Oljeleverandører søker fiskelykken: Satser stort på oppdrett offshore

Aker Solutions og Kongsberg Gruppen er to av de store aktørene som satser tungt på fiskeoppdrett offshore når oljenæringen sliter. Mange leverandørbedrifter håper teknologien og ekspertisen deres fra oljen kan bidra til å skape en helt ny milliardnæring. Men først må de knekke kostnadskoden.

MADE IN NORWAY: Avdelingsleder Per Kristian Bruun (t.v.) og direktør Henrik Hannus i Deepwater og Arctic Solutions-divisjonen leder Aker Solutions' satsing på oppdrett offshore.
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

FORNEBU/STAVANGER (E24): Oljemessen i Stavanger har i stor grad handlet om olje, gass, og om teknologi og alle metodene som kan brukes for å få opp mest mulig, så lønnsomt som mulig.

Innimellom all oljepraten er det derimot noen som har tankene helt andre steder:

– Sjømatmeldingen fra Stortinget sier jo at Norge skal bli verdens ledende sjømatnasjon, med en ambisjon om å tredoble produksjonen innen 2030 og femdoble innen 2050. Det er ikke mulig å få til med tradisjonell oppdrett i fjordene, så vi må ut til havs, sier Thor Hukkelås, direktør for akvakultur i Kongsberg Maritime.

– Hvis man får den befolkningsveksten som er forventet til 2050, vil vi trenge 70 prosent mer protein. Bare 2 prosent kommer fra i dag fra havet, og kun noen prosenter av det igjen kommer fra norsk sjømatproduksjon, legger han til.

Kongsberg Maritime, Aker Solutions og andre aktører innen olje- og offshorenæringen satser nå på at oppdrett offshore vil bli et nytt vekstområde.

Etter at oljeprisen begynte å falle i 2014 har situasjonen i leverandørindustrien vært preget av mer enn kutt og nedbemanninger. Mange aktører har benyttet sjansen til å bruke ledig kapasitet til å sette i gang nysatsinger eller øke innsatsen ut mot markeder de hadde mindre tid til under oppgangsårene.

Ifølge Eksportkreditt Norge satser stadig flere norske leverandørbedrifter og verft på salg til ferge- og cruise-segmentet, samt til båter i fiskerinæringen. Offshore oppdrett er enda et satsingsområde.

Vekker internasjonal oppsikt

De to selskapene er for tiden engasjert i hvert sitt prosjekt, og skal på forskjellige måter bistå oppdrettsselskapene med å komme seg ut til havs.

Kongsberg er hyret inn av Salmar og datterselskapet Ocean Farming, mens Aker Solutions har blitt hyret inn av Aker og Norway Royal Salmon (NRS), som sammen har inngått et partnerskap.

NRS og Salmar er sammen med Marine Harvest de oppdrettsselskapene som har satt i gang de største og mest konkrete prosjektene. Marine Harvest har imidlertid valgt å satse på oppdrettsanlegg som skal stå inne i fjorder, med lukkede løsninger.

Både Salmar og NRS planlegger å sette ut fisk i prøveanlegg allerede neste år.

Både Kongsberg Maritime og Aker Solutions peker på at det var utviklingstillatelsene til norske fiskerimyndigheter som trigget deres satsinger. Fiskeridirektoratet så at man begynte å gå tom for tilgjengelig areal i norske fjorder og at lusproblemene har blitt store. De håper nå norsk industri og næringen skal klare å løse dette.

– Det er Salmar-prosjektet som har fått oss i gang på dette feltet. Utviklingskonsesjonene har gitt et veldig trykk på innovasjon. Det at man beveger seg lenger ut til havs gjør at vi kan benytte vår teknologi fra offshore og fiskeri i langt større grad enn med tradisjonell oppdrett, sier Hukkelås i Kongsberg Maritime.

I Aker Solutions var det høsten 2015 at arbeidet kom i dag, med en ganske omfattende konseptfase der man vurderte en rekke forskjellige ideer og konstruksjoner:

– Vi fulgte med på hva som skjedde hva som skjedde i markedet, men vi utviklet ikke en egen løsning før vi startet arbeidet med Aker og NRS, forteller Henrik Hannus, direktør for Deepwater and Arctic Solutions i Aker Solutions.

MERKER PÅGANG FRA UTLANDET: Salgsdirektør for fiskeri og akvakultur Espen Liset (t.v.) forteller at de har blitt kontaktet av flere aktører fra utlandet etter at det ble kjent at de satser på offshore oppdrett. Han forteller at sjømataktører i land som Kina, India og Chile følger utviklingen i Norge nøye. Her avbildet med Thor Hukkelås, direktør for Akvakultur, begge i Kongsberg Maritime.

Hukkelås bekrefter at de også er i dialog med en rekke forskjellige oppdrettsselskap. Han peker også på at deres engasjement i et Sintef-ledet senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) for forskning på akvakultur er svært viktig for å utveksle kunnskap og dele erfaringer mellom industri, oppdrettsselskaper og akademia.

Gitt at myndighetene ikke trenerer utviklingen, tror Thor Hukkelås at den kommersielle utbyggingen av offshore oppdrett kan begynne relativt raskt etter at de første fiskene settes ut i prøveanleggene i 2017:

– Jeg vil si et sted mot slutten av 2018, men det vil selvfølgelig være noen barnesykdommer. Jeg tror likevel at man relativt raskt vil se hva som fungerer og ikke fungerer. Deretter tror jeg vi vil se at mange trykker på knappen ganske raskt og at vi får mange anlegg, sier Hukkelås.

Et supplement, ikke en erstatter

Det er ikke til å stikke under en stol at inntektene fra offshore oppdrett ikke vil kunne erstatte den aktiviteten oljenæringen skaper i leverandørindustrien.

Det er likevel et tegn på at leverandørbedriftene forsøker å skaffe seg flere lønnsomme bein å stå på, som gjør at de ikke er for avhengige av oljeselskapenes lommebøker og utbyggingstempo.

– Dette vil jo ikke erstatte oljen for oss, men ettersom man her skal ut i havet mener vi at man har bruk for kompetansen vi sitter på, sier Henrik Hannus i Aker Solutions.

– Dette kan bli en betydelig inntektskilde, og et veldig viktig område for oss. Samtidig skal vi være realistiske om at det vil ta en del tid før dette vokser, sier Kongsberg Maritime-sjef Egil Haugsdal, på spørsmål om hvor stor andel av virksomheten deres dette kan bli i fremtiden.

– Dette vil ikke kunne snu omsetningen vår neste år eller året etterpå. Men i et lengre perspektiv kan dette bli betydelig, og vi har jo betydelig teknologi som kan anvendes, legger han til.

– Vi er jo gode på regne

Hukkelås forklarer at Kongsberg mener deres sterkeste side i offshore oppdrettsmarkedet er de sensor- og ekkoloddsystemene i verdensklasse som de kan tilby. Det at Kongsberg dermed kan integrere alle systemene og tilby gode beslutningsstøttesystemer til de som skal drive anleggene, mener de bare forsterker konkurranseevnen.

Målet er å måle, analysere og styre driften så mye bedre enn i dag at man bedrer fiskehelsen, og reduserer sykdom og rømming kraftig, samtidig som lønnsomheten går opp og miljøavtrykket ned.

– En glad laks er en laks som vokser best, humrer han.

I arbeidet med å få fiskeoppdrettet ut av fjordene og utover langs kysten, har Aker Solutions kunnet bruke mye av ekspertisen sin innen ingeniør- og konstruksjon. Avdelingsleder Per Kristian Bruun forklarer at de faktisk har satt samme arbeidsprosess som om man skulle laget en tradisjonell flyteenhet offshore.

– Vi er jo gode på å regne på offshorekonstruksjoner, bølger og kreftene som er involvert, forklarer Henrik Hannus.

– Strukturen vi har utviklet veier jo 2.300 tonn, så det er ikke småtterier, selv om det er mindre enn det vi vanligvis jobber med, sier Bruun.

MINDRE RØMMING OG MINDRE LUS: Aker Solutions har valgt en nedsenkbar løsning i sitt forslag til Aker og NRS' offshoreanlegg. Ved å senke toppen av noten 10 meter under vann kommer man under lakselusen, som ligger nærmere overflaten. Stålringer i bunnen bidrar til at noten ikke blir så deformert i sterk strøm og presser fisken sammen på samme måte som dagens løsninger. Dette i tillegg til egne luftlommer skal sørge for at fiskens komfort ivaretas.

Samtidig har det å jobbe med fisk fremfor olje og gass gjort partnerskap med oppdrettsnæringen nødvendig, ifølge Aker Solutions.

– Funksjonskrav knyttet til matproduksjon og fiskehelse har vi måttet hente inn kunnskap om i samarbeid med våre oppdragsgivere. Vi har måttet sette oss inn blant annet fjerning av død fisk, fiskens behov for luft (for å justere svømmeblære), utfordringer med lakselus og fôring, sier Per Kristian Bruun.

Aker Solutions har heller ikke tenkt å lage hele oppdrettsanlegget selv. De ønsker å bruke leverandører i oppdrettsnæringen for å levere noter, fôringssystemer og lignende komponenter som brukes i fiskeproduksjonen.

Henrik Hannus er tydelig på at dette ikke er noe Aker Solutions skal begynne med selv. Selskapet skal holde seg til offshorekonstruksjonene de kan så mye om.

– Én meter er jo ikke mye i offshoresammenheng

Per Kristian Bruun og et team fra Aker Solutions har selv besøkt et oppdrettsanlegg til Norway Royal Salmon ved Haugesund for å studere hvordan oppdrett fungerer i dag.

Allerede da fikk de det første eksempelet på hvordan oppdrettsnæringen opererer under helt andre forhold enn de er vant med.

– Vi kunne ikke kjøre inntil merdene eller gå om bord fordi det var bølger på én meter. Det er jo ikke mye i offshoresammenheng, sier Bruun og forklarer at deres nye konstruksjon deres er ment å tåle en signifikant bølgehøyde på 15 meter.

Dette er det samme som offshoreinstallasjoner må tåle, mens dagens oppdrettsanlegg skal tåle bølger på 4,5 meter.

– Vi har dimensjonert konstruksjonen for forholdene vi har i Norskehavet, som er det tøffeste vi har i norske farvann. Skulle man ønske denne løsningen andre steder åpner det for å forenkle konstruksjonen og dermed gjøre den rimeligere, sier Bruun videre.

I Salmar-prosjektet Ocean Farm er Kongsberg i første omgang hyret inn for å levere ekkolodd, sensorsystemer, visualisering av driften i realtid, kommunikasjonssystemer fra anleggene tilbake til land, navigasjon og metoder for å måle fiskemengde og størrelser. I tillegg leverer selskapet sine avanserte energisystemer som overvåker strømbehovet og – produksjonen til anlegget, og løsninger for å styre fôring av fisken.

Les også

Sjømatanalytiker spår historisk dypt lakseprisfall: – Fallet kan bli brutalt

Men selskapet ser for seg at de kan tilby enda mer fremover:

– På sikt kan man se for seg at man får på plass grønn energiforsyning offshore, og der har vi mye teknologi å tilby. I tillegg har vi løsninger for styring av vinsjer og mekanisk utstyr, som vi begynner å få et fotfeste i, sier Espen Liset.

I Kongsberg er det ikke bare selve oppdrettsanlegget som er av interesse, men også de mange fartøyene som man vil trenge for å betjene anleggene. Her ser selskapet nemlig enda et felt der de kan selge inn løsningene sine:

– Man kan dele akvakulturmarkedet i to deler, med anlegg og fartøy. På fartøy kan vi bidra i større grad med offshoreteknologien vår, men når det gjelder oppdrettssegmentet er det mer tilpasning som må til, og vi er ydmyke for det. Det er ikke bare å løfte offshoreløsningene direkte over, sier Hukkelås.

– Utviklingen vi ser med at det trengs nye og flere fôr-, service- og støttefartøy er absolutt noe av det som gjør dette interessant. Her kan vi komme med store løsninger fra Kongsberg, sier Espen Liset, med henvisning til selskapets totalløsninger for skip, kjent som Full Picture.

– Når man går lenger ut til havs blir kreftene, bølgene og været kraftigere, og båtene blir større og kraftigere, legger Hukkelås til.

– Blir fort veldig kostbart for andre bransjer

Både oljenæringen og oppdrettsnæringen jobber for tiden hardt med kostnadene sine, men det er likevel ikke helt problemfritt for et oljeserviceselskap å engasjere seg mot andre bransjer som må basere kostnadene sine på helt andre priser enn oljeselskapene kan:

– Vi tror dette blir industrielt på sikt, slik at kostnadene vil komme ned over tid, sier Henrik Hannus i Aker Solutions og påpeker at det fortsatt er mye som må regnes på for å finne ut hva som kan bli kommersielt levedyktig.

– Og så er det jo sånn at mye av det vi i bransjen gjør offshore for oljeselskapene fort blir veldig kostbart for andre bransjer, sier han videre.

– Vi har blant annet foreslått at man må opp fra de rundt 200.000 fisk per merd som er taket i dag og opp til 500.000 for å få økonomi i dette, forklarer kollega Per Kristian Bruun.

Henrik Hannus forklarer at en utfordring som de fortsatt jobber med er skipsløsningen, ettersom det må skip til å for å levere smolt og hente ut fisken, samt drive vedlikehold og lignende oppgaver.

– Det blir jo fort dyrt å bruke tradisjonelle offshorefartøy, sier Hannus, og legger til at man kun vil trenge skip deler av tiden og ikke permanent ved anlegget.

Selskapet er samtidig tydelig på at det er mye rundt dette som ikke er bestemt ennå og at man fortsatt har mye vurderinger som må gjøres før konseptet er helt ferdig.

I Kongsberg Maritime ser de også at klassiske offshoreløsninger får en utfordring når man skal selge til andre bransjer:

– Det er ikke tvil om at kostnadene er en utfordring hvis vi skal inn i den tradisjonelle oppdrettsnæringen. Vi ser at tråleierne vil ha det som avansert som mulig for å få de beste jobbene, og det er jo en analogi til det vi har sett i oljenæringen, sier Hukkelås, og fortsetter:

– Vi skal ikke bare fokusere på kostnader og teknologi, men vi må bruke det vi har lært offshore og i fiskeri, og spørre hva brukerne faktisk vil ha. Vi har en periode nå på to til tre år der vi vil se hva som vil fungere og hva som ikke vil fungere. Målet er jo å skaffe mer mat til verden.

Les også

Her er E24s bilder fra den store oljemessen

Les også

Lundin klekker ut nye utbygginger og utfordrer Statoils dominans i nord

Les også

Gassgigant ber Norge løfte gassfanen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. ONS
 2. Oljebransjen
 3. Aker Solutions
 4. Kongsberg Gruppen

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  – Stort potensial for å bruke kunnskap fra olje i havbruk

 2. Slik vil de gjøre oppdrettsanlegg ubemannet

 3. Betalt innhold

  Nå er denne giganten godkjent for værutsatte områder

 4. Betalt innhold

  Bilforskning kan styrke havbruket

 5. Aker dropper satsingen på fiskeoppdrett offshore