Advokatfirmaet Hammervoll Pind siktet av politiet

Hammervoll Pind risikerer foretaksstraff etter at partner og medgründer ble siktet for grov økonomisk utroskap mot en klient i 90-årene.

Advokatfirmaet Hammervoll Pind har kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger.
Publisert: Publisert:

I fjor sommer dokumenterte E24 hvordan advokat John Hammervoll ved hjelp av fullmakter overførte 6,8 millioner kroner til advokatfirmaet Hammervoll Pind og eiendomsmeglerfullmektig Odd Kalsnes. Pengene kom fra en kvinnelig klient i 90-årene. Både Hammervoll og Kalsnes ble siktet for grov økonomisk utroskap eller medvirkning. De nekter straffskyld.

Etter å ha etterforsket saken i ti måneder har politiet utvidet siktelsen. En tredje person er siktet for medvirkning og i tillegg omfattes nå advokatfirmaet Hammervoll Pind av saken.

Les alle sakene i E24-serien Millionfullmaktene her

Siden John Hammervoll er siktet for grov økonomisk utroskap mot en klient av advokatfirmaet, er selskapet siktet for samme forhold. For Hammervoll Pind kan siktelsen føre til foretaksstraff.

– Selskapet er siktet fordi vi mener det er skjellig grunn til mistanke om at firmaet ikke har handlet forsvarlig i oppfølgingen av det aktuelle klientoppdraget, sier politiadvokat Ragnvald Brekke til E24.

Politiadvokat Ragnvald Brekke ved Oslo politidistrikt.

Risikerer foretaksstraff

Hammervoll Pind ble etablert i 2014. Etter at selskapet slo seg sammen med et annet advokatfirma i 2017, passerte omsetningen 100 millioner kroner. I dag er mer enn 60 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger.

Advokat Berit Reiss-Andersen forsvarer Hammervoll Pind. I en e-post til E24 skriver hun at selskapet avviser siktelsen:

– Det er svært uvanlig at et advokatfirma siktes for en handling begått av en partner i et klientforhold. Utgangspunktet er at advokaten på selvstendig grunnlag har fullt ansvar for hvordan arbeidet utføres og ikke kan instrueres om utførelsen av oppdraget for klient. Siktelsen reiser en rekke prinsipielle problemstillinger som vil bli utredet overfor politiet.

Advokat Berit Reiss-Andersen representerer Hammervoll Pind som avviser siktelsen mot selskapet.

Ifølge politiadvokat Ragnvald Brekke vil Hammervoll Pind risikere foretaksstraff dersom saken fører til en rettskraftig dom.

– Dersom en ansatt begår en straffbar handling så kan en bedrift ilegges foretaksstraff i form av bot. I tillegg kan foretaket ilegges rettighetstap, krav om inndragning av vinning og eventuelt erstatningskrav.

Hammervoll Pind forventer at siktelsen blir frafalt, opplyser advokat Berit Reiss-Andersen.

– Det er tatt ut en foreløpig siktelse og den videre etterforskning vil vise at advokatfirma Hammervoll Pind har opptrådt forsvarlig. Selskapet vil bistå politiet i etterforskningen og antar at siktelsen senere vil bli lagt bort.

Hammervoll Pinds kontorer i Oslo ligger ved Slottsparken.

Da John Hammervoll ble siktet i fjor vår leverte advokaten selv inn bevillingen i påvente av utfallet av straffesaken. I august meldte E24 at han sluttet i Hammervoll Pind, som advokaten var med på å starte.

Betenkt advokatforening

Jon Wessel-Aas er leder av advokatforeningen. Han gir Hammervoll Pinds forsvarer rett i at det er uvanlig at et advokatfirma siktes på denne måten. Wessel-Aas presiserer at han ikke kjenner den konkrete saken, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Jeg kan si at Advokatforeningen ikke er kjent med at et advokatfirma har vært ilagt foretaksstraff tidligere.

Ifølge Wessel-Aas er det betenkelig at et advokatselskap siktes, blant annet på grunn av de strenge reglene som gjelder for advokatvirksomhet. Reglene skal verne om advokaters uavhengighet.

Ifølge leder i advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, kan dette være første gang et advokatfirma risikerer foretaksstraff.

– Den enkelte advokat som har begått en straffbar handling, skal naturligvis straffes for det. Foretaksstraff er noe prinsipielt annet. Da straffer man selve foretaket, selv om de øvrige eierne er uskyldige og foretaket ikke har begått feil, sier han.

– Det gjelder særlige regler for advokatvirksomhet som gjør bruk av foretaksstraff betenkelig. Det er grunnleggende i en rettsstat at advokater er uavhengige, og derfor kan de ikke instrueres av ledelsen eller eier av et advokatfirma. For advokater gjelder i tillegg en straffesanksjonert taushetsplikt, som også gjelder internt i et firma. Å ilegge selskapet foretaksstraff vil kunne undergrave denne taushetsplikten og den enkeltes uavhengighet.

Utvidet siktelser

Den nye siktelsen er for advokat John Hammervoll utvidet med en ny straffebestemmelse. Hans forsvarer Anders Brosveet opplyser i en tekstmelding at Hammervoll fortsatt nekter straffskyld.

Advokat John Hammervoll har nektet straffskyld siden han ble siktet av politiet i april 2020.

Odd Kalsnes er nå siktet for grov økonomisk utroskap mot kvinnen i 90-årene. Han har tidligere vært under etterforskning for medvirkning. Politiet vil ikke fortelle hvorfor Kalsnes’ siktelse er utvidet.

Kalsnes skriver i en tekstmelding til E24 at han fortsatt nekter straffskyld.

I november i fjor avslørte E24 at Kalsnes var tilgodesett som klientens arving i et ukjent testament. Kalsnes skulle få 12,5 prosent av kvinnen i 90-årenes millionverdier. Politiet varslet umiddelbart at forholdet skulle undersøkes.

– Testamentet er fortsatt en del av etterforskningen, men jeg kan ikke opplyse om det inngår i de nye siktelsene, sier politiadvokat Ragnvald Brekke.

Odd Kalsnes arbeidet som eiendomsmeglerfullmektig ved Privatmegleren Aveny da han ble siktet i saken.

Vitne er siktet

I tillegg til Odd Kalsnes var en privatperson tilgodesett i testamentet. Vedkommende har nå blitt den tredje personen som er siktet i saken. Personen skal ifølge politiet ha medvirket til advokat John Hammervoll og Kalsnes’ handlinger mot kvinnen i 90-årene.

Privatpersonens forsvarer, Ellen Holager Andenæs, sier at siktelsen er grunnløs.

Advokat Ellen Holager Andenæs forsvarer den tredje personen som er siktet i saken.

– Jeg har fått opplyst at det er min klient som har anmeldt denne saken. Klienten er avhørt som vitne inntil nå, men har nå mottatt en siktelse og gitt en rolle som medvirker til økonomisk utroskap. Denne siktelsen er etter klientens oppfatning grunnløs og vedkommende erkjenner ikke straffskyld.

Ifølge politiet fortsetter etterforskningen utover våren.

Merknad: En ansatt i Verdens Gang, som er majoritetseier i E24, har en relasjon til privatpersonen som er siktet i saken.

Les også

Advokatbevillingen suspenderes

Publisert:
Gå til e24.no