Boligbyggavsløringen

Oslo kommune krever 94 millioner tilbakebetalt etter eiendomskjøp

Det er nå planlagt fire rettssaker tilknyttet Boligbygg-saken, der Oslo kommune mener boligkjøp til 450 millioner kroner var nesten 100 millioner over markedspris.

OMSTRIDT KJØP: Neuberggata 24C på Majorstua ble kjøpt av Oslo kommune for 128 millioner kroner i 2016. Nå vil kommunen ha tilbake opptil 26,7 millioner.
 • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

– Vi mener at eiendommene ble solgt til markedspris på markedsmessige vilkår og at det har vært en god investering for kommunen, sier advokat Robert Lund.

Han og advokat Christian S. Våland er prosessfullmektig for samtlige fire parter som Oslo kommune har tatt ut stevning mot i Boligbygg-saken.

Kommunen mener at de ulike eiendomsselskapene har mottatt ulovlig offentlig støtte og har gått til sak for å få opptil 94 millioner kroner tilbakebetalt.

– Dette er fellesskapets midler, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagens Næringsliv i fjor.

Den første rettssaken starter 31. august og gjelder Neuberggata 24C på Majorstua.

E24 har bedt om intervju med Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap, men hun ønsker ikke å kommentere saken fordi den snart skal opp i Oslo tingrett.

Les på E24+

Begynte å kjøpe aksjer som 12-åring: Her er hans beste råd

Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen mener at Oslo kommune har krav på flere titall millioner kroner tilbakebetalt etter eiendomskjøp.

110 eiendomskjøp til overpris

Boligbygg-sakene stammer fra 2017, da revisjonsselskapet Deloitte fant 110 eiendomskjøp de mente at var kjøpt betydelig over markedsverdi, med en overpris på rundt 100 millioner kroner.

Bakgrunnen for granskingen var en artikkelserie fra Dagens Næringsliv.

I fjor ble byråden i Oslo gitt tillatelse til å kreve tilbakebetalt det kommunen beskriver som «ulovlig tildelt statsstøtte» i seks tilfeller.

Hittil har byråden tatt ut stevning mot fire av de selgende partene. I den mest nærstående saken, mot Mano Eiendom, er kommunens krav oppad begrenset til 26,7 millioner kroner.

Prosessfullmektig for Mano Eiendom, Robert Lund, sier sakene har mange likheter. Etter deres oppfatning støtter både sakens faktum og jusen de saksøkte.

Les på E24+

Kommentar: Nedturen har bare så vidt startet for Selvaag Bolig

Sprikende verdivurderinger

Utgangspunktet for rettssakene er et EØS-forbud mot offentlig støtte som gjelder dersom den økonomiske fordelen er gitt selektivt og påvirker konkurransen i markedet.

Vilkåret er oppfylt der mottageren ikke ville oppnådd det samme uten det offentliges medvirkning. Og det er dette som er Oslo kommunes sak: Eiendommene ble ikke kjøpt under normale omstendigheter og gikk til en pris over markedsverdi.

Prisvurderinger fra tre ulike aktører – Deloitte, Veridian og Newsec – taler i kommunens favør.

I saken mot Mano Eiendom fremhever Robert Lund på den andre siden verdivurderinger som viser det motsatte.

Han påpeker også at det ikke er noen eksakt vitenskap å verdivurdere eiendom.

– Spørsmålet er om disposisjonene fremsto som markedsmessige da de ble foretatt, noe saksøkte mener er tilfelle. Da er senere verdivurderinger mindre interessante, sier han.

Advokat og partner Robert Lund er prosessfullmektig i fire ulike Boligbygg-saker.

– Forutinntatt saksbehandling

Så vidt Lund er bekjent, finnes det ingen lignende saker i Norge.

– Det normale er at det er EFTAs overvåkningsorgan ESA som har den rollen som kommunen har tatt, ved å gå til sak. Det er normalt ikke støttegiver selv som forfølger eventuelle brudd på statsstøttereglene, sier han.

– Her har kommunen påberopt seg sitt eget brudd på EØS-retten som grunnlag for kravet. De mener at de selv har brutt noen regler og så skal de ha pengene tilbake.

I klagen på det ferskeste vedtaket, som omhandler kommunens kjøp av Lilleakerveien 43 i Oslo vest for 105 millioner kroner, bekrefter Lund at klientene opplever kommunens fremgangsmåte som oppsiktsvekkende.

Kommunens vedtak om tilbakebetaling av 13 millioner kroner i «ulovlig offentlig støtte» ble fattet 9. juni. Kun tre dager senere tok kommunen ut stevning.

– Dette fratar i realiteten Lilleakerveien en reell mulighet til klagebehandlingen, sier Lund.

Byråd Victoria Marie Evensen er forelagt påstanden, men har ikke ønsket å kommentere den.

Les på E24+

På innsiden av budrunden

Til sak mot eiendomskjøp for 450 mill.

Dette er eiendomskjøpene der Oslo kommune har gått til sak mot selger for å få tilbakebetalt «ulovlig offentlig støtte».

 • Sak mot Mano Eiendom AS for salget av Neuberggata 24C for 128 millioner kroner. Kravet er oppad begrenset til 26,7 millioner kroner. Saken går for Oslo tingrett fra 31. august til 11. september.
 • Sak mot Grønnegata 21 AS for salget av samme eiendom for 93 millioner kroner. Kravet er oppad begrenset til 17 millioner kroner. Saken går for Oslo tingrett i november.
 • Sak mot Kirkeveien 72 AS for salget av samme eiendom for 123 millioner kroner. Kravet er oppad begrenset til 38,3 millioner kroner. Saken går for Oslo tingrett i januar.
 • Sak mot Lilleakerveien 43 AS for salget av Bonnet Eiendom på samme adresse for 105 millioner kroner. Saken er ikke berammet ennå, men i Oslo kommunes vedtak kreves 13 millioner kroner tilbakebetalt.
Les på E24+

Gunhild Stordalen fikk seg samboer under coronakrisen

Les på E24+

Slik viser du sjefen at hjemmekontor ikke er gjemmekontor

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Boligbyggavsløringen
 2. Oslo kommune
 3. Eiendom

Flere artikler

 1. Oslo kommune tapte søksmål – må ut med 5 millioner kroner

 2. Fem tiltalt i Boligbygg-saken i Oslo

 3. Lagmannsretten snudde opp ned på Entras utbyggingskrangel med Oslo kommune – nå ankes saken til Høyesterett

 4. Investorduo siktet av Økokrim for grov korrupsjon i Boligbygg-skandalen

 5. Oslo kommunes milliardregning for Hafslund-aksjene reduseres etter anke