Den europeiske sentralbanken holder renten uendret

Sentralbanken gjentar at verdipapirkjøpene antas å bli avsluttet i tredje kvartal.

Sentralbanksjef Christine Lagarde i Den europeiske sentralbanken.
Publisert:

Den europeiske sentralbanken gjør som ventet ingen store endringer i pengepolitikken på torsdagens rentemøte. Renten blir liggende uendret, og man gjentar planen om å avslutte verdipapirkjøpene i neste kvartal.

Sentralbanken skriver at rentehevinger ikke vil bli gjennomført før «noe tid» etter at verdipapirkjøpene er gjennomført. Sentralbanksjef Christine Lagarde forklarte under pressekonferansen begrepet «noe tid etter» med at banken får fleksibilitet, og at dette kan bety alt fra «en uke til flere måneder etter».

– Inflasjonen har økt betydelig

Møtet kommer etter at inflasjonen i eurosonen kom inn på årlige 7,5 prosent i mars, noe som er langt over målet om å stabilisere inflasjonen rundt to prosent på mellomlang sikt.

– Inflasjonen har økt betydelig og vil fortsette å være høy de neste månedene, i hovedsak på grunn av den kraftige økningen i energikostnader, sier ESB i meldingen.

– Sentralbankstyret vil ta de grepene som er nødvendig for å innfri ESBs mandat for å gjennomføre prisstabilitet og bidra til å sikre finansiell stabilitet, heter det videre.

– Økt risiko

Møtet kommer etter at inflasjonen i eurosonen kom inn på årlige 7,5 prosent i mars, noe som er langt over målet om å stabilisere inflasjonen rundt to prosent på mellomlang sikt.

– Oppsiderisikoen for inflasjonen har økt ytterligere særlig på kort sikt, sier sentralbanksjef Christine Lagarde under pressekonferansen.

Få økonomer forventer at sentralbanken vil starte rentehevinger før i desember, men markedet priset før møtet inn at ESB vil forlate negative renter innen utgangen av året og altså dermed gjennomføre to rentehevinger i år.

Lagarde forteller under pressekonferansen at sentralbanken foreløpig ikke har bestemt seg for når i tredje kvartal de ønsker å avslutte verdipapirkjøpene. Dette sier hun at vil bli besluttet i juni.

I forkant av møtet var det knyttet stor spenning til om Lagarde ville komme med hint om at dette kunne skje tidlig i kvartalet, noe som kunne åpnet døren for en renteheving i september.

Publisert: