Synnøve Finden mener smørprisene er kunstig lave

Meieriselskapet Synnøve Finden kjøpte smørkvote allerede i 2010, men kvoten har stått ubrukt fram til i dag på grunn av de norske smørprisene som de mener er kunstig lave.

- KUNSTIG LAVE: Synnøve Finden mener smørprisene er kunstig lave. Her legger administrerende direktør Thorbjørn Graarud frem selskapets resultater i 2008.
Publisert: Publisert:

– Prisene på smør i Norge er kunstig lave. For oss har det derfor vært billigere å kjøpe smør her enn i utlandet, sier meieridirektør Magnus Tollefsen i Synnøve Finden til Nationen.

Selskapet begynte i forrige uke å importere smør for å dekke opp smørmangelen her hjemme. Fram til nyttår skal Synnøve Finden importere om lag 300 tonn belgisk smør til det norske markedet.

Det meste blir kjøpt gjennom WTO-kvoten på 260 tonn smør som Synnøve Finden kjøpte i 2010. Tollsatsen på kvoten er 3,32 kroner per kilo. Resten blir importert til den sterkt reduserte tollsatsen i desember. Som strakstiltak ble tollsatsen redusert fra 25 kroner til 4 kroner i hele julemåneden.

Men den lave smørprisen i Norge gjør at meieriselskapet trolig ikke ville brukt smørkvoten hvis det ikke hadde vært for smørmangelen.

Tollefsen mener TINE har blandet rollene som markedsregulator og kommersiell aktør, og sier Synnøve Finden ville brukt kvoten tidligere, eller gjort smørvolumet tilgjengelig for andre, dersom TINE hadde gitt indikasjoner på at de ikke ville klare å dekke etterspørselen.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no