KOMMER DISSE? The ReVolt er DNV GLs skisse for et batteridrevet og autonomt godsskip. Foreløpig en idé, men noe som vil komme ifølge selskapet.

Det Nye Norge

Kronikk Det nye Norge, Bjørn Johan Vartdal: – Anvendelse av denne teknologien
vil kunne være helt sentral for Norge

Media skriver om selvkjørende biler – de burde heller ha skrevet om selvkjørende skip. Det vil nemlig ha mye større påvirkning på norsk økonomi, skriver programdirektøren for forskning i DNV GL.

 • Bjørn Johan Vartdal
  Bjørn Johan Vartdal
  Leder DNV-GLs program for maritim forskning, som blant annet jobber med automatiserte skip. DNV GL er tidligere Det Norske Veritas, som i 2013 fusjonerte med Germanischer Lloyd, derav navnet.
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Autonome biler, eller selvkjørende biler om du vil, har fått mye publisitet i den senere tid, både i utlandet og her hjemme.

Verdens største teknologibedrifter kniver om å utvikle trygge og kommersialiserbare førerløse biler.

Interessen er stor, da dette vil kunne ha en stor innvirkning på hverdagen vår, men Norge vil primært være en bruker av denne teknologien – effekten på norsk verdiskapning vil være marginal og antall arbeidsplasser vil kunne bli redusert.

Noe som knapt nok har blitt omtalt i norsk media er imidlertid det som skjer innenfor digitalisering og automasjon av maritim industri. I motsetning til bilindustrien er Norge her verdensledende både innenfor forskning og industri.

Den nasjonale interessen for hva som skjer innenfor dette området burde i mine øyne være mye større, da teknologiutviklingen og anvendelse av denne teknologien vil kunne være helt sentral for Norge i fremtiden.

Grunnen er knyttet til utnyttelsen av havrommet, et område som inneholder verdifulle ressurser og som er mange ganger større enn vårt landområde.

Norge har over lang tid hentet store verdier fra havrommet i form av olje, gass og fisk.

Les også: E24 med ny debattserie: Slik skal vi sikre at Norge vokser – også etter oljen

I tillegg til disse ressursene ligger det også store uutnyttede ressurser i havet som for eksempel biomasse for næring og medisin, mineralressurser og energi fra fornybare kilder. Utvinning av disse ressursene er per i dag svært kostbar og ikke konkurransedyktig, spesielt der disse konkurrerer med landbaserte alternativer.

Dette er også en utfordring for de eksisterende havnæringene, spesielt dersom olje- og gassutvinning skal skje på dypere vann og i nordområdene, eller at fiskeoppdrett må flyttes til åpent hav for å få bukt med luseproblematikken.

Les mer her: Dette skipet har ingen mennesker om bord

En løsning for å gjøre disse næringene mer kostnadseffektive og konkurransedyktige er å introdusere høyest mulig grad av automasjon.

Utvinning av ressurser gjennom fjernkontrollerte og autonome roboter som opererer under, på og over havflaten er eksempler på det.


Noe som knapt nok har blitt omtalt i norsk media er imidlertid det som skjer innenfor digitalisering og automasjon av maritim industri. I motsetning til bilindustrien er Norge her verdensledende både innenfor forskning og industri

Vi ser en lignende utvikling i landbaserte næringer, der produksjon blir hentet hjem gjennom automasjon av produksjonslinjen, men for å realisere automatisering i havbaserte næringer må det utvikles mye teknologi som ikke finnes i dag.

Norge burde være spesielt godt rustet til å drive denne utviklingen. Vi har allerede i lengre tid vært ledende innenfor utvikling og bruk av autonome undervannsfarkoster.

Dette har vært drevet frem av oljeindustrien generelt og satsingen på subseautvinning spesielt.

Les også: Kronikk Erna Solberg, Det nye Norge: – Vi er i starten på en omveltning som kommer til å merkes på alle plan i samfunnet

Norsk skipsindustri har vært ledende innenfor utvikling av skipselektronikk, navigasjons- og automasjonssystemer og vi ligger også an til å bli verdensledende innenfor utvikling av fjernkontrollerte og autonome skip.

Byggingen av verdens første ubemannede kommersielle skip finner sted i Norge, og skipet forventes å stå klart i 2018. Myndighetene har også satt av flere områder for testing av autonome skip. I tillegg til dette leverer norske bedrifter teknologi for droner brukt av militæret, per i dag den mest avanserte brukeren av slik teknologi.

ROBOT, MEN INGEN ROBÅT: Slik ser DNV GL for seg et batteridrevet, ubemannet godsskip.

Utfordringene knyttet til å sette sammen løsninger for full automasjon av havindustrier er mange og det vil ta lang tid å realisere robuste løsninger, men det er stort verdiskapningspotensial også på veien dit gjennom å videreforedle og skape industrielle løsninger som en del av teknologiutviklingen.

Bjørn-Johan Vartdal, DNV GL

Foto: Privat

Dette er alt realisert i noen grad for undervannsfarkoster og droner, men potensialet for videreutvikling av løsninger innenfor eksisterende og nye havindustrier er mange. Innenfor maritim næring har Norge vært verdensledende, mye på grunn av en komplett maritim klynge som har kunnet utvikle og levere de mest avanserte skipene og skipssystemene i verden.

Lest denne? Om ti år kan vi ha skip uten mannskap

Denne posisjonen blir kontinuerlig utfordret av lavkostland og vi må stadig komme med nye, avanserte løsninger for å ivareta vår posisjon. En måte å ivareta denne posisjonen og sikre verdiskapningen for maritim næring fremover er å levere teknologi og løsninger for fjernkontrollerte og autonome skip.

Norge har en formidabel utfordring knyttet til å sikre fremtidig verdiskapning.

Denne verdiskapningen må skje innenfor mange områder, men vi burde fokusere på områder der vi har særskilte forutsetninger knyttet til kompetanse og naturgitte ressurser.

Innenfor olje og gass og maritim næring har vi verdensledende kompetanse, og vi har store uutnyttede ressurser i havrommet.


Norsk skipsindustri har vært ledende innenfor utvikling av skipselektronikk, navigasjons- og automasjonssystemer og vi ligger også an til å bli verdensledende innenfor utvikling av fjernkontrollerte og autonome skip

For å ta ut verdipotensialet av disse ressursene må de utvinnes på en kostnadseffektiv måte.

Dette kan løses gjennom automasjon ved bruk av autonom teknologi. I motsetning til en del andre områder vil ikke automasjon erstatte arbeidsplasser da dette er arbeidsplasser som ikke eksisterer i dag.

Isteden vil arbeidsplasser bli skapt i forbindelse med utvikling og produksjon av teknologien og i forbindelse med verdikjeden knyttet til utvinning av ressursene i havrommet.

Den utløsende faktoren for et slikt scenario er autonom teknologi.

Selv om vi er godt posisjonert for dette i dag er det behov for en massiv satsing på forskning og utvikling på dette området innenfor flere ulike anvendelser for å sikre produksjon og velstand, også i fremtiden.

Les også

E24 med ny debattserie: Slik skal vi sikre at Norge vokser – også etter oljen

Les også

Kronikk Petter Stordalen, Det nye Norge: Nøkkelen til digital omstilling

Les også

Stor teknologioptimisme hos norske arbeidstakere: – Kanskje litt naivt

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Det Nye Norge
 2. Digitalisering
 3. Fisk
 4. Norge
 5. Ledelse
 6. Digital valuta
 7. Teknologi

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  «Er autonome skip uten ansvar?»

 2. – Vi er i starten på en omveltning som kommer til å merkes på alle plan i samfunnet

 3. Betalt innhold

  «Alle» tror shipping skal digitaliseres innen få år

 4. Annonsørinnhold

 5. EU gir 200 mill. til norsk prosjekt for å teste autonome skip

 6. Et norsk digitaliseringseventyr