ELDFISK-ÅPNING: Selv om oljegullalderen er over, klarer Norge seg bra, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser statssekretær Kåre Fostervold (t.v.) og plattformsjef Helleik Rabbe under åpningen av Eldfisk II-prosjektet i slutten av mars.

Kommentar: Markedet har talt: Norge overlever uten olje

Rekordnotering på Børsen tross halvering av oljepris viser at norsk økonomi er mer dynamisk og tilpasningsdyktig enn fryktet.

  • Christian Hansen
    Christian Hansen
    Christian Hansen er analysesjef i Nordic Securities, en del av Nordic Group. Han fokuserer på internasjonal makroøkonomi og energiaksjer. Tidligere har Hansen ledet både meglerbordet og analysebordet i Norne Securities, og jobbet i Orion Securities.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Oljesmurte økonomier fra Russland og Qatar til Brasil og Venezuela har blitt rammet hardt av halveringen i oljeprisen siden i fjor sommer. Land som Angola og Ekvatorial-Guinea er i full krise. Sammenlignet med denne gjengen har oljekongedømmet Norge stått imot oljepriskollapsen langt bedre enn man kunne fryktet.

«Hva skal vi leve av etter oljealderen?» har vært det mest omdiskuterte spørsmålet i norsk økonomi. De siste månedenes erfaring viser at bekymringene for at AS Norge plutselig skulle løpe tom for olje – (noe som uansett ikke vil skje på en god stund) – og over natten måtte skaffe seg et nytt levebrød, har nok vært overdrevet.

Det er ikke dermed sagt at oljeprisfallet ikke rammer norsk økonomi. Det er fortsatt en fare for at effekten av lavere oljepriser fortsatt har til gode å la seg kjenne for fullt. Men på lengre sikt er det klart at norsk økonomi er langt bedre rustet til å blomstre i en eventuell oljeløs fremtid enn pessimistene har vært redd for.

Det er delte meninger blant økonomer om hvor alvorlige konsekvensene av oljepriskollapsen vil bli for norsk økonomi. I mellomtiden har finansmarkedene talt. Oslo Børs har etter påske tangert og passert den forrige rekordnoteringen fra juni 2014, samtidig som oljeprisen har halvert seg fra nesten 120 til 58 dollar.

Klarere tale får man ikke: finansmarkedene er IKKE bekymret for skadevirkningene av lavere oljepriser. Riktignok tar ikke finansmarkedene alltid rett, men de forblir like fullt den mest presise spådomsmekanismen vi har.

Med en fjerdedel av Norges bruttonasjonalprodukt relatert til olje og gass spiller naturligvis oljeprisen en viktig rolle for norsk økonomi. Men Norge er ikke på langt nær så oljeavhengig som for eksempel Angola, som får hele 98 prosent av sine eksportinntekter fra olje.

Dessuten har norsk økonomi allerede påbegynt en naturlig rebalanseringsprosess. Kronekursen har svekket seg betraktelig; i gjennomsnitt er kronen 10 prosent svakere enn for ett år siden og hele 25 prosent svakere mot amerikanske dollar. Lønnsveksten har også avtatt, (men er fortsatt på tre prosent). Norges konkurranseevne har derved økt betydelig, og som resultat av det vil eksportveksten akselerere fra tre til fem prosent i år, ifølge Norges Bank.

Norges Bank spår at den samlede veksten i fastlandsøkonomien vil avta fra 2,3 prosent i 2014 til 1,5 prosent i år. IMF frykter fall til 1 prosent. Effektene vil være tydelige i økonomien, og ramme hardt enkelte steder, men kan ha langsiktige positive effekter. Oljeboomen har fortrengt andre industrier, og det har vært meget vanskelig å skaffe kapital til prosjekter som ikke er olje- eller eiendomsrelaterte. Den viktigste omstillingsdriveren Norge kan få, er bedret kapitaltilgang for andre sektorer. En påminnelse om at det er risiko knyttet til alle aktivaklasser, inkludert olje og eiendom, kan være det som trengs for å fordele norske investeringer jevnere.

Det er en klisjé, men det er også sant. Steinalderen endte ikke fordi det gikk tomt for stein. Likeledes vil norsk økonomi fortsette å kunne vokse, selv med lavere oljepriser og om oljen mot formodning skulle løpe ut.

Les også

Tror ikke oljeprisen når 100 dollar de neste 13 årene

Les også

Her ankommer Goliat Hammerfest

Les også

Tror ikke at oljeprisen kommer over 100 dollar fatet med det første

Publisert:
Gå til e24.no