Veidekke vil ta i bruk ny ordning for klimavennlige jobbreiser: – Bompengeopprøret skaper muligheter

Oslo kommune vil spleise på nye jobbreiseløsninger for næringslivet. Veidekke ønsker seg containere med elsykler som lades av solenergi. 

ØNSKER MER SYKKEL: Audun Blegen (t.v.), strategidirektør i Veidekke Eiendom ønsker seg containere med elsykler som kan flyttes rundt fra prosjekt til prosjekt. Arild Hermstad (MDG). byråd for miljø og samferdsel i Oslo, har nettopp lansert en ordning som gjør at dette prosjektet kan få offentlig støtte.
Publisert:

Mandag trådte en ny tilskuddsordning hos Oslo kommune i kraft.

Private bedrifter kan nå søke om støtte fra kommunens klima- og energifond om støtte på inntil 50 prosent, maks 250.000 kroner, til løsninger som fremmer klimavennlige jobb- og tjenestereiser.

– Bompengene oppleves av mange som en pisk som gjør at de må velge annerledes. Dette tiltaket er en gulrot til bedrifter over hele byen som vil gjøre det enklere for sine ansatte å reise miljøvennlig til jobb, sier Arild Hermstad (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Men han kan ikke love at tiltaket vil lette på bompengeopprøret som preger en rekke norske byer, spesielt Bergen.

– Debatten følger sin egen dynamikk, i Oslo føler jeg den er blitt litt større enn den fortjener, og jeg tror ikke vi klarer å løse bompengeopprøret med denne ordningen. Men det viser at vi har en rekke tiltak for å nå målene våre og at bomringer er ett av flere virkemiddel vi tar i bruk. Det er ikke noe vi gjør for å flå bilistene, sier Hermstad.

Les på E24+

Derfor betaler vi bompenger – og dette er alternativene

Mulighetsvindu

Entreprenør- og eiendomsselskapet Veidekke kommer til å levere inn en av de første søknadene til Oslo kommunes nye støtteordning.

– Vi har gått og trippet i påvente av at denne ordningen skal lanseres, sier Audun Blegen, strategidirektør i Veidekke Eiendom.

Han mener at bompengediskusjonen skaper muligheter ved at mange faktisk er i modus for å tenke endring.

– Dette er et mulighetsvindu som det er viktig for oss å bruke, for det er nå folk er på jakt etter løsninger på ting som kan gjøre jobbreiser både billigere og enklere. Sånn sett er det veldig god timing.

Parkeringsplasser skaper bråk

At omleggelsen til en mer klimavennlig transportsektor trenger stimulerende tiltak så vel som restriktive, har Veidekke så sent som forrige uke kjent på, forteller han.

– Vi åpnet akkurat vårt nye kontor i Trondheim. Da gikk vi fra at nesten alle hadde parkeringsplass til at nesten ingen hadde det. Det blir jo bråk av sånt og viser hvor viktig det er å rulle ut gode løsninger for alternativ transport til jobb.

Et styringssystem for parkeringsplasser er én av to ting Veidekke nå vil søke om støtte til.

– Man vil fremdeles ikke ha noen garanti om plass hver dag, men ideen er at man skal kunne bestille eller frigjøre en plass gjennom mobilen, sier Blegen.

Han ser for seg at dette vil bli særs viktig i løpet av de neste årene, særlig når Veidekke skal over i nytt hovedkontor i Oslo.

– Vi vet det vil være få parkeringsplasser der.

PISK: Oslo har fått et nytt bompengesystem, men bompenger løser ikke alt, påpeker MDG-byråd Arild Hermstad. Derfor har de også innført en støtteordning for private bedrifter.

Container fylt med elsykler

Det andre Veidekke ønsker å sette i gang med er såkalte mobilitetscontainere. Disse vil plasseres rundt på de ulike byggeplassene og være fylt med elektriske sykler.

Containeren forespeiles å være utstyrt med solcellepaneler som lader syklene. Disse skal kunne hentes ut av Veidekke-ansatte gjennom en enkel påloggingsløsning og brukes rundt på jobb eller til å komme seg hjem.

– Vi trenger å bygge nettverket slik at du kan komme deg ut på byggeplass like lett som ved å bruke privatbil, sier Blegen.

– Er næringslivet avhengig av offentlig støtte for å sette i gang med klimavennlige tiltak?

– Skal man få til litt nye og marginale ting som tilbyr det lille ekstra, så ser jeg for vår del at det er en utløsende effekt for å få til det vi ønsker. Jeg tror ikke jeg hadde fått penger til en sånn mobilitetscontainer uten drahjelp.

Les også

Bompenge-motstandere er Norges femte største parti på ny måling

Tar fra fond på 120 millioner

Den nye ordningen «Smart jobbreise» er et resultat av klimabudsjettet 2019. Her fremmes flere prosjekter hvis overordnede mål er å gjøre hovedstaden fullstendig fri fra klimagassutslipp fra jobbreiser innen 2030.

Nå står dette for om lag 80.000 tonn CO₂-ekvivalenter årlig.

Pengene hentes fra kommunens klima- og energifond. Det har en ramme på 120 millioner kroner i 2019, men det er alt gitt tilsagn til prosjekter verdt omtrent 37 millioner.

– Håper dere på så store utgifter til «Smart jobbreise» som mulig?

– Vi håper mange bedrifter søker, men så går det selvfølgelig et tak et sted. Vi har satt av omtrent 25 millioner til lignende tiltak på kommunalt plan, og jeg tror alt opp til det vil være håndterbart, sier byråd Arild Hermstad.

– Målet er å få med oss mange arbeidsplasser på gode løsninger som gjør det like enkelt og sømløst å velge vekk privatbilen. Det handler mye om å vende en vane, og det å basere seg på at bomringen skal fikse alt er ikke en god idé.

Publisert:
Gå til e24.no