Historiske tall for fiskeriene etter rekefest: Leverte sjømat for over 20 milliarder kroner

I fjor leverte norske fiskebåter nok en omsetningsrekord. Til sammen ble det levert fisk, reker, skalldyr og skjell til en verdi av 20,5 milliarder kroner.

REKORD: Aldri før har norske fiskere levert fiske, reker, skalldyr og skall til større verdier enn i 2018, med en vekst på nesten åtte prosent i omsetning. Dette bildet ble tatt i en annen sammenheng.

Foto: Terje Mortensen VG
Publisert:

Aldri før har sjømatnæringen i Norge levert bedre tall enn i 2018, med en eksportverdi på 99 milliarder kroner. En del av rekorden kan tilskrives de gode tidene i oppdrettsnæringen, men også norske fiskebåter leverte rekordtall i fjor. Det viser ferske tall fra SSB.

Les også

Trippelrekord for norsk lakseeksport

Råfisklaget, som har ansvar for førstehåndsomsetning og fastsettelse av minstepris for villfisk fanget fra Nordmøre til Finnmark, sier at fiskeriene er inne i en veldig god periode.

– For vårt område er det femte året på rad med tidenes beste omsetningstall, også om man tar høyde for generell prisutvikling. I fjor omsatte vi for 12,8 milliarder kroner i vårt område. Hovedårsaken til at vi gjør det så bra, er at rekenæringen går veldig bra, sier administrerende direktør i Råfisklaget, Svein Ove Haugland.

REKORD: Førstehåndsomsetningen av reker i fjor gikk opp med 465 millioner kroner i fjor, noe som ga en vekst på 81 prosent fra 2017 til 2018.

Foto: Frode Hansen VG

Torsk gikk ned i verdi

Den historiske rekorden for fangst av norsk sjømat kommer til tross for at omsetningen av torsk, som er den klart mest verdifulle arten, gikk ned med en prosent.

Veksten næringen kunne vise til i fjor, kommer hovedsakelig av økt omsetning av reker, kolmule og makrell.

– I villfisknæringen er det avgjørende at man har flere bestander som er i god forfatning. Selv om det var nedgang i torskekvotene, så er det slik at kvotene på torsk, sei og hyse er på et godt nivå. I tillegg er prisutviklingen for torsk og hyse bra, som gjør opp for fallet i kvantum, sier Haugland.

Les også

Venter dyrere torsk etter overfiske

Råfisklaget sier at de ser lyst på fortsettelsen, til tross for at torskekvotene fortsetter å gå ned.

– Det er vanskelig å spå, men så lenge den norske kronen holder seg svak, så er vi optimistiske for 2019, sier Haugland.

Les også: Kraftig reduksjon i EUs torskekvoter i Nordsjøen og Skagerrak

Frykter brexit

Fangstmengden for villfisk økte med fire prosent fra 2017 til 2018, mens den samlede verdier økte med nesten åtte prosent.

– Det har vært gode priser for flere arter, som torsk og hyse. Kronekursen er en viktig faktor for prisene vi får i Norge. Det går også godt i mange av våre viktigste eksportmarkeder, noe som bidrar til å øke etterspørselen, sier analytiker hos Norges sjømatråd, Ingrid Kristine Pettersen.

Etter fiskemottakene har mottar fisken, så blir den bearbeidet og solgt videre. Mesteparten av dette eksporteres. Til utlandet ble det eksportert hvitfisk, pelagiske arter og skalldyr og reker for 26,3 milliarder kroner i fjor.

Om 2019 blir like bra som 2018, tør hun ikke spå.

– Reduserte kvoter for torsk, sei og hyse vil nok isolert sett føre til fortsatt prisoppgang, men det skal litt til for å ta igjen årets kvotenedgang rent økonomisk. Utviklingen for kronekursen og brexit blir viktig for sjømateksporten.

– Storbritannia er vårt viktigste marked for hvitfisk, så markedstilgangen der vil ha mye å si, avslutter hun.

Her kan du lese mer om