Ukulturen i XXL

Varslet Nav om «militærleir» – rådet til å bli i XXL

Kvinnen fikk jobb i XXL etter å ha vært på tiltak i Nav. I fjor varslet hun etaten om en fryktpreget jobbhverdag hvor hun ble straffet med armhevinger.

  • Karl Wig
Publisert:

Nav-rådgiveren uttrykte medfølelse og svarte at sportskjeden neppe «har anledning til å «straffe» noen», men anbefalte kvinnen å holde fast på XXL-jobben, viser e-poster E24 har fått tilgang på.

Nav har et landsomfattende og nært samarbeid med XXL.

Hvert år sender etaten et hundretalls personer på ulike arbeidsmarkedstiltak til sportskjeden.

Til tross for tett oppfølging av disse, har Nav sagt at de har til gode å høre om kritikkverdige arbeidsforhold i XXL – utover hva de har lest i mediene. Det forsikret arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik overfor E24 nylig.

Han opplyste at Nav ikke har blitt informert om slike forhold via egne kanaler, hverken før eller etter medieomtalen om dårlig arbeidsmiljø, fryktkultur og avstraffelse av ansatte som ikke nådde målsetninger.

Men skriftlig korrespondanse E24 har fått viser at dette ikke stemmer.

Ble varslet om armhevinger i fjor

Våren 2018, lenge før avsløringene til E24 – som har ført til lovnader fra Nav om skjerpet oppfølging av XXL – ble etaten orientert om både armhevinger og fryktkultur i et skriftlig varsel.

«Jeg føler jeg er kommet i en militærleir», står det i e-posten fra kvinnen, som ble sendt til hennes veileder i Nav.

Hun hadde avsluttet en periode med kurs og tiltak i etaten, og var på dette tidspunktet i ordinær jobb i XXL.

Les også

XXL starter ekstern gransking etter prisjuks

I e-posten fastslår kvinnen at «jobben i XXL er helt feil og ikke bra for meg».

«Presset er enormt, vi får kun høre om det som er negativt. Sier jeg kunde istedenfor gjest må jeg ta armhevinger eller spentshopp», skriver hun.

Hun opplyser at hun ble konfrontert med sin «ordrenekt» da hun nektet å utføre armhevingene, og ble utfordret på om hun var engasjert nok for jobben.

Nav-svar: – Lurt å holde på jobben

Kvinnen forteller i eposten også om en ubehagelig hendelse med sjefen i kjølvannet av et dødsfall i familien, som førte til at hun var hjemme fra jobb en dag.

Hun ga beskjed til sjefen skriftlig om fraværet, men han reagerte på at hun ikke ringte – og sa at hvis ikke familiemedlemmet hadde dødd, så ville hun fått en skriftlig advarsel, ifølge kvinnen.

Rådgiveren svarer i en e-post at det er «synd» å høre om opplevelsen hennes, og understreker at han ikke tror XXL har anledning til å straffe noen på måten hun forteller om.

«Det er nok lurt å holde på jobben til du har klart å få deg noe annet. Hvis vi får inn noen stillinger her kan vi jo tipse deg», avslutter Nav-rådgiveren.

E24 har vært i kontakt med kvinnen, som ikke lenger jobber i XXL. Hun ønsker ikke å stå frem med navn, men har godkjent at vi gjengir korrespondansen med etaten.

Hun sier at hun skulle ønske Nav tok bedre tak i forholdene i XXL som hun og andre har fortalt om.

Nav sier til E24 at de nå har tatt flere grep for å styrke sin oppfølging av sportskjeden.

BEKREFTER Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav.
Les på E24+

Børskommentar: Det er sjelden smart å lure kundene sine

Nav-sjef: Ingenting tilsa et større problem

E24 har konfrontert etaten med en anonymisert beskrivelse av varselet, og spurt om de nå ønsker å korrigere sin tidligere opplysning om at de aldri selv ble varslet om slike forhold.

– Etter medieoppslaget forrige uke, har vi fått vite om ett tilfelle der en person på tiltak i XXL ga tilbakemelding til sin veileder i Nav om at vedkommende ikke fikk en god mottagelse, svarer arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i en e-post til E24.

Han utbroderer ikke hvilke arbeidsforhold det ble reagert på i denne saken, som kommer i tillegg til varselet fra kvinnen i fjor.

– Dette ble ordnet opp i umiddelbart, og det var da ikke noe som tilsa oss at dette var noe mer enn et problem i en kort periode på ett varehus, fortsetter Nav-toppen.

Kvinnen som varslet i fjor var ikke på tiltak i XXL, men i ordinær jobb etter avsluttet tiltaksperiode i Nav. Hugvik understreker at de har taushetsplikt i saken, og derfor ikke kan kommentere den konkret.

– Men det kommer fram i omtalen at personen da var ansatt i XXL. I slike tilfeller skal dette meldes gjennom tillitsmannsapparatet i virksomheten eller til Arbeidstilsynet, skriver Hugvik.

Les også

XXL-ansatte i undertøyet straffet med isvann på «Krigsskolen»

XXL: – Slikt skal ikke skje

– Vi vil samtidig understreke at vårt klare hovedinntrykk etter å ha hatt flere hundre tiltaksdeltagere hos XXL, er at de er en god samarbeidspartner som jobber godt med inkludering, og som lykkes med å få folk i jobb. Det viser tilbakemeldinger vi har fra brukere og våre Nav-veiledere, skriver Nav-toppen.

Etter de siste månedenes avsløringer har Nav likevel sett seg nødt til å skjerpe grepet om XXL, og Hugvik sier de nå har fått forsikringer fra ledelsen i sportskjeden.

– De har iverksatt en rekke tiltak, og vi forutsetter at dette følges opp. Dette vil også være tema på neste samarbeidsmøte, opplyser Hugvik.

XXLs retail-sjef Anders Kjellén sier det er vanskelig for dem å kommentere forholdene kvinnen forteller om i varselet, ettersom E24s anonymisering gjør at de ikke selv får sjekket opp detaljer i saken.

Kjellén er imidlertid klar på at det er «alvorlige påstander» som fremsettes, og at det beskrives forhold av kvinnen som XXL «hverken ønsker eller aksepterer».

– Slikt skal ikke skje hos oss, skriver Kjellén til E24.

– Det skal være trygt og godt å jobbe hos i XXL. Dessverre har vi avdekket at det tilbake i tid har vært en kultur i enkelte deler av XXL som vi ikke kan være kjent med, fortsetter XXL-sjefen.

Les også

XXL-ansatte i undertøyet straffet med isvann på «Krigsskolen»

– Har satt i gang undersøkelser

Sportskjeden har tidligere innrømmet og beklaget at ansatte har blitt beordret til armhevinger, og i tillegg vedgått andre innslag av hva sportskjeden har betegnet som en feilslått vinnerkultur.

– Vi beklager overfor ansatte som har vært berørt av dette, og vi tar det som har kommet frem på største alvor: Det siste året har vi jobbet systematisk med å sikre at alle ledere og ansatte kjenner våre regler og retningslinjer, og hvilke verdier vi står for i XXL, skriver Kjellén.

Han opplyser at de har hatt nærmere tusen personer på tiltak siden de opprettet sitt samarbeid med Nav, og at over 500 av disse har fått fast stilling i XXL.

– Vi er svært bevisst på ansvaret vi har tatt på oss: Mennesker som har vært utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder trenger mer enn noen andre å bli møtt av trygge rammer og gode arbeidsvilkår.

– Vi har god dialog med Nav og andre tilsynsmyndigheter. Vi har også satt i gang interne og eksterne undersøkelser slik at alt kan kommer på bordet og frem i lyset, skriver Kjellén.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Ukulturen i XXL
  2. XXL
  3. Nav
  4. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. Vendte XXL ryggen etter avsløringer – nå kan Nav snu

  2. Nav gir XXL milliontilskudd – tar grep etter avsløringer

  3. XXL kjøper krisehjelp fra PR-byrå etter avsløringer

  4. Nav avsluttet XXL-samarbeid etter avsløringer – nå får de ny tillit

  5. XXL-granskere fant prisjuks og ulønnet arbeid