32 millioner i minus for Alfred Ydstebø: - Økte kostnader bekymrer

For to måneder siden ble det kjent at høyhuset til Alfred Ydstebø og Base Gruppen blir 100 millioner kroner dyrere. Nå frykter eiendomsutvikleren at også de andre prosjektene til 2 milliarder kroner kan sprenge budsjettene.

Eiendomsutvikler Alfred Ydstebø har pågående prosjekter for rundt 2 milliarder kroner sammen med partnere.
Publisert: Publisert:

– Det oppleves et sterkt og godt marked i Stavanger-regionen, både innen bolig og næringsutvikling, mens markedsuroen internasjonalt skaper en del bekymringer - primært i form av økte kostnader, sier konsernsjef i Base Gruppen, Alfred Ydstebø, til Aftenbladet/E24.

«Økte priser og utfordringer»

Ifølge eiendomsutvikleren har selskapet pågående prosjekter for rundt 2 milliarder kroner sammen med andre partnere. De største prosjektene er Lnett (tidligere Lyse Elnett) sitt nye hovedkontor i Sandnes, høyhuset K8 i Stavanger sentrum, beredskapslageret for politiet på Gardermoen, samt boligprosjektene Husene i Skogen, Fargehusene, Rådhusmarka, Jåtunhøyden og Consulens Brygge.

«Både næringsmarkedet og boligmarkedet er for tiden påvirket av økte priser og innsatsfaktorer og utfordringer med logistikk i leverandørleddet. Disse faktorene kan påvirke marginer og etterspørsel», skriver Base Gruppens styre i den rykende ferske årsrapporten for 2021.

Den viser også at Base Gruppen fikk et resultat før skatt på minus 32 millioner kroner i fjor - mot minus 8,9 millioner kroner året før. Driftsinntektene endte i fjor på 58,2 millioner kroner - ned fra 327,4 millioner kroner i 2020. Fallet i driftsinntektene skyldes i stor grad at omsetningen i - og salget av helseforetaket Abri Dialogue - var med i 2020-regnskapet.

Egenkapitalen i Base Gruppen er 275 millioner kroner.

– Driver langsiktig

– Resultatene i fjor varierte fra negativt 20 millioner kroner i Base Property og positivt 25 millioner kroner i Base Bolig, som utgjør de to største selskapene i Base Gruppen. Det er solid bokført egenkapital i selskapene – med betydelige merverdier, sier Alfred Ydstebø.

Og fortsetter:

– Base Gruppen driver hovedsakelig med langsiktig eiendomsutvikling. Noen år utvikles prosjektene, andre år realiseres prosjekter og resultatene svinger i takt med dette ettersom næringsprosjektene først resultatføres ved realisering. 2021 var et år med store oppstarter både innen bolig- og næringsutvikling, men ingen større realiseringer.

Heisekranen gir et godt bilde av hvor høyt det nye signalbygget i Stavanger sentrum kommer til å ruve.

Dyrt høyhus

Alfred Ydstebøs største prestisjeprosjekt er utvilsomt det såkalte høyhuset (K8) midt i Stavanger sentrum. I midten av mars ble det kjent at det blir rundt 100 millioner kroner dyrere enn tidligere beregnet. Det er høyere materialkostnader og strenge miljøkrav som øker kostnadene. De aller første anslagene tilbake i 2018 lød på 400 til 500 millioner kroner.

– Men nå er grensen nådd. Kostnaden blir mellom 700 og 800 millioner kroner, og ikke mer, sa Alfred Ydstebø til Aftenbladet i forbindelse med at grunnsteinen ble gravd ned.

Høyhuset kommer til å bestå av 16 etasjer og ruve 76,5 meter over bakken. 600 arbeidsplasser kommer til å få plass i det nye signalbygget.

Publisert: