Nye statlige jobber skal havne i distriktene

Regjeringen har endret retningslinjene for lokalisering av statlige tjenester og jobber. Som hovedregel skal statlige arbeidsplasser som opprettes eller flyttes ikke legges til i Oslo eller andre større byer.

Utsiktsbilde fra Oslo.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en melding fra Kommunal- og distriktsdepartementet fredag.

De nye retningslinjene slår fast at man alltid skal vurdere minst ett alternativ i en middels eller lite sentral kommune når man vurderer hvor nye eller flyttede statlige jobber skal lokaliseres.

– Statlige virksomheter bidrar til å skape et større mangfold av kompetansearbeidsplasser rundt om i landet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

– Regjeringen vil legge til rette for at statlige arbeidsplasser kan styrke flere regionale arbeidsmarkeder og bidra til en jevnere fordeling av statlige arbeidsplasser i Norge. Med de nye retningslinjene vil vi aktivt gjøre vurderinger av lokalisering til mindre sentrale kommuner, sier han.

De nye retningslinjene sier at statlige jobber som flyttes eller opprettes, som hovedregel ikke skal lokaliseres i Oslo-regionen eller andre større byer. Vekst i eksisterende statlige virksomheter med regional struktur skal også i hovedsak skje utenfor storbyene. Gjelsvik mener at forrige regjering bidro til å sentralisere jobbene.

– Dette er en utvikling vi ønsker å snu, og de nye retningslinjene blir et viktig verktøy i dette arbeidet, sier Gjelsvik.

Slik blir retningslinjene

Ifølge de nye retningslinjene skal statens lokaliseringspolitikk bidra til:

  • en fordeling av statlige arbeidsplasser som medvirker til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet
  • å redusere de samlede negative virkningene bortfall av statlige arbeidsplasser har for kommuner og arbeidsmarkedsregioner
  • lokalisering av statlig tjenesteproduksjon som sikrer befolkninga i alle deler av landet god tilgang til statlige tjenester
  • at nye og omlokaliserte statlige virksomheter i hovedsak blir lokalisert utenfor Oslo, sentrale kommuner i Oslo-området eller andre av de største byene
  • at veksten i eksisterende virksomheter som har en regional struktur i hovedsak skal skje utenfor de største byene
  • at kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning blir inkludert i vurderingen
Publisert: