Kommentar

Investtech: Økende optimisme og fundamentalt billig – kjøp disse tre aksjene

Innsidehandel og positivt teknisk bilde gjør tre av aksjene på Oslo Børs til svært gode kjøp. 

Om forfatteren: Geir Linløkken er analyse- og forskningssjef hos Investtech. Han har ansvar for porteføljer og forvaltning.