Vil selge avisaksjer

Schibsted åpner for å selge aksjer i andre aviskonsern for å få Media Norge-fusjonen i havn. - Vi er innstilt på en dialog med Medietilsynet, sier Schibsteds Birger Magnus.

Publisert:

Det er første gang at Schibsted kommer med konkrete signaler om at konsernet i siste instans kan gå inn i en diskusjon med Medietilsynet om å selge aksjeposter i andre avisbedrifter - som Harstad Tidende-gruppen, Adresseavisen eller Asker & Bærums Budstikke.

Dermed er det flere deler av avis-Norge som kan bli berørt av tautrekkingen om Media Norge-etableringen.

Les også: Tinius har gravd ned pengene

- Vi tror at opplagstallene i neste uke vil vise at Schibsted gjennom en fusjon i Media Norge i første omgang bryter grensen på 33,3 prosent av det samlede avisopplaget i Norge. Men det blir rett i overkant av grensen.

Det bekrefter Schibsteds direktør for Norge og lederen for fusjonsarbeidet, Birger Magnus.

Se aksjekursen for Schibsted her
Opplagstallene for norske aviser for 2006 kommer først på mandag, men i Schibsted regner man med stor grad av sikkerhet med at Schibsted-andelen vil ligge på rundt 33,5 prosent etter den planlagte Media Norge-fusjonen.
Schibsteds eierandel i norsk presse er riktignok blitt svekket de siste par år gjennom opplagsfallet i Norges største avis, Verdens Gang.

Men andelen er likevel tilstrekkelig til at Medietilsynet kan komme til å si nei til den foreslåtte Media Norge-fusjonen av avisbedriftene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Schibsted kan klage vedtaket inn for en klagenemnd.

- Hvis Medietilsynet mener at Schibsteds posisjon kommer i strid med medieeierskapslovgivningen gjennom denne fusjonen, så blir det neste kritt å finne frem til en minnelig ordning. Slik er det også uttrykt i loven. Det er ikke slik kommer ikke et vedtak som blir sort eller hvitt, og så ferdig med det. Da skjer en prosess for å se om man kan bli enige.
Hvis man skulle spekulere, vil Schibsted i så fall kunne komme i en situasjon der konsernet må selge seg ned i aviser i Norge der vi er eier, sier Magnus.
- Så du er optimist?
- Ja, men det er fortsatt flere hindre. Slik det ligger an nå, er det høyst usikkert om fusjonen blir vedtatt på samtlige generalforsamlinger til uken. Vi har også å gjøre med noen mer kyniske spekulanter som gjerne vil få noen ekstra kroner ut av situasjonen, sier Magnus.

Det er først og fremst situasjonen i Stavanger Aftenblad som peker mot et jevnt løp mellom tilhengerne og motstanderne av fusjonen.
- Partene i Media Norge mener jo at fusjonen skal sikre mulighetene for ytring og kvalitetsjournalistikk. Det hevder ikke minst sjefredaktørene langs kysten med stor kraft.
- Vi tror det er vanskelig for disse avisbedriftene å gå inn i en digital fremtid uten å samarbeide bedre enn hittil.
- Men alle de fire avisbedriftene har nettopp lagt et gullår bak seg?
- Det er veldig nærsynt å se det slik. Vi er på toppen av en høykonjunktur. Det gir oss en god følelse av "indian summer". Men høsten kommer. Vi står overfor fundamentale endringer i mediemarkedet, sier Magnus.

Følg Schibsted-aksjen på Børs24

Les også: Jappe-helt lager avis

Publisert:

Her kan du lese mer om