Markant økning i sykefraværet

Sykefraværet steg nesten ti prosent blant kvinner, mens det falt for menn, viser Nav-tall.

Arbeid- og velferdsdirektør i Nav Hans Christian Holte vil følge nøye med på sykefraværet fremover.
Publisert: Publisert:

Det sesongjusterte sykefraværet meldt fra lege var 5,4 prosent i årets andre kvartal. Det er en økning på 4,3 prosent sammenlignet med kvartalet før, melder Nav.

Det egenmeldte sykefraværet endte på 0,9 prosent, opp med 28,3 prosent.

– Sykefraværet er høyere enn normalt, men vi har sett svingninger mellom kvartalene i hele coronapandemien, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Han legger til at sykefraværet var på omtrent samme nivå i fjorårets første og tredje kvartal.

– Følger utviklingen nøye

– Vi følger utviklingen nøye og håper at sykefraværet vil synke etter hvert som samfunnet går tilbake til normaltilstand, sier han.

Det totale sykefraværet i andre kvartal er 6,3 prosent, en økning på 7,3 prosent siden forrige kvartal, ifølge Nav.

Sykefraværet stiger i alle fylker, bortsett fra Oslo, som ligger på samme nivå som på samme tid i fjor. Det er også fylket med lavest sykefravær. I motsatt ende av skalaen er Nordland og Troms og Finnmark.

Sykefraværet øker også i de fleste aldersgruppene, men det høyeste fraværet er i aldersgruppen mellom 60 og 64 år, ifølge tallene.

Sykefraværet stiger for kvinner og faller for menn

Menns sykefravær faller 1,9 prosent til 3,8 prosent. Samtidig øker kvinners sykefravær med 9,4 prosent til 7,1 prosent, og den fordeler seg på ulike diagnosegrupper, sier Holte i meldingen.

– Dette kan henge sammen med at kvinnedominerte næringer som undervisning og helse- og sosialtjenester har hatt spesielt store utfordringer på grunn av coronapandemien, sier han.

Det er i undervisning at sykefraværet har økt mest, opplyser Nav. Der økte det 21,4 prosent, fulgt av offentlig administrasjon, og forsvar og sosialforsikring.

Sykefravær på grunn av påvist eller mistenkt coronasykdom har steget med 79 prosent, men sykefraværet knyttet til sykdommer i luftveien faller med 14,2 prosent, ifølge Nav-tallene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om