Giek ga null garantier i olje og gass i 2018: Fornybar kraft, elferger og cruise har tatt over

Før ble de aller fleste av statens nye lånegarantier gitt innenfor olje og gass. I fjor var andelen krympet til null, etter at vind- og solkraft, sjømat, elferger og cruise har tatt over.

GIEK-STØTTE: Scatec Solar fikk i fjor garantier fra Giek til nye solprosjekter. Her solparken Dreunberg i Sør-Afrika.
Publisert:

Det statlige Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) har vært en viktige bidragsyter til norsk eksport av skip og utstyr i offshorebransjen.

Nå er det stopp i byggingen av offshoreskip. Men verftene har omstilt seg til å bygge andre typer skip.

Det synes også i tallene til Giek, som har i oppgave å bidra til norsk eksport gjennom blant annet å gi garantier for lån og investeringer.

  • I 2016 var 76 prosent av de nye garantiene innen olje og gass, men krympet til en andel på 27 prosent året etter. I fjor gikk andelen helt ned til null, viser Gieks årsrapport.
  • Olje og gass utgjør fortsatt størstedelen av de samlede garantiene på 88 milliarder kroner, men andelen falt til 66 prosent i 2018 fra 79 prosent i 2017.
  • Samtidig ble 2018 et år der det statlige organet ga 155 lånegarantier for 14 milliarder kroner, innenfor alt fra fornybar energi, cruise og annen skipsfart, til sjømat og industri.

E24 (+): Viking Cruise-milliardæren er shippingbransjens kontroversielle «comeback kid»

Vindkraft, elferger og cruise

I løpet av året fikk flere prosjekter Gieks garantistøtte.

Blant annet hadde Alcoa Giek-garantier i ryggen da aluminiumsgiganten i juni inngikk avtale om langsiktige leveranser av vindkraft fra Sogn og Fjordane.

Fergeselskapet Fjord1 fikk garanti for finansiering av ni elferger, mens solselskapet Scatec Solar sikret seg garantier for nær en halv milliard for tre nye prosjekter i Sør-Afrika på tampen av året.

Også i sjømatnæringen har det vært etterspørsel etter garantier. Næringen hadde i november stått for seks av syv søknader i en ny ordning.

Mange av de nye lånegarantiene har gått til byggingen av spesialiserte cruiseskip, men også til brønnbåter og fiskeri, ifølge administrerende direktør Wenche Nistad, som også peker på at Giek var med som lånegarantist for byggingen av batteridrevne ferger i Norge.

Administrerende direktør Wenche Nistad i Giek.

Ifølge rapporten hadde norske verft cruisekontrakter for ti milliarder ved forrige årsskiftet.

– Cruise fortsetter i inneværende år, sier Giek-sjefen til E24.

Les også: Øker Gieks garantiramme for skipsbyggelån med to mrd.

– Tøft for leverandørindustrien

Omstillingen har imidlertid gitt et press på lønnsomheten ved verftene, skriver Giek.

Les også

Scatec Solar sikrer Giek-garanti i Sør-Afrika: – Gir oss mye større kapasitet

– Det har vært veldig tøft for leverandørindustrien og verftene som har vært gjennom en omstilling. Verftene våre har vært flinke og kommet inn i nye markedssegmenter, men det har vært en krevende omstilling, sier Giek-sjefen.

Ifølge Nistad arbeider Gieks analytikere for å sette seg inn i de nye næringene, blant annet i samarbeid med internasjonale banker.

– For oss betyr det at vi må lære oss nye typer bransjer. Vi må se på risikoen i nye bransjer, sier hun.

Les også: Fjord1 har fått GIEK-garanti for finansiering av ni elferger

– Større tilgang til garantier

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener regjeringen har tatt grep som øker Gieks muligheter til å gi garantier.

Han peker på muligheten til å gi garantier for eksportrelaterte investeringer i Norge, den såkalte internasjonaliseringsgarantien. Der stiller Giek garantier for lån fra banker til investeringer hos norske eksportbedrifter og deres underleverandører.

Også ordningen knyttet til eksportfinansiering til norske kjøpere av offshore havmerder og fartøy utvider garantimulighetene, ifølge Isaksen.

– Det betyr at eksportrettet virksomhet får større tilgang til Gieks garantier, sier næringsministeren, som peker på at det statlige organet gir et viktig bidrag til omstillingen av norsk næringsliv.

Les også: Yara øker i Porsgrunn: Får milliardlån med statsgaranti

– Nesten helt stopp

Ifølge Nistad var full byggestans av offshoreskip ved norske verft en viktig grunn til at det ikke ble gitt lånegarantier innen olje og gass i fjor.

Hun sier at Giek heller ikke har vært med på nye riggprosjekter internasjonalt, i motsetning til under oljeboomen da statens lånegarantist ble med utstyrsleverandørene til Sør-Korea for bygging av boreskip og rigger.

– Det har nesten vært helt stopp, sier Nistad.

– Vi kommer nok til å komme med nye ting innenfor den sektoren i 2019, men ikke på samme type utstyr. Det er fortsatt oljeutvinning i verden, og norske leverandører er fortsatt teknologisk ledende på dette området. Noe får vi, men ikke slik det var, sier hun.

Les også

Beste start på året noen gang for norsk sjømat

Les også

– Urettferdig og uforutsigbart

Les også

Ellevill vekst for oppdrettskjempenes overskudd

Publisert:

Her kan du lese mer om