Exxon har sett inn i fremtiden – den er fortsatt olje

Mens mange tradisjonelle olje-kjemper snuser på et grønt marked, vil Exxon holde på oljen. Hvorfor det?

Sent på 1800-tallet ble det slutt på etterspørselen av parafin, det daværende største biproduktet av olje. Årsaken var oppfinnelsen av elektrisk belysning, som Thomas Edison i all hovedsak sto bak.