Optimismen i industrien stiger til det høyeste siden 2017

Den norske innkjøpssjefsindeksen tyder på svært god utvikling i industrien, men lav svarandel gir usikkerhet.

INNKJØPSSJEFSINDEKSEN tyder på fortsatt svært god utvikling i norsk økonomi.
Publisert:

Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) stiger ytterligere to poeng til 63,3 poeng sesongjustert i juli, ifølge DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA), som står for undersøkelsen.

Det er den høyeste noteringen siden sommeren 2017. Samtidig er juni-undersøkelsen oppjustert med et halvt poeng til 61,3.

Juli er dermed den andre måneden på rad med oppgang.

Når indeksen bikker over 50 er det et uttrykk for økt aktivitet eller vekst, mens verdier under 50 kan signalisere fall.

Det advares imidlertid om en lav svarandel på kun 45 bedrifter. Det er normalt for denne tiden av året, mens snittet ellers ligger på 85–100 bedrifter.

«Det var om lag som normalt for juli, men den lave svarandelen tilsier at usikkerheten omkring utviklingen i juli er stor», heter det i meldingen.

Seniorøkonom i DNB Markets Kyrre Aamdal skriver i en kommentar at tallene trolig ikke vil påvirke renteplanene til Norges Bank i særlig grad.

Norges Banks neste rentebeslutning kommer 19. august, men det er ikke varslet noe endring i den rekordlave nullrenten før senere i år.

– Tyder på fortsatt svært god utvikling

Underindeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting bidro alle til å trekke opp totalen. De tre indeksene steg med 3,0 poeng til et gjennomsnitt på 62,2.

«Alle disse tre var over 60, noe som ikke har skjedd så ofte. Tallene tyder på at utviklingen for industrien fortsatt er svært god», skriver Tone Fintland i NIMA.

Produksjonsindeksen steg med 1,4 poeng til 60,9 i juli, og trenden indikerer dermed at toppen er passert.

Indeksen for nye ordre steg med 5,2 poeng, til 63,6. Det er særlig eksportordrene som trekker opp, mens hjemmemarkedet er noe svakere.

Sysselsettingsindeksen steg med 1,8 poeng til 61,8 i juli. Det betegnes som et svært høyt nivå.

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 3,0 poeng i juli, ned fra rekordhøye 83,1. Nedgang betyr kortere leveringstid, som normalt assosiert med lavere aktivitet, men kan også skyldes noe mindre leveringsproblemer. Leveringstiden er fortsatt svært høy.

Lagrene av innkjøpsvarer avtok også, noe som antas å reflektere økt etterspørsel.

Les på E24+

Dette er DNB-økonomens beste investeringsråd

Les også

En milliard av coronastøtten kunne blitt tilbakebetalt uten at selskapene hadde gått med underskudd

Publisert:
Gå til e24.no