Eiendomsmegler Krogsveen får gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

Finanstilsynet har avdekkket flere brudd på hvitvaskingsloven og gir Eiendomsmegler Krogsveen 600.000 kroner i gebyr.

Publisert:

Etter et tilsyn i fjor høst, har Finanstilsynet vedtatt å ilegge Eiendomsmegler Krogsveen et overtredelsesgebyr på kr 600.000 for overtredelser av hvitvaskingsregelverket, går det frem av en rapport som ble lagt frem torsdag ettermiddag.

– Tilsynet har avdekket en rekke brudd på foretakets plikter etter hvitvaskingsregelverket, herunder brudd knyttet til risikovurdering, rutiner, internkontroll, opplæring og gjennomføring av kundetiltak i enkeltsaker, skriver tilsynet i rapporten.

Tilsynet skriver i rapporten at Krogsveen mener at overtredelsen ikke er grove, men tilsynet er ikke enige i det. I rapporten står det at på tilsynet anser overtredelsene knyttet til risikovurdering, rutiner, kontrollrutiner samt opplæring og oppdragsgjennomføring å være grove.

Tilsynet trekker blant annet frem at de mener at det ikke er vurdert risikoen knyttet til formidling av næringseiendommer, ifølge rapporten mener Krogsveen at de i utgangspunktet ikke formidler næringseiendommer og at det er lite omfang av det.

Det trekkes også frem manglende kontroll for hvem som betaler inn til klientkontoen hos firmaet.

– Tar rapporten til etterretning

Tilsynet skriver også at de oppfatter at det er «større svakheter ved etterlevelse av rutiner og regelverk i stikkprøvekontrollen av enkelt formidlinger», og at det ikke har vært tilstrekkelig opplæring av de ansatte.

Administrerende direktør i Krogsveen, Stian Kløfta, forklarer at de manglet å protokollføre enkelte dokumenter i forbindelse med risikovurdering og opplæring, men det er nå rettet.

– Vi tar jo rapporten til etterretning og vil innrette oss etter de punktene som kommer. Vi føler jo at vi er vurdert strengt, sier han.

Krogsveen kan klage på vedtaket innen tre uker.

Publisert: