Analytikere spår prishopp som følge av algedøden

Tragedien som har rammet fiskeoppdrettere i nord kan gi økte markedspriser. Sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård tror det også kan gi økt lønnsomhet for flere selskaper.

TAPERE OG VINNERE: Selv om algeinvasjonen er en tragedie for mange norske oppdrettsselskaper, kan de som ikke er rammet ende opp med å nyte godt av høyere priser.
Publisert: Publisert:

Algeoppblomstringen i nord har ført til massiv fiskedød, og ifølge Fearnley Securities-analytiker Lars Konrad Johnsen kan skaden som har skjedd bidra til å løfte lakseprisen.

Ifølge Undercurrent News spår analytikeren etter et raskt regnestykke at prisene kan øke med én til to kroner per kilo i andre halvår 2019 og første halvår 2020.

Han legger da Fiskeridirektoratets tidligere anslag om 10.000 tonn død laks til grunn, i tillegg til 24.000 tonn som er i faresonen i dag og resten av uken.

Onsdag ble Fiskeridirektoratets anslag oppjustert til 11.600 tonn død laks.

Les også

Fiskeriministeren om dødsalgen: Naturlig å drøfte tiltak for å hjelpe oppdrettsbransjen

Prisene har allerede økt

Fearnley bemerker også at Fish Pools forward-priser på laks i tredje og fjerde kvartal i år har økt med 50 øre per kilo til 57,50 kroner siden algeoppblomstringen startet forrige uke.

Nordeas sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård skriver i et notat onsdag at algeangrepet som nå har rammet Nord-Norge er det verste siden 1991.

Han mener det trolig har tatt livet av mellom seks og åtte millioner fisk, og rammet 30–40.000 tonn i fremtidig produksjon – så langt.

Enn så lenge anslår Nordea-analytikeren at angrepet, i teorien, vil gi en økning i lakseprisen på én kroner per kilo i 2019.

Les på E24+

For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten. Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

Spår økt lønnsomhet

– Og hvis dette fortsetter å eskalere, vil effekten av tapt fisk og høyere markedspris øke. Hvis 40.000 tonn går tapt, vil dette ta ned den globale tilbudsveksten fra 6,6 prosent til 5 prosent.

Han påpeker at selv om hendelsen er en tragedie for selskapene involvert, vil det som alltid være tapere og vinnere. I dette tilfellet blir taperne selskapene som rammes av dødelighet og vinnerne blir selskaper uten tap, som vil nyte godt av høyere priser.

– Én krone høyere laksepris vil øke resultat per aksje med tre til fire prosent for de fleste selskapene vi dekker.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om