DNB-sjefen lover å gjøre opp etter Røeggen-dommen

DNB-sjef Rune Bjerke varsler at banken er rede til å betale ut flere hundre millioner til kunder som har tapt på spareprodukter, melder NRK.

Konsernsjef Rune Bjerke.

Krister Sørbø
  • Johann D. Sundberg
  • NTB
  • Kristin Norli
Publisert:

Før påske ble DNB dømt i Høyesterett i den såkalte Røeggen-saken og må betale kunden erstatning etter å ha solgt et komplisert spareprodukt.

Banken skriver i en pressemelding at de nå vil kontakte kunder som omfattes av dommen for at også de kan få kompensasjon.

- Nå skal vi rydde opp så raskt som mulig og følge premissene som ligger i dommen, sier konsernsjef Rune Bjerke i pressemeldingen.

Les også: Røeggen vant

Jobbet i påsken

Han sier banken har brukt påsken til å finne ut om Røeggen-dommen får betydning for flere kunder.

- Det gjør den. Vi har funnet samme beklagelige feil i syv andre produkter utover de to som er omhandlet i Røeggen-saken. Nå vil vi så langt det lar seg gjøre kontakte kundene som har lånefinansiert investeringer i disse produktene, og gi dem mulighet til å søke om kompensasjon, sier Bjerke.

- Trolig dreier det seg om flere tusen kunder. Sakene som ligger i nemnda i seg selv, vil føre til en utbetaling på 60 millioner kroner. Og hvis vi legger til alle de andre som har krav på og som vil få kompensasjon, prater vi om flere hundre millioner kroner, sier Bjerke til NRK.

Det banken har gjort feil er at den har gitt gal informasjon om hvor mye markedet måtte stige for at investorene skulle gå i null.

Les også: Denne feilen gjorde DNB

300 saker i nemda

Ifølge pressemeldingen har 217 kunder med lånefinansierte spareprodukter henvendt seg til Finansklagenemnda om de samme produktene som Røeggen investerte i.

I tillegg har rundt 90 kunder av banken klaget på andrelånefinansierte spareprodukter med samme feil som førte til dom i Høyesterett.

«De rundt 300 berørte sakene i nemda medfører en kompensasjon fra DNB på nær 60 millioner kroner,» heter det i pressemeldingen.

Men dette tallet er altså ventet å øke kraftig og banken vil selv lete frem gamle saker hvor kunden kan ha krav på erstatning.

- Det er over 10 år siden disse kundene investerte, og mange kan ha glemt hvilke produkter de investerte i. Derfor går vi nå gjennom alle kundelistene, og gjør det vi kan for å få tak i de kundene som denne dommen har betydning for. Vi er opptatt av å få avsluttet saken på en ryddig og effektiv måte, sier Bjerke i pressemelding.

Forutsetningen for å kunne søke om kompensasjon er at man er rammet av samme feil som Røeggen, at man har lånefinansiert investeringen og at man ikke er profesjonell investor.

- Ble lovet gull, men fikk gråstein

Ivar Petter Røeggen tapte penger etter å ha kjøpt et såkalt garantert spareprodukt av DNB i 2000. Han vant fram i Bankklagenemda og tingretten, mens banken dro det lengste strået i lagmannsretten.

Røeggen lånte en halv million kroner av DnB NOR for å kjøpe det omstridte spareproduktet av den samme banken i 2000. Dermed lånte han pengene tilbake til banken, til en lavere rente enn han selv lånte dem for.

Pengene skulle banken plassere i et produkt som i verste fall ikke ville gi avkastning, men heller ikke noe tap.

Seks år senere sto Røeggen tilbake 230.000 kroner fattigere etter store overføringer til banken i form av låneutgifter, provisjoner og omkostninger.

- Burde vært mer nøktern

Høyesterett slo fast at Røeggen må stilles som at avtalen ikke hadde vært inngått.

- Dersom banken hadde hatt en nøktern tone og gitt korrekte opplysninger om lånefinansiering, antar jeg at Røeggen hadde avstått fra avtalen, sa førstevoterende Ragnhild Noer under domsavsigelsen.

Høyesterett la til grunn at banken som profesjonell part burde ha informert bedre om at børsen var en usikker investering. De burde ha forklart risikoen ved produktet og konsekvensene ved lånefinansiering.

- Røeggen var en ikke-profesjonell investor. Det var banken som tok kontakt. Bankens informasjonsplikt må bedømmes strengt, sa hun videre.

De ti andre dommerne var enig i konklusjonen.

DNB må betale 230.000 i erstatning. Pluss forsinkelsesrenter. I tillegg saksomkostninger på 4.758.000 kroner innen to uker.

Les også

Forbrukerrådet: - DNB må punge ut straksFinansklagenemnda: - Folk må sende inn klagene sineNesten 2.000 «Røeggen-saker» skal behandlesEksperter advarer andre småsparere mot å ta seieren på forskuddRøeggen til DNB: - Takk for kampen!

Publisert:

Flere artikler

  1. Fant feil i 9 produkter kjøpt av flere tusen nordmenn: DNB betaler til «Røeggen-kunder»

  2. Denne feilen gjorde DNB

  3. Røeggen vant

  4. Forbrukerrådet: - DNB må punge ut straks

  5. Kjøpt garantert spareprodukt?: Røeggen-saken: Slik klager du!