Syse har fått rundt 1,5 mill. på 11 år for verv i Tangen-fond

Filosof og professor Henrik Syse sitter i styret i flere av Nicolai Tangens selskaper registrert i skatteparadiset Cayman Islands.

Professor Henrik Syse er av landets etikk-eksperter og har tidligere jobbet med etikk for Oljefondet.
Publisert:

At Syse har vært styremedlem i Ako Capitals fond, eid av blant annet påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen, har vært kjent tidligere, men har nok en gang blitt en del av det offentlige ordskiftet.

Syse, som er en venn av Tangen, og som i går rykket ut og forsvarte finansmannen for det enkelte har kalt en «smøretur», mener han har vært åpen om styrerollen i alle år.

Tirsdag publiserte tidligere journalist, filmskaper og professor Erling Borgen et innlegg på Facebook hvor han kritiserer Syses forsvar av Tangen uten å nevne styremedlemskapet, noe som nok en gang fikk fart i debatten i sosiale medier.

Cayman Islands, hvor Ako-selskapene er registrert, er et velkjent skatteparadis.

1,5 millioner på 11 år

– Jeg har bistått Ako-fondene som styremedlem og rådgiver i enkeltsaker over en periode på 11 år, og på den tiden har jeg personlig, uten nå å ha finregnet, grovt sett mottatt 1,5 millioner kroner fordelt over rundt 11 år, hvorav hver eneste krone har blitt rapportert til norske skattemyndigheter, sier Syse til E24.

I tillegg er Syse styremedlem i den veldedige Ako-stiftelsen, et verv han gjør uten å få honorar.

At selskapene han er styremedlem i er registrert i et skatteparadis, synes han det er helt naturlig at man diskuterer.

– Jeg kan forsikre deg om at både Ako Capital og jeg selv tar tematikk som skatteunndragelser på det største alvor. Å være registrert på Cayman Islands er helt normalt for aktører som Ako, og det britiske finanstilsynet, som er strenge, mener dette er forsvarlig og godt innenfor.

Syse sier at alt som investeres og pengene som tjenes, må rapporteres inn til britiske myndigheter og andre myndigheter i de landene der investorer eller ansatte skatter og bor.

Dette er en type registrering som er gjort for å unngå dobbeltbeskatning, forklarer professoren. Mange andre sider ved skatteparadiser mener Syse det er er all mulig grunn til å være kritisk til.

– Ikke en del av gutteklubben grei

Syse har forsvart Tangen i mediene de siste dagene.

Han synes imidlertid det er bra at det diskuteres om statlige ansatte skal få dekket turen til konferansen i USA, eller om arbeidsgiver skal dekke utgiftene.

– Men dette kan ikke Nicolai Tangen klandres for, og jeg vil tro at de aller fleste har anledning til å motta opphold og transport.

De siste dagene har Munch-museet, Norges FN-delegasjon, Nupi og Nærings- og fiskeridepartementet alle bestemt seg for å betale regninger for sine deltagere som opprinnelig fikk hele eller deler av konferansen spandert av Tangen.

Syse har tidligere arbeidet med etikk og samfunnsansvar i Oljefondet, og er i dag professor ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Er du redd for at din egen troverdighet kan svekkes av debatten som nå foregår?

– Jeg har som prinsipp at hvis jeg har god samvittighet, så er jeg fornøyd. Jeg er ikke akkurat en del av gutteklubben grei, sier Syse og tar på nytt Tangen i forsvar:

– Med debatten slik den står nå, mener jeg man mistenkeliggjør en
fremtredende filantrop som vil bruke sin kompetanse for Norge, sier Tangen-vennen.

Publisert: