SER VERDIER I DATA: Telenors konsernsjef Sigve Brekke mener vi bør ha en nasjonal digitalstrategi før vi går tom for olje.

Foto: NTNU
Det Nye Norge

Kronikk, Det nye Norge, Telenor-sjef Sigve Brekke: Et norsk digitaliseringseventyr

Det var en gang Telegrafverket ble til Televerket.

 • Sigve Brekke
  Sigve Brekke
  Konsernsjef i Telenor
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Når The Economist sier: «verdens mest verdifulle ressurs er ikke lenger olje, det er data», er det alvor for oljelandet Norge.

Før vi går oljetom trengs en nasjonal strategi for å få laksen på nett, bestefar på app og bilen og bussen på AI.

Tidligere kunne det gå langt om lenge og lenge om langt før man skiftet teknologi. Da vi gikk fra teleks til telefon. Før mobiltelefon ble allemannseie. Og før verden ble koblet sammen av forløperen til internett.
Nå går alt fortere.

Det tok over 75 år for fasttelefonen å nå 50 millioner kunder. Mobiltelefonen tok 16 år og Facebook brukte litt over 4 år. Nå kan tiden det tar en app eller digital tjeneste spres til like mange kunder, telles i dager.

Norge er aldri blitt truffet så kraftig av konkurranse som nå. Vi står foran store utfordringer, og har dårlig tid.

«Digitalisering» er samlebegrepet i fortellingen om det som vil endre Norge mest

frem mot 2020.

Minst tre ting påvirker oss; utviklingen av tingenes internett – at stadig flere ting kobles til nett, tilnærmet uendelig datakraft i både skyen og smarttelefonen, samt muligheten til å hente kunnskap ut av store datamengder med kunstig intelligens.

Dette vil føre til helt grunnleggende endringer som vil påvirke næringsliv og offentlig

virksomheter betydelig. Utviklingen går raskt, konkurransen er global, og den vil endre verdikjeder og næringer i Norge.


Det er eventyrlige muligheter for Norge i den såkalte fjerde industrielle revolusjonen som følger av digitalisering

Konsekvensen er denne: Hvis norske selskaper ikke evner å lede an i fornyingen som må til, kan mange selskaper vi kjenner være borte om ti år. Regjeringen, industrien og kunnskapsmiljøene må lykkes med en ambisiøs politikk for innovasjon og verdiskaping.

Vår tids kontinentalsokkel: Det er de dataene vi sitter på som er selve råvaren vi skal leve av i fremtiden. Den råvaren vi besitter med våre data fra havbruk, helseregistre og en heldigitalisert befolkning er vår tids kontinentalsokkel.

Vi må skape en ny leverandørindustri som evner å trene opp sine egne løsninger med sine data.

For det er vanskelig å se for seg en tjeneste eller et produkt i fremtiden som ikke er intelligent.

Det er eventyrlige muligheter for Norge i den såkalte fjerde industrielle revolusjonen som følger av digitalisering. Varer og tjenester kan leveres på mere kostnadseffektive og miljøvennlige måter, ressurser kan utnyttes mer effektivt og bærekraftig, offentlig sektor kan effektiviseres, og velferdstilbudet forbedres.

SKIFTE: Telenor-sjef Brekke, her sammen med blant annet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, da Abelia og Telenor inviterte til konferansen «AI nå» – som belyste mulighetene kunstig intelligens kan skape for Norge, vår konkurransekraft og nye arbeidsplasser.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Norge har et teknologisk forsprang med godt utbygget IKT-infrastruktur, høy kjøpekraft og kompetanse og teknologivillighet i befolkningen. Forholdene ligger godt til rette for Norge som testlaboratorium for de mest avanserte digitale tjenestene.

Ikke gi bort datagullet: Vi kan sikre norsk konkurransekraft i fremtiden ved å selv bygge kompetanse på hvordan vi skal hente frem, forstå og bruke data. Utfordringen er å sørge for at dette blir historien om at vi evner å gripe muligheten og følge opp med konkret bygging av nye næringer slik vi lykkes med å bygge opp en leverandørindustri knyttet til oljen.

Vi har gjort dette før, det handler om med et norsk utgangspunkt å bygge delingskultur mellom store bedrifter og startup-selskaper, samt mellom næringsliv, det offentlige, og utdannings og forskningsinstitusjoner. Vi bør samtidig sikre at vi ikke bare gi det bort (eller billig) til internasjonale giganter som Google og IBM.


Vår tids kontinentalsokkel: Det er de dataene vi sitter på som er selve råvaren vi skal leve av i fremtiden

Disse selskapene definerer seg som «AI first» og er avhengige av tilgang til store mengder data for å trene opp sin teknologi.

Fremtidige arbeidsplasser og verdiskapning avhenger av vår evne til å bygge virksomheter rundt våre data, nettverk og innovative løsninger.

Å skape en innovasjonskultur er en samfunnsdugnad. Etablerte bedrifter må bli aktive bidragsytere, pilotkunder og investorer. Myndighetene blir pådrivere og tilretteleggere, slik den svenske regjeringen gjør gjennom sin handlingsplan for «smart industri».

Akselerator- og inkubasjonsprogrammer – for ikke å glemme Toppindustrisenteret som nå etableres av store norske næringsaktører i fellesskap, med støtte fra regjeringen – er eksempler på dette også i Norge.

Vi trenger å bygge grunnlaget for en digital Grundernasjon. Skal vi skape ny vekst basert på digitalisering av næringslivet og offentlig sektor, må dette utnyttes. Ved å bidra med kompetanse, teknologi og global skala skal vi i Telenor gjøre vårt for å bidra til ambisjonen om å skape norske, digitale enhjørninger.

Vi som er store selskaper har et ansvar overfor samfunnet til å bidra med omstilling.

Bare ved å omstille oss selv – og samarbeide med andre – kan vi sørge for at vi forblir store selskap.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Det Nye Norge
 2. Digitalisering
 3. Kunstig intelligens
 4. IT-sikkerhet
 5. Olje og gass
 6. Teknologi

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Bergens nye leverandørindustri

 2. «Alt som kan digitaliseres må digitaliseres»

 3. – Kanskje litt naivt

 4. Annonsørinnhold

 5. Industri 4.0: Produsenter har en lys tid i vente

 6. «Et lite tastetrykk har satt Norge på verdenskartet»