Åtte norske togsatsinger er rangert: Disse kan vinne kampen om togmilliardene

Lokalmiljø over hele Norge kniver om milliardene til et bedre togtilbud. Nå avslører Jernbanedirektoratet hva de mener bør prioriteres først.

SMØRØYET: Flere og hyppigere togavganger i Oslo-navet kommer på tredjeplass på Jernbanedirektoratets prioriteringsliste. De har rangert åtte satsninger i Nasjonal Transportplan med planlagt oppstart mellom 2023 og 2027.
Publisert:

Og det er hverken flere tog i timen på Trønderbanen, Vestfoldbanen eller i Oslo-gryta. Ei heller Jærbanen, som har havnet nederst.

Jernbanedirektoratet har nå levert sin faglige vurdering av åtte togsatsinger som har planlagt oppstart 2023- 2027. Spørsmålet har vært hvor politikerne bør sette inn støtet – og pengene – først.

Øverst på lista er en gladmelding til deg som ofte suser frustrert og uten dekning langs Sørlandsbanen eller i en tunnel på Bergensbanen:

For Jernbanedirektoratet mener å få bedre telefondekning, 4G og wifi på togene bør toppe politikernes prioriteringsliste:

Les mer om hvert prosjekt lenger ned i saken.

Det er første gang Jernbanedirektoratet går offentlig ut med en slik prioriteringsliste. Å se sitt prosjekt nederst på lista, er ingen gladmelding for lokalpolitikere som kjemper for bedre togtilbud.

Spesielt ikke når regjeringen har signalisert strammere rammer til samferdselsprosjekter fremover.

– Vi ser at det signaliseres at med krig og trykket på økonomien, må det prioriteres hardere. Så vil det bli opp til politikerne å prioritere hva som skal settes i gang, sier Jernbanedirektør Knut Sletta.

Avgjørende for plasseringen er hvor klare satsningene er for oppstart - og lønnsomheten.

– Dette er en konkurranse mellom ulike pakker, hvor det både er kostnader og nytte som sees i sammenheng, påpeker konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Derfor er dette rekkefølgen

Om bedre nettdekning - gjennomført i sin helhet før 2027 - sier Bane Nor-sjefen:

– Det er en «no-brainer» at den kommer øverst på listen.

– Med denne investeringen vil kundene oppleve en ganske rask forbedring. Både togselskapene og kundene har etterlyst det, sier Gorm Frimannslund.

På andreplass kommer bygging av nytt dobbeltspor og tunnel fra Arna til Stanghelle, utenfor Bergen, for å erstatte en rasutsatt strekning for både E16 og Vossebanen:

Denne utbyggingen er også høyt oppe på Vegvesenets prioriteringsliste, og det blir mindre kostbart om tunnel på vei og bane bygges samtidig:

Derfor har den også kjempet seg opp på annenplassen.

På tredjeplass ligger en storsatsing som vil gi flere togavganger for lokaltogene i Oslo-området.

– Det er mange som vil nyte godt av et bedre togtilbud gjennom Oslo. Men det gjenstår mer planlegging av alle delene som inngår i satsingen før den er klar til å settes i gang. Derfor er den prioritert etter Arna til Stanghelle, sier Sletta.

At Trønderbanen ikke nådde lenger opp enn fjerdeplass, sier Jernbanedirektoratet er fordi det trengs mer tid til planlegging. Det pågår allerede arbeider der med å elektrifisere og fase inn nye tog. Så trønderne trenger ikke være nervøse for at flere tog i timen er avlyst.

– Det er andre ting som må gjøres først, sier Bane Nor-sjefen.

– At det står litt ned på lista betyr bare at det må jobbes litt mer med det før det er klart til å settes i gang, sier jernbanedirektør Sletta.

Jernbanedirektoratet ser en økt etterspørsel etter få mer gods på bane, og derfor er bedre tilrettelegging for godstog på femteplass.

Det presser flere tiltak for Vestfoldbanen Oslo-Skien, hovedsakelig dobbeltspor fra Stokke til Sandefjord og to tog i timen her, ned på en sjetteplass. Kort forklart av to grunner:

– Det ene er samfunnsøkonomisk lønnsomhet og det andre er modenhet, for vi må jobbe mer med tiltakene, sier Bane Nor-sjefen.

På syvendeplass er tiltak for å redusere reisetiden og gi bedre kapasitet for godstransport på Vossebanen. Det mener de bør prioriteres før utbedringer som gir seks tog i timen på Jærbanen mellom Stavanger og Skeiane i Sandnes.

– Det er kostnadsøkningen som gjør at denne kommer sist. Ideen er god, men lønnsomheten og modenheten for oppstart er også lav. Vi må komme et stykke lenger før vi har funnet de riktige tiltakene, sier Sletta.

Ringeriksbanen ligger nå under Nye veier og er derfor ikke med i denne rangeringen.

– Må prioritere hardere i budsjettene

To ting gjør at denne listen ikke er siste ord i milliardkampen:

  • Det er regjeringen og Stortinget som avgjør den endelige rekkefølgen og hva som får penger først.
  • Hvis et prosjekt klarer å få ned kostnadene, kan det presse seg oppover på listen.

Slik skal det skapes en kamp om å få til mest mulig jernbane for pengene.

- Det er alltid viktig med gode faglige råd, ikke minst nå som vi må prioritere hardere i budsjettene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til VG.

Den prioriteringslisten de nå har fått, skal oppdateres hvert år.

– Men til syvende og sist er det vi politikere som  må ta de endelige valgene om hvilke jernbanesatsinger som skal få grønt lys, sier Nygård.

Publisert:
Gå til e24.no