Norske forlag får 32 mill. i bot av Konkurransetilsynet

Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted Forlag får en millionbot av Konkurransetilsynet for å ha boikottet Interpress og utvekslet sensitiv informasjon.

FÅR BOT: Aschehoug er ett av forlagene som nå får bot av Konkurransetilsynet. Arkivbilde av Aschehougs lokaler på Sehesteds plass i Oslo.
  • Marius Lorentzen
  • Eirik Amb Nysveen
Publisert:

Etter å ha gjennomført razziaer i april 2014 hos de fire forlagene og Bladcentralen, har Konkurransetilsynet nå konkludert i saken som omhandlet anklager om brudd på Konkurranseloven.

Tilsynet varslet forlagene om sin foreløpig konklusjon i juni 2016, men boten ble i januar i år oppjustert fra 23 til 32 millioner basert på oppdaterte omsetningstall.

– Forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted Forlag har brutt konkurranseloven. De har samarbeidet om en kollektiv boikott av distributøren Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon, sier settekonkurransedirektør Mads Magnussen i en uttalelse på Konkurransetilsynets nettsider.

Konkurransedirektør Lars Sørgard er inhabil i saken på grunn av sin tilknytning til én av eierne i Vigmostad & Bjørke, ifølge tilsynet.

– Konkurransebegrensende samarbeid er et alvorlig brudd på konkurransereglene og gebyrene på til sammen 32 millioner kroner som er ilagt forlagene understreker dette, sier avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet mener de fire forlagene brøt loven fordi de ikke leverte bøker til én av to distributører, altså Interpress, som eies av Rema Gruppen. Interpress eksisterer ikke lenger i dag, men leverte den gangen pocketbøker og blader til blant annet Narvesen.

– Den eneste reelle konkurrenten til Interpress var Bladcentralen, hvor alle de fire forlagene var eiere, sier Gjermund Nese i tilsynet.

De 32 millionene er fordelt slik at Aschehoug får 9,66 millioner i bot, Cappelen Damm 9,1 millioner i bot, Gyldendal 7,88 millioner i bot og 4,56 millioner til Vigmostad & Bjørke, som eier det som tidligere var Schibsted Forlag.

– Fortsatt uenig

Forlaget Cappelen Damm bekrefter i en pressemelding at de har mottatt vedtaket fra Konkurransetilsynet, og påpeker at det kan bringes inn for retten og overprøves.

Forlaget skriver at de sammen med sine advokater har kommet til at de «fortsatt er uenige i de vurderinger Konkurransetilsynet har gjort både av faktum og jus».

Cappelen Damm mener de har dokumentert at de ikke hadde mulighet til å delta i noen boikott av Interpress på det aktuelle tidspunktet, fordi de ikke har hatt distribusjon hos dem etter 2008:

– Cappelen Damm har ikke levert via Interpress på mange år. Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, har hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner, sier Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Cappelen Damm, i pressemeldingen.

Aschehoug sier på sin side at de er både overrasket og uenige med Konkurransetilsynets konklusjon i saken. Forlaget avviser at de har deltatt i en boikott:

– Denne saken har blitt snudd helt på hodet. Aschehoug har aldri ønsket å begrense antallet utsalgssteder eller svekke konkurransen i massemarkedet. Reitangruppen nektet fra 2014 Bladcentralen å levere bøker til sine kjeder. Reitangruppen krevde leveranser utelukkende gjennom sin egeneide distributør Interpress, mens Bladcentralen alltid har tilbudt alle kjedene varer, sier Aschehoug-sjef Mads Nygaard, i en uttalelse.

Forlegger Arno Vigmostad i Vigmostad & Bjørke sier følgende i en epost til E24:

«Boten Konkurransetilsynet har vedtatt gjelder forhold som skjedde over et år før Vigmostad & Bjørke overtok Schibsted Forlag. Vi er kun ilagt boten som ny eier av forlaget. Schibsted vil som tidligere eier av forlaget da den påståtte overtredelsen skal ha skjedd, bære det økonomiske ansvaret i saken.»

Schibsted Media Group solgte Forlaget i 2015 og ikke lenger er en aktør i den norske bokbransjen.

– Vi var uenige i tilsynets foreløpige vedtak både mht skyldspørsmål og gebyrstørrelse. Dette gikk vi inn på i vårt tilsvar, men vi konstaterer at vi dessverre ikke har blitt hørt av tilsynet, skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Schibsted ASA, Anders Rikter i en epost til E24.

– Vi vil nå sette oss grundig inn i vedtaket og innen fristen på to måneder vurdere om vi skal ta saken videre inn i rettssystemet, skriver han.

Heller ikke Gyldendal er enige i vedtaket.

– Gyldendal deler ikke Konkurransetilsynets oppfatning og mener det ikke foreligger grunnlag for å konstatere noen lovovertredelser i saken for Gyldendals del, verken i form av samarbeid om kollektiv boikott av Interpress Norge AS eller informasjonsutveksling i strid med konkurranseloven, skriver forlaget i en pressemelding.

NB: Schibsted Forlag var tidligere del av Schibsted-konsernet, som også eier E24. Enkelte ansatte i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Reitan skal ha tipset

I 2014 skrev Dagens Næringsliv at det skal ha vært Reitan Gruppen selv som tipset Konkurransetilsynet om mulige lovbrudd i saken. De skal ha blitt klar over dette da de fire forlagene ikke ønsket å levere bøkene sine til Interpress.

– Vi fikk tilgang til dokumentasjon som tydet på mulig ulovlig samarbeid mellom forlagene, sa Magnus Reitan til DN, som den gang var sjef i Reitan Convenience.

Det har så langt ikke lykkes E24 å få en kommentar fra Reitan Gruppen.

Les også

Forbrukerombudet: - Kredittkort-«tester» må merkes som reklame

Les også

DNB trekkes inn i hvitvaskingssak

Les også

Risikerer kartellbot på 640 mill.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Aschehoug saksøker Konkurransetilsynet

  2. Tre forlag med delvis seier mot Konkurransetilsynet

  3. Cappelen Damm og Gyldendal tapte i kartellsak i Høyesterett

  4. Varsler bøter på en halv milliard kroner mot aktører i bokmarkedet

  5. Betalt innhold

    Gigantbot kan rasere økonomien i flere av forlagene