Tajik varsler flere bøter i arbeidslivet

Det skal svi i lommeboken på de useriøse i arbeidslivet. Det lover Hadia Tajik (Ap), som nå pålegger Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet å skrive ut flere bøter og gi strengere straffer.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik leverte mandag sine første tildelingsbrev.
Publisert: Publisert:

I sine første tildelingsbrev til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet (Ptil) varsler arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik følgende:

  • Hyppigere bruk av gebyrer og bøter for å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet
  • Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet skal bøtelegge oftere og hardere
  • Flere tilsyn
  • Økte straffer til useriøse aktører

– Min marsjordre til tilsynene er at de skal slå hardt ned på arbeidsmiljøkriminalitet. Det skal svi å være en useriøs aktør som behandler arbeidsfolk dårlig. Derfor bevilger vi mer penger til å gjennomføre tilsyn, og jeg forventer at både Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet bruker de virkemidlene de har.

– Større spillerom for useriøse aktører

Dette sier Tajik til Aftenbladet/E24. Mandag presenterer hun sine første to tildelingsbrev til tilsynene.

Statsråden mener brevene betyr dårlig nytt for useriøse aktører i arbeidslivet.

– Økokrim skrev en rapport i 2020 om at organiserte kriminelle i økende grad infiltrerer det alminnelige næringslivet for å maksimere sin profitt. Skillet mellom organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet viskes ut, fordi de opererer på tvers. Da behøver vi tilsyn som kan bruke sanksjoner på en tydelig måte, sier hun.

Under valgkampen brukte Tajik og Arbeiderpartiet tid på å snakke om en nært forestående storrengjøring i norsk arbeidsliv. Har pandemien gjort rengjøringsarbeidet mer omfattende?

– Det er litt for tidlig å si kategorisk. Men jeg er bekymret. Redusert oppdagelsesrisiko og omfattende støtteordninger har skapt et spillerom for en del useriøse aktører som mottar urettmessig støtte. Når man utnytter slike ordninger, kan det knyttes til arbeidslivskriminalitet, forteller Tajik.

Særlig peker hun på utfordringene innen bilpleiebransjen, byggenæringen og renholdsbransjen.

– Tøffere seriøsitetskrav

I tillegg retter Tajik skytset mot useriøse aktører innen bemanningsbransjen.

Begge tildelingsbrevene sier at tilsynene se spesielt på bemanningsbransjen. Skal det strammes inn?

– For det første er jeg innstilt på å legge frem et lovforslag som gjeninnfører retten til kollektiv søksmålsrett innen kort tid. Dette knytter seg til ulovlig innleie. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har begge sagt i høringer at dette er nødvendig, sier Tajik.

– For det andre vil jeg komme med flere innstramminger på bruken av innleid arbeidskraft, legger hun til.

Også Ptil gis større økonomiske verktøy
Les på E24+

Hadia Tajik om regjeringens første to måneder: – Krevende

Les også

Innleie i oljeindustrien: Kø av saker i retten

Arbeiderpartiet har signalisert at de ikke ønsker å avvikle bemanningsbransjen, slik både Senterpartiet og SV ønsker.

– Er det slik at disse innstrammingene er så langt dere er villig til å gå?

– Bemanningsbransjen må regne med å stå overfor tøffere seriøsitetskrav. Det vil komme innstrammingen med Arbeiderpartiet i regjering. Vi vil få bukt med virksomheter som bruker innleie som sin primære bemanningsstrategi, mener statsråden.

Den avgåtte Høyre-regjeringen får så hatten passer av arbeids- og inkluderingsministeren.

Les også

Fant opp tolv ansatte for å få coronastøtte

Gjennom de siste åtte årene har det skjedd mange svekkelse av arbeidsmiljøloven. Samtidig ser vi tydeligere tegn på at organiserte kriminelle slår seg opp i arbeidslivet. Dette gjør at vi mener det er stort behov for storrengjøring, slår Tajik fast.

– Bidratt til utviklingen

Statsråden mener hun må bruke tid på å rydde opp etter den forrige regjeringen. Samtidig må hun bruke tid på en negativ utvikling i norsk arbeidsliv. Nemlig at flere organiserte kriminelle slår seg opp.

– Er den forrige regjeringen direkte skyld i eller delaktig i denne utviklingen?

– De er ikke direkte skyldige, nei. De må ta ansvar for deres lovendringer. Men hvis man politisk melder seg av å håndterer utviklingen som skjer i norsk arbeidsliv så har man bidratt til at utviklingen har skjedd, sier hun.

Ptil uttrykte våren 2021 bekymring for sikkerheten på plattformer på norsk sokkel etter mange pålegg, særlig på Equinors installasjoner. Tajik gir nå Ptil utvidede økonomiske verktøy for å forhindre ulykker offshore.

– Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet jobbet på ulike måter. Ptil har i stor grad lagt vekt på dialog og involvering. Det har en stor verdi for å løse problemer med lavt konfliktnivå, sier Tajik.

– Samtidig har de mest alvorlige sakene behov for økonomiske sanksjoner. Økonomiske sanksjoner er et språk alle forstår. Det vil gjøre det tydelig at overtredelsen er uakseptabel, legger hun til.

Publisert: