Bekrefter ulovlig fond

Terra har til nå nektet å bekrefte at produktet de har solgt til kommunene er et hedgefond, som er ulovlig å markedsføre i Norge. Men Citibank sier selv at det vitterlig er et hedgefond.

  • SVERRE SVERRE STENSENG
  • Frank Lynum - Aftenposten
  • CHRISTIAN HARALDSEN - Aftenposten
Publisert:

Dette er Terras nye, store hodepine:
- Jeg antar at dette tilfredsstiller beskrivelsen som "hedge fund," sier pressetalsmann Jeffrey French i Citigroup til Aftenposten.
- Og Terra er klar over at dette er et hedgefond?
- Ja, selvsagt. Det står i prospektet, sier French.
Krystallklar 1.
Citibank er selv krystallklare: I produktbeskrivelsen legges det ikke skjul på at kommunene skulle investere i hedgefond. Citibank lister opp sine investeringsprodukter, og der sorterer kommunenes skandaleinvestering (kalt Citigroup Municipal Investors, TOB Capital Municipal Portfolio, se faksimile) under gruppen "Hedge Funds".
Dermed synker Terra enda lenger ned i gjørma:
- Det er ikke lov å markedsføre hedgefond i Norge, sier underdirektør Eystein Kleven i Kredittilsynet.
- Er renteavtalene de fire kraftkommunene har kjøpt hedgefond?
- Det kan jeg ikke kommentere, sier Kleven, men legger til:
- Det er en relevant omstendighet i saken.
For i den pågående granskningen av Terra er spørsmålet om fondet som kommunene kjøpte er et hedgefond eller ikke, blant de viktigste tingene tilsynet er i ferd med å skaffe seg oversikt over. Hedgefondene er omstridt, både i Norge og i utlandet, fordi de er kompliserte, medfører stor risiko og praktiserer liten åpenhet og innsyn.
Krystallklar 2.
Finanseksperter Aftenposten har snakket med anser også dette for å være et hedgefond. En av dem er professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
- Det er helt klart at dette er et hedgefond, sier finansprofessoren.
Han forteller at et hedgefond har to karakteristikker:
- Den ene er at man kan gå short så vel som langt, den andre er at man bruker lån. Og det er dette siste Kredittilsynet er spesielt opptatt av, sier Johnsen.
Uklart.
Sjefen for Terra-Gruppen, Ola Sundt Ravnestad, er ikke så sikker på at hans medarbeidere har solgt og markedsført et ulovlig produkt. Han sa på TV onsdag at han ikke visste om det var snakk om et hedgefond, og vil ikke kommentere dette ytterligere overfor Aftenposten.

JAN DAVIDSEN:

Informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Terra svarer slik når han blir konfrontert med at Citibank selv skriver og sier at det er et hedgefond:
- Citibanks plassering kan sikkert forsvares, men det finnes mange ulike definisjoner på hedgefond. Ofte vil et hedgefond både ha et bredere investeringsmandat og en høyere risiko.
- Har Terra markedsført og solgt et ulovlig fond?
- Det er ikke snakk om et ulovlig fond, men nærmere detaljer omkring salget av dette er noe av det som er gjenstand for de interne undersøkelser som pågår.
Kan miste konsesjonen.
Underdirektør Kleven i Kredittilsynet vil ikke si noe om hvilke konsekvenser det kan få for et meglerhus, dersom det markedsfører et hedgefond i Norge. En kilde Aftenposten har snakket med, forteller dette antagelig ikke er alvorlig nok i seg selv, til at Kredittilsynet trekker tilbake konsesjonen.

Det å miste konsesjonen er rett og slett så alvorlig for et meglerhus, at det sannsynligvis må stenges dersom så skjer. Momenter som er viktige i en vurdering om hvorvidt en konsesjon skal inndras eller ikke, er hvor store tapene har vært, hvor mange kunder som er involvert og om det kan finnes en systematikk i fremferden til meglerhuset.

Mer om Terraskandalen:

Publisert:

Flere artikler

  1. - Vinner vi mot Terra, setter vi pengene i banken

  2. Advarer mot eget fond

  3. - Oljefondet bør straffe Citibank

  4. Annonsørinnhold

  5. - Terra-Gruppen kan holdes ansvarlig

  6. Staten vil ikke hjelpe