Ny krisepakke for reiselivet: Blir manuell behandling

Iselin Nybø opplyser om at kompensasjonsordningen ikke lenger skal forvaltes av skatteetaten og at behandlingen vil skje manuelt. Men rammene er ikke satt. – Ingenting er klart før alt er klart, sier Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø (V) møter pressen tirsdag formiddag.
  • Malene Emilie Rustad
Publisert:

Næringsminister Iselin Nybø møtte tirsdag partene i reiselivet for å utforme den nye kompensasjonsordningen.

– Vi jobber med en ny kompensasjonsordning for reiselivet, og diskuterte i dag detaljer for hvem som dette skal inkludere, sier Nybø når hun møter pressen tirsdag.

Den nye kompensasjonsordningen bygger på den gamle, men er mer avgrenset fordi den først og fremst skal handle om reiselivet, ifølge Nybø.

Nybø opplyser at de skal gå over til en manuell behandling av sakene.

– Kompensasjonsordningen vil se annerledes ut. Det blir en ny ordning som ikke skal forvaltes av skatteetaten lenger, det er en ny aktør som skal forvalte ordningen. Det blir en manuell behandling.

– Hva var galt med den forrige ordningen?

– Det var ingenting galt med den gamle, men det var rett og slett bare ikke mulig å lage den kun for reiselivet. Vi måtte tenke annerledes, sier Nybø.

Les også

Kan bli vanskeligere å få hjelp fra regjeringens nye milliard-pott

Arbeidsplasser veier tyngst

Da ordningen ble annonsert for to uker siden, sa Nybø fra Operataket i Oslo at den nye ordningen er på rundt én milliard kroner for reiselivsbedrifter som har hatt et stort omsetningsfall.

– I dag ble det diskutert hvor stort omsettingsfall en reiselivsbedrift må ha for å komme inn i ordningen og når du kommer inn, hvor stor prosentsats av kostnadene du skal få dekket, sier Nybø.

– Alle parter i dag har fått en hjemmelekse hvor de skal se på hva slags utfall den nye ordningen kan få og komme med innspill, sier hun.

Det er ikke satt en dato for når rammene for ordningen er klar, men Nybø regner med at det kreves ett til to møter til.

– Er det skatteinntekter eller arbeidsplasser som er det viktigste kriteriet?

– Nå er vi i en veldig vanskelig situasjon, så de støtteordningene vi har gitt ut har handlet om arbeidsplasser og om å komme ut på den andre siden. Skatter og avgifter betyr jo også noe, så derfor har vi gitt utsettelser og nedsettelser. Vi bruker de virkemidlene vi har, sier Nybø.

Fryktet innstramminger

Nybø annonserte den nye milliard-krisepakken for reiselivet allerede 21. september, men uten å si noe om vilkårene for å motta støtte.

Det utløste umiddelbart uro i reiselivsnæringen om at en innstramming var på trappene.

I forkant av tirsdagens møte har regjeringen blitt kraftig advart av næringen om konsekvensene av strengere krav for pengestøtte: – Da vil flere bedrifter gå over ende, det er det ingen tvil om, har Kristin Krohn Devold, sjefen i NHO Reiseliv, sagt til E24.

Regjeringen har også blitt advart via skriftlige innspill fra partene i reiselivet.«Det er av avgjørende viktighet at denne ordningen ikke på noen måte blir strammere», skriver SMB Norge i sitt brev, som E24 har fått innsyn i.

«Vi ser for oss en krise der både jule-, vinter- og vårsesong vil være spolert», advarer de i brevet.

På spørsmål om Nybø kan garantere for at reisebedrifter som sliter nå får den hjelpen de trenger for å holde driften gående, svarer Nybø at det ikke er mulig å gi noen garantier slik ting er nå.

– Det er derfor vi nå jobber med en krisepakke til reiselivet, fordi de er i en veldig vanskelig situasjon. Vi ser at reiselivsbedrifter omstiller seg og gjør grep for å kunne håndtere denne situasjonen over lengre tid, men jeg kan ikke gi noen garanti, sier Nybø til E24 i dag.

Grønn omstilling?

På spørsmål om hvilken innflytelse regjeringens klimamål har hatt på støttepakkene, svarer Nybø at den har vært betydelig.

– Vi har for eksempel lagt frem en grønn plattform på en milliard kroner og økt støtten til Nysnø, og gjort mange grep som er viktig for det grønne skiftet, sier Nybø.

Vil du si at pakkene til olje og reiseliv er grønne?

Reiselivet var godt i gang med overgangen til et mer bærekraftig reiseliv når coronapandemien traff oss. Vi har brukt 250 millioner kroner i omstilling og lagt på 250 millioner enda en gang. Vi hatt ulike pakker som har stimulert ulike ting, men det grønne har vært involvert. Den oljepakken som regjeringen la frem var en veldig balansert og god pakke.

Er det noen næringer som krever spesiell støtte?

– Vi ser på reiselivet nå, og de er en av bransjene som er hardest rammet av smitten og smitteverntiltakene, sier Nybø.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Reiseliv
  2. Coronaviruset
  3. Iselin Nybø

Flere artikler

  1. 1,4 milliarder i ny krisepakke til reiselivet: – Ikke tilstrekkelig, sier LO-leder

  2. Messenæringen får egen krisepakke: – Vi er den glemte bransjen

  3. Ny krisepakke til reiselivet: – Vi må tilpasse oss et nytt marked med stort sett bare norske gjester

  4. Gir nye 700 millioner til reise- og uteliv

  5. Reiselivsbedrift i Nord-Norge om statsbudsjettet: – Det er snakk om overlevelse