Norsk energidrikk vant ankesaken mot amerikanske Monster

Den amerikanske energidrikk-giganten stevnet norske Manimal for brudd på markedsføringsloven, men ble ikke hørt.

De to boksene ble sammenlignet under rettssaken, og funnet å være tilstrekkelig forskjellig.
Publisert: Publisert:

De to boksene med energidrikke har vidt forskjellig bakgrunn – den ene distribueres i Norge av Coca Cola og produseres av amerikanske Monster Energy, den andre er resultatet av et lite norsk oppstartsselskap.

Men likhetene mellom dem ble for mye å svelge for amerikanerne, som tok Manimal Energy AS til retten for brudd på markedsføringsloven i fjor vinter.

Kombinasjonen av produktlikhet og likheten mellom slagord var begrunnelsen. Nå har imidlertid lagmannsretten slått fast at boksene ikke er til forveksling like, og at slagordet «unleash the beast» ikke er det samme som «unleash your inner instinct».

Lagmannsrettsdommeren slutter seg dermed til resultatet fra Oslo tingrett i fjor vår.

– Lagmannsretten har kommet til samme konklusjon som tingretten, vår klient vant igjen og er selvfølgelig fornøyd med utfallet, sier advokat Magnus Hauge Greaker på vegne av Manimal.

Det var advokatfullmektig Uros Tosinovic som førte saken for retten.

Advokat Frode André Moen, som representerte Monster Energy i saken, har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Les på E24+

Siderproduksjonen i Hardanger har økt med 1000 prosent på seks år. Joar forlot jobben i Nordsjøen for bli med på bobleeventyret.

Ingen forvekslingsfare

«Det som er av likhet, er fargene. Så forskjellige som boksene er ellers, anser lagmannsretten det klart at fargebruken ikke er tilstrekkelig til at det kan konstateres noen forvekslingsfare etter markedsføringsloven», skriver lagmannsretten i dommen, og legger til:

«Slik boksene framstår, foreligger det heller ikke noen konseptuell likhet som kan medføre at det foreligger noen risiko for at produktene samlet sett kan forveksles.»

Monster Energy var imidlertid tydelige i sin sak da de argumenterte for lagmannsretten. I dommen er Monsters anførsler oppsummert slik:

«Monsters produkt er blitt etterlignet. Det er ikke troverdig når Manimal hevder at de ikke har hatt Monster som forbilde. Det er ikke tvilsomt at Manimal var kjent med Monsters bokser. Også tingretten er kommet til at Manimal i særlig grad har vært inspirert av Monsters utforming av sine bokser. Det foreligger dermed en bevisst etterligning, men det er feil når tingretten mener at Manimal også er påvirket av andre produsenter. Monster kan ikke se at det er noen andre produsenter som har produkter som ligner på Monsters og Manimals.»

Norske Manimal anførte på sin side at det ikke foreligger «noen forvekslingsfare mellom Monsters registrerte merker og Manimals slagord, og dermed ikke noe varemerkeinngrep.»

«Det er ulik farge på navnene, og det er ulike skrifttyper. Størrelsen på boksene er forskjellig. Det som er iøynefallende ved Monsters produkter, kloa som dominerer hele forsiden, gjenfinnes ikke hos Manimal. Videre er helhetsinntrykket forskjellig.»

Det er heller ingen konspetuell forvekslingsfare, mener Manimal, som anførte at de «spiller på positivitet, indre motivasjon og individuelle instinkter. Det vises til historien bak utformingen, som er en sann historie om en mishandlet panter, "Spirit".»

«Monster spiller derimot på generelle grøssereffekter som klo, monstre og "beist", assosiert med negativitet, frykt og råskap», heter det.

Les også

Norske Manimal Energy vant mot amerikanske Monster

Tapt flere saker

Manimal Energy ble stiftet sommeren 2017, og er et importørselskap til Manimal Energy Ltd, som ble etablert i England i 2016. Selskapet er fremdeles i etableringsfasen, og har hatt et begrenset salg.

Etter at tvisten oppsto har Manimal ikke produsert sine bokser, står det opplyst i dommen.

Monster Energy Company er eid av børsnoterte Monster Beverage Corporation. Selskapets største eier er The Coca-Cola Company.

Monster Energy har også tapt andre merkevarestrider i andre land.

I februar ble ankesaken mot Monsta Pizza i Buckinghamshire i England avvist, og dermed kom den britiske pizzarestauranten ut som vinneren, ifølge BBC. I november vant en annen britisk gründer også en sak mot Monster Energy, etter en to år lang kamp i retten.

Dan Smith har selskapet Thirsty Beasts, med slagordet «Rehab the beast», noe Monster mente lignet for mye på deres slagord «Unleash the beast», ifølge BBC.

Dommen er ikke rettskraftig.

Les også

Hamar-restaurant anker navnestrid mot Olav Thon

Publisert: