«Oljeskatt» på oppdrett

Sammenblandingen mellom laksenæring og forskning: – Det er cowboy-tilstander

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener det er et klart brudd på etiske retningslinjer når forskere ikke oppgir sin finansieringskilde. Han håper nå på et skikkelig oppgjør som kan gjenopprette tilliten.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er nestleder i næringskomiteen på Stortinget.
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Etter flere år med økende lønnsomhet i oppdrettsbransjen, konkluderte flertallet i et regjeringsoppnevnt utvalg i forrige uke med et forslag om å innføre en ekstraskatt (såkalt grunnrenteskatt) på næringen.

Det har vært et omfattende lobbyarbeid i forkant av utredningen, og en stadig mer tilspisset debatt.

Nå viser det seg at flere professorer som har uttalt seg om saken i mediene, samtidig har vært betalt av næringen, uten å opplyse om dette.

– Så vidt jeg kan se, er det klare brudd på de sentrale forskningsetiske retningslinjene, sier SVs fiskeripolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes til E24.

Knag Fylkesnes er en av dem som opprinnelig foreslo en ekstra produksjonsavgift på lakseoppdrettsbransjen, som igjen førte til utredningen om grunnrenteskatt.

Les på E24+

Dette er de største fiskene i Lakse-Norge

– Undergraver arbeidet

De nasjonale forskningsetiske komiteene har utarbeidet et regelsett for forskningen i Norge. Her står det blant annet at «åpenhet om relevante roller og relasjoner som forskeren inngår i, skal avklares overfor kolleger, forskningsdeltagere, finansieringskilder og andre relevante aktører».

Knag Fylkesnes mener uttalelser i mediene uten å oppgi finansiering fra næringslivet er klart brudd på dette, og at det derfor bør bli en sak for De nasjonale forskningsetiske komiteene.

– Sammenblandingen undergraver det arbeidet som disse forskerne står bak og gjør at man stiller seg tvilende til det arbeidet de har gjort. Det er synd.

Han påpeker at sammenblandingen av penger fra oppdrettsnæringen og forskningen er problem som har vært diskuterte mange ganger, men som i denne saken «blir satt så til de grader på spissen».

– Laksenæringen er blitt en veldig mektig aktør. Det er cowboy-tilstander med sammenblanding med forskere som trår midt i salaten og undergraver integriteten til forskere generelt, sier han.

FHF under lupen?

SV-politikeren ønsker også at det FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering) nå settes «under lupen».

FHF er eid av staten, men finansiert og styrt av sjømatnæringen selv.

– Det har kommet forslag tidligere om at den organiseringen ikke fungerer. Det har blitt en slags kanal for oppdrettsnæringen til å kjøpe forskere, sier Knag Fylkesnes.

Han understreker at det nå er viktig å gjenreise integritet og tillit til forskningen rundt havbruk, og at det første steget må være å erkjenne at det er et problem.

Tom-Christer Nilsen i Høyre

– Denne saken er ikke unik

Høyres fiskeripolitiske talsmann Tom-Christer Nilsen mener også det er «viktig og fornuftig» at forskere og andre oppgir eventuelle bindinger når de uttaler seg.

– Men samtidig registrerer jeg at det ikke alltid gjøres, så denne saken er ikke unik, sier han til E24.

Nilsen forklarer at det ikke alltid er praktisk mulig å opplyse om alle tidligere bindinger, men understreker at det må gjøres i den grad det kan skape interessekonflikter.

Han vil ikke kommentere om det burde vært gjort i denne konkrete saken, men er klar på at både forskere og journalister gjør riktig i å være åpen om finansiering.

I motsetning til SV, mener Nilsen imidlertid at FHF har fungert godt, og er viktig for kunnskapsgrunnlaget i bransjen. Han ser derfor ikke behov for å vurdere endringer i organiseringen, og opplever ikke at det grunnlag for beskyldningene som SV kommer med.

– Så kan man like eller ikke like konklusjonene FHF kommer til, men det er en annen sak, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. «Oljeskatt» på oppdrett
 2. Torgeir Knag Fylkesnes
 3. Oppdrettsnæring
 4. skatt
 5. Laks
 6. Høyre (H)
 7. Sosialistisk Venstreparti (SV)

Flere artikler

 1. Forskningsdebatten: – Uavhengigheten kan komme under press

 2. Striden om lakseskatt: Forskningsmillioner ble ikke utlyst – for å nå flere

 3. Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen

 4. – Har merket et taktskifte etter Konkurransetilsynets rapport

 5. Betalt innhold

  Disse skal avgjøre dagligvarebransjens viktigste slag