Høyre sabler ned Aps «klimabudsjett»

Arbeiderpartiet foreslår et nytt milliardfond for å kutte utslipp i næringstransport i sitt alternative budsjett. – De belønner de trege bedriftene, kontrer Høyre.

Stefan Heggelund i Stortingets energi- og miljøkomité for Høyre
Norsk politikk
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Det eneste de foreslår som vil ha umiddelbar effekt er dyrere elbiler. Det vil gjøre det vanskeligere å nå målet om nullutslippsbiler, med andre ord en svekkelse av norsk klimapolitikk, sier Stefan Heggelund i Stortingets energi- og miljøkomité fra Høyre.

Han peker på Arbeiderpartiets forslag om å innføre merverdiavgift (moms) på elbiler, med et bunnfradrag på 600.000 kroner. På den måten vil Ap ramme de dyrere elbilene og tette litt av det årlige milliardsluket som elbilsubsidiene koster.

Høyre og regjeringen står på sin side fast på at elbiler ikke skal ha noen avgifter i denne stortingsperioden (ut 2021).

Heggelund reagerer også på Aps forslag for å få ned utslippene i næringstransporten.

Forslaget ligner modellen for det såkalte NOx-fondet. Det går ut på at næringslivet inngår en avtale med myndighetene om CO₂-kutt innen transport.

De bedriftene som er med slipper å betale CO₂-avgift på drivstoff til statskassen og heller betaler penger inn i nullutslippsfondet. Pengene brukes direkte til å mobilisere tiltak og tilby støtte til de bedritene som gjennomfører ulike miljøtiltak:

– Det er mye fokus på bompenger og biler, men nærings- og tungtransporten står for 2/3 av utslippene på norske veier og 30 prosent av de totale utslippene. Fondet gjør at selskapene kan få støtte til å gå over til fornybare løsninger, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i et intervju med VG søndag.

Les også

Les om Aps alternative statsbudsjett: Vil brenne av klimamilliarder – lover å ikke øke skattene for vanlige folk

– De belønner de trege

– Med deres modell for CO₂-fond for næringstransport går de bort fra forurenser betaler prinsippet, de belønner de trege bedriftene og straffer dem som tar i et tak for å bli mer klimavennlige, sier Heggelund om Arbeiderpartiets nye fond.

Han peker på at regjeringen i revidert budsjett i våres allerede lanserte et nullutslippsfond på en milliard som skal styres av Enova.

Aps forslag kommer i tillegg, men det blir ikke en dobbel satsing ettersom partiet skal finansiere deler av satsingen sin gjennom å omdisponere penger som Enova har i dag.

Begge løsningene gir støtte til bedrifter som velger løsninger som kutter utslipp, men med regjeringens løsning må de som forurenser fortsatt betale avgifter inn til staten som før.

– Vår løsning bidrar til å hjelpe bedrifter i omstillingen samtidig som de som kutter utslipp blir belønnet, sier Heggelund.

Både Ap og Høyre ønsker å få til de norske prosjektene for karbonfangst og -lagring. I sitt alternative budsjett vil Ap presse på og sørge for at både avfallsanlegget på Klemetsrud og betongfabrikken i Brevik blir med i utbyggingen – og at man tar en investeringsbeslutning i 2020.

Regjeringen har sagt at man skal gjøre en eventuell investeringsbeslutning i 2020 eller 2021, etter at man har fått gått gjennom faktagrunnlaget først.

At Ap vil legge 10 millioner på bordet for en større Nordsjø-plan for å finne ut hvordan Norge skal bruke kunnskapen vi har i fremtiden, lar ikke Heggelund seg imponere over:

– De ti millionene til en diffus plan for Nordsjøen virker som om noe noen trakk opp av en skuff bare for å ha et ekstra punkt på pressekonferansen. Vi har bevilget 2,3 milliarder til offensivt havvindprosjekt, foreslått å åpne områder for havvind og har bevilget 340 millioner kroner ekstra til karbonfangstprosjektet for å teste lagringsbrønn, sier han.

Les også

Statsbudsjettet for 2020 på 1-2-3

Vil jekke opp skatter og avgifter

For å finansiere de mange satsingene sine vil Ap ta inn 9,73 milliarder kroner mer i skatter og avgifter.

I sitt alternative budsjettforslag vil Ap ta inn 3,88 milliarder mer i avgifter. 1,87 av milliardene kommer fra å stramme inn på bilavgiftene, mens 506 millioner kommer ved å innføre moms på elbiler fra 600.000 kroner og oppover.

Partiet ønsker også å ta inn mer avgifter på tobakk og ved å skrote bytteordningen på taxfree, samt innføre en avgift på helseforsikringer.

På skattefronten vil Ap ta inn 5,85 milliarder kroner mer.

Det er de med 750.000 kroner og mer i inntekt, samt de som betaler formuesskatt (uansett inntektsnivå) som får en høyere skatteregning med Aps opplegg. Her er det snakk om en skatteskjerpelse på mellom 200 kroner og 560.000 kroner, avhengig av formue og inntekt.

Samtidig får alle med opp til 750.000 kroner i inntekt mellom en hundrelapp og 1.900 kroner i skattelette.

Link til Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2020
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norsk politikk
 2. Stefan Heggelund
 3. Utslipp
 4. Jonas Gahr Støre
 5. Klimapolitikk
 6. Statsbudsjettet 2020
 7. Statsbudsjettet

Flere artikler

 1. Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler

 2. Betalt innhold

  Slik kan valget påvirke lommeboken din

 3. Slik blir avgiftsfremtiden for flyselskapene etter valget

 4. Betalt innhold

  Dette er de viktigste maritime nyhetene fra statsbudsjettet

 5. Ordfører bekymret for Yara-jobber etter CO₂-avgift: – Ser veldig mørkt ut