Vil tjene penger på CO2-lagring

StatoilHydro lagrer årlig en million tonn CO2 fra Sleipner-gass under havbunnen. Nå forbereder selskapet seg på å gjøre stor forretning av slik lagring.

Prosesstekniker Tore Haaland ved ventilene som styrer injisering av CO2 i Utsira-formasjonen.
  • HILDE HARBO
Publisert:

Potensialet for kommersiell CO2-lagring er stort, for kloden trenger løsninger på klimakrisen. StatoilHydro har teknologien og erfaringen, for selskapet var først ute med å lagre CO2 under havbunnen. Men kostnadene, først og fremst forbundet med fangst, er fortsatt det største hinderet for å utnytte mulighetene til å bli kvitt CO2 på denne måten.

- Statlige bidrag vil være nødvendig i en overgangsperiode før lagring er konkurransedyktig sammenlignet med å slippe CO2 ut til luft, sier Statoil Hydros direktør for CO2-håndtering, Kai Bjarne Lima. Han etterlyser også nasjonale og internasjonale lover som regulerer virksomheten.

Den norske CO2-avgiften var årsaken til at CO2 fra Sleipner-gass ble besluttet injisert i havbunnen. Lagringen har pågått helt siden 1996. Gassen fra Sleipner inneholdt mer CO2 enn kundene ville ha, derfor måtte deler av den skilles ut før gassen ble eksportert, og avgiften gjorde det mer lønnsomt å deponere den enn å slippe den ut til luft.

Utsira-formasjonen

Sleipner-feltet ligger ved den store Utsira-formasjonen, et 300 kilometer langt felt av porøs sandstein langs norskekysten. Sandstein er ideell for lagring av CO2, og Utsira-formasjonen er den desidert største påviste formasjon av sitt slag i hele Europa.
Forskningssjef Erik Lindeberg ved SINTEF Petroleumsforskning kartlegger Utsira-formasjonens lagringskapasitet, og har antydet at den kan romme 40 milliarder tonn CO2, noe som vil tilsvare 15 prosent av alle utslipp fra kraftproduksjonen i Europa over en periode på 300 år.
StatoilHydros deponering av CO2 i Utsira-formasjonen, 800-1000 meter under havbunnen, har vært en suksesshistorie.

- Vi overvåker CO2-ens bevegelser, og det er absolutt ingen tegn til lekkasjer. Lagringen blir bare sikrere med årene fordi CO2 oppløses i vann og synker til bunnen av formasjonen, sier direktør Lima.

Markedsledende

Han tar oss med til Sleipner-plattformen, og viser oss hvordan CO2 skilles ut fra gassen, komprimeres, og pumpes i et rør ned under havbunnen.

- Vi satser på å gjøre forretning av CO2-transport og -lagring. StatoilHydro er markedsledende på feltet, vi har drevet lengst og har en ambisjon om å beholde denne posisjonen. Det er utslippene fra de store kraft- og industrianleggene som er aktuelle for fangst og deretter lagring under havoverflaten eller under jorden. Disse står for omtrent halvparten av de globale utslippene, sier han.
Lima presenterer et regneeksempel for å vise det økonomiske potensialet i CO2-lagring.

- De store industri- og kraftanleggene slipper på verdensbasis årlig ut i overkant av 15 milliarder tonn CO2. Blir prisen på lagring 100 kroner pr. tonn, snakker vi om 1500 milliarder kroner i lagringsinntekt. Det kan fort bli veldig store tall når man tenker på å gjøre forretning ut av dette, sier han, men legger til at lagringen også har en betydelig kostnadsside.

Rammeverk

Men Lima understreker også at mange hindringer som må overvinnes før CO2-håndtering, med fangst, transport og lagring, kan bli kommersielt interessant og noe som kan handles internasjonalt. Teknologien må forbedres for å gjøre håndteringen billigere, ikke minst gjelder dette det dyreste stadiet, som er fangst av CO2. Dessuten må det på plass et internasjonalt rammeverk som regulerer og kontrollerer virksomheten.
Det innebærer blant annet å tillate transport av CO2 over landegrensene, for eksempel fra et kullkraftverk på Kontinentet til Utsira-formasjonen i Norge.
Lima ser også for seg et lisenssystem for tildeling av blokker i Utsiraformasjonen eller andre mulige deponier, på samme måte som man tildeler blokker i mulige oljefelt. Da vil eierne av lisensene ha ansvar for å drive og kontrollere deponiene så lenge de er i bruk, mens staten overtar ansvaret etter nedstengning.

Les også:

Les flere nyheter på E24

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Statoil skal finne lagringsplasser for CO2

  2. Betalt innhold

    CO2-lagring kan bli ny norsk gigantindustri

  3. – All CO2 fra hele EU kan lagres i Nordsjøen

  4. For første gang håpes det på tørr brønn i Nordsjøen

  5. Mulig å lagre enorme mengder CO2 i Nordsjøen