforetak, delen av virksomheten som dreier seg om håndteringen av penger mellom långiver og låntaker. , er de likevel pliktig til å følge enkelte bestemmelser i finansforetaksloven, ifølge direktør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugrein.

– På generelt grunnlag, når en låneformidler både skal ivareta låntaker og långiver på en betryggende måte, innebærer det etter Finanstilsynets vurdering at låneformidleren må gjøre nødvendige undersøkelser for å avdekke om det er forhold/historikk knyttet til låntaker som tilsier at lånet ikke bør tilbys på plattformen, skriver Viljugrein i en e-post til E24.

Monio mener de følger dagens regelverk.

– Monio følger bestemmelsene i finansforetaksloven, og gjør de undersøkelser som Finanstilsynet peker på at en lånformidler skal gjøre, skriver daglig leder Marius Dybdahl.

– Nedtoner tapsmulighetene

Plattformer som Monio og Fundingpartner må i dag registrere seg som låneformidlere og er underlagt markedsføringsloven. Et lovforslag fra EU har ligget på regjeringens bord siden april i fjor, etter at høringsrunden ble avsluttet.

Blir loven vedtatt, vil det innebære en vesentlig utvidelse av hva slags informasjon investorer har krav på og de kontrollene selskapene må utføre før de publiserer annonser.

Både Monio og Fundingpartner markedsfører på hjemmesidene at de har svært lave konstaterte tapstall. Denne trenden har NHH-forsker Carsten Bienz advart om at kan snu, fordi størstedelen av prosjektene er i eiendomsbransjen.

– Det kan gjøre risikoen her svært stor. Man trenger ikke å være analytiker for å se at det er mange eiendomsutviklere som sliter med å få solgt boliger om dagen, sier Bienz.

NHH-forsker Carsten Bienz.

I et høringsnotat fra 2018 advarte Finanstilsynet om hva som kunne skje hvis bransjen ikke ble møtt med strengere regler:

«Det kan reises spørsmål ved om kunden får tilstrekkelig informasjon til å forstå risikoen knyttet til lånet. Det kan dessuten reises spørsmål ved om långiver får tilstrekkelig betalt for den risikoen vedkommende påtar seg. Finanstilsynet ser at det er en fare for at låneformidlingsforetaket vil fremheve avkastningsmulighetene og nedtone tapsmulighetene.»

«Det er viktig at det ikke utvikles et omfattende og lite gjennomsiktig lånemarked, som ikke er underlagt tilsvarende krav til kundebeskyttelse som gjelder for andre aktører i finansmarkedene.»

– Innebærer høy risiko

Viljugrein skriver til E24 at tilsynet mener advarselen fortsatt står seg snart fem år senere.

– Hvorfor er det fortsatt ikke vedtatt noe regulering av bransjen?

– Forslag til ny lov om folkefinansiering har vært på høring og er til vurdering i Finansdepartementet. Spørsmålet må rettes til Finansdepartementet, skriver Viljugrein.

Hun mener det er en fare for at investorer ikke tar innover seg risikoen for å tape sparepengene de investerer.

– Dagens norske plattformer for lånebasert folkefinansiering formidler i stor grad lån til kjøp, utvikling, vedlikehold og refinansiering av både privatboliger, fritidsboliger og næringseiendom og til aktører som ikke har tilgang på bankfinansiering, skriver Viljugrein og legger til:

– Det er derfor et faktum at investeringsmulighetene som tilbys via folkefinansieringsplattformer innebærer høy risiko og at långiverne må være forberedt på betydelige tap, skriver Viljugrein.

Monio-sjef Marius Dybdahl sier de er opptatt av å formidle risiko til potensielle långivere.

Daglig leder Marius Dybdahl i Monio avviser at de ikke utfører de kontrollene de er forpliktet til å gjøre.

– Dette gjør vi langs flere dimensjoner som; kredittklasser, opplysninger om sikkerhet, opplysninger om låntaker, opplysninger om lånene, og fastsettingen av rente.

Schibsted eier 10 prosent av aksjene i Fundingpartner. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Publisert: