Dyrere strøm og høyere renter demper optimismen

Nordmenn har fortsatt høye forventninger til norsk økonomi. Strømpriser og høyere rentekostnader gir imidlertid en viss bekymring for lommeboken det neste året.

Reiser til kilometervis med sandstrender i Thailand og andre steder topper lista over hva nordmenn planlegger å bruke penger på når økonomien blir bedre.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Finans Norges forventningsbarometer for 1. kvartal viser at nordmenns optimisme er lavere enn kvartalet før, trass i coronalettelsene. Hovedindikatoren faller fra 11 til 5,5 poeng.

Det er særlig nedgang i de laveste inntektsgruppene, og for de med lavest utdanningsnivå. Nedgangen er geografisk bredt basert, men mest markert i Sør- og Vest-Norge. På den annen side er optimismen størst i Oslo og Akershus, tross nedgang også her.

– En rask innhenting i nordmenns fremtidsforventninger i løpet av 2021, avløses nå av en mer avdempet optimisme. En kombinasjon av høye strømpriser og til dels også høyere rentekostnader for de med boliglån har nok bidratt til å dempe optimismen blant norske husholdninger. Men samlet sett er hovedindikatoren i årets første måling fortsatt i positivt terreng, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Les også

Advarer mot å la energikommisjonen bli en sovepute

De som tjener minst rammes hardest

Forventningsbarometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Trenden med mindre optimisme gjelder for alle aldersgrupper, inntektsnivå, utdanningsnivå, regioner og kjønn.

Særlig forventningen til landets økonomi neste år faller kraftig. Og det er i lavinntektsgruppene pessimismen er størst.

– Vi tror forklaringen på at lavinntektsgruppene ligger lavest, er at disse treffes hardest av strømprisene og høyere rentekostnader, sier Kreutzer.

Les også

DNBs to rentehopp øker inntektene med tre milliarder

Planlegger reise

På spørsmål om hva husholdningene vil bruke mer penger på om økonomien bedrer seg, er det særlig tre ting som trekkes fram. Vi vil reise mer og vi vil pusse opp, samtidig holder spareønsket seg høyt.

– Det er interessant å merke seg at ønsket om å nedbetale ekstra på lån faller, og er ganske lavt prioritert hvis husholdningene får bedre økonomi. Det er andre spareformer vi ønsker å benytte ved siden av å reise mer og pusse opp. Dette viser at husholdningene totalt sett har god kontroll på egen økonomi, ifølge Kreutzer.

Ønsket om å bruke mer penger på reise er det høyeste siden inngangen på pandemien. Det er den indikatoren som ligger absolutt på topp i denne målingen.

– Det er ikke overraskende etter en periode der reising har vært svært begrenset. Nå ser vi slutten på pandemien og da vil vi bruke mer penger på ferier, sier Idar Kreutzer.

Publisert:
Gå til e24.no