Russland krever 30 millioner fra Remøy Havfiske

Rederiet Remøy Havfiske AS og kapteinen på reketråleren Remøy er av en russisk domstol ilagt en bot på cirka 30 millioner kroner. 

En russisk domstol har ilagt den norske reketråleren som ble holdt tilbake av russisk kystvakt fra Remøy Havfiske AS en bot på 30 millioner ifølge NRK.
Publisert: Publisert:

Det bekrefter forsvarer Richard Bjerk for rederiet Remøy Havfiske AS til NRK.

Bjerk opplyser til kanalen det foreløpig kun er domsslutningen som foreligger, og at de derfor ennå ikke vet hva som ligger til grunn for boten på rundt 30 millioner kroner.

Reketråleren «Remøy» ble holdt i arrest fra 10. mai til 1. juni av den russiske kystvakten. Årsaken var at det under en rutinekontroll ble oppdaget at tråleren ikke hadde lisens for å fiske reker i russisk farvann. Det viste seg senere at lisensskjemaet var utfylt feil av Fiskeridirektoratet, noe direktorat også har vedgått.

Bjerk er overrasket og skuffet over boten. Han mener problemet stammer fra «en bagatellmessig feil av Fiskeridirektoratet».

– Det burde ha blitt ordnet opp imellom norske og russiske fiskerimyndigheter, sier Bjerk som legger til at han vil vurdere å anke dommen når den foreligger.

Les også

Norsk tråler i russisk arrest skal få nytt mannskap

Publisert:

Her kan du lese mer om