KJØP: DNB har gitt kjøpssignal fra en stor dobbel-bunn-formasjon. Dette varsler at den fallende trenden fra i fjor er over og at aksjen nå har innledet en stigende trend. Konsernsjef i DnB NOR, Rune Bjerke.

Tre aksjer med sterke signaler

Kjøp Archer og DNB. Selg Blom.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trend på kort og mellomlang sikt, og kursen har marginalt brutt motstandsnivået ved 428 poeng.

Etablerte noteringer over dette nivået vil åpne for videre oppgang. Indeksen er imidlertid overkjøpt på RSI, noe som kan gi en reaksjon ned på kort sikt. På lengre sikt indikeres videre oppgang innenfor trenden, mens det ved reaksjon ned er støtte ved 394 poeng.

Investtechs hausseindekser ligger mellom 63 og 79 poeng.

På kort sikt er markedsaktørene blitt litt mindre positive enn for en måneds tid siden, men det er fortsatt et klart flertall av optimister både blant de kortsiktige og de langsiktige investorene.

Skulle hausseindeksene stige over 90 poeng, er markedet for optimistisk, og vi må da være klare for reaksjoner ned. Foreløpig indikeres imidlertid at vi har en sunn optimisme i markedet.

Den siste måneden har 77 prosent av alle innsidehandlene vært kjøp. Mange nøkkelmedarbeidere viser dermed stor tro på egne selskap.

Vi er forøvrig inne i den statistisk sett mest positive tiden på året for Oslo Børs. De siste 28 årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget med 2,5 prosent i mars, 3,6 prosent i april og 1,8 prosent i mai.

OSEBX

Archer
Archer har brutt den fallende trenden og gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon. Positiv volumutvikling og et økende volum på bruddet indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerene er passive. Dette forsterker signalet og en videre oppgang indikeres. Det er langt opp til nærmeste klare motstandsnivå, så aksjen kan gå mye og fort når det først løsner. Aksjen har støtte ved 16,00 og 13,60 kroner. Kortsiktige investorer kan med fordel sette en stop loss ved sluttkurs på cirka 15,50 kroner.

Archer er svakt positiv på innsidehandler etter flere kjøp i fjor, fra blant annet CFO og COO, på kurser tildels vesentlig høyere enn dagens.

Kort sikt (1-6 uker): Kjøpskandidat

DNB

DNB har gitt kjøpssignal fra en stor dobbel-bunn-formasjon. Dette varsler at den fallende trenden fra i fjor er over og at aksjen nå har innledet en stigende trend. Volumutviklingen er positiv, investorene blir stadig mer optimistiske og en videre oppgang for aksjen indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte ved 69 kroner. Det er motstand ved 72,50 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandel.

Kort sikt: Svak kjøpskandidat

BLO:

Kartoppmålingsselskapet Blom har brutt ned og gitt et kraftig salgssignal etter å ha konsolidert i en rektangelformasjon i trekvart år. Bruddet har skjedd på klart økende volum, noe som forsterker signalet. En videre nedgang indikeres. Ved reaksjoner opp er det nå motstand ved 15 øre. Blom er maksimalt negativ på innsidehandler etter at styreleder Gunnar Hirsti i går rapporterte at han hadde solgt seg helt ut av selskapet. I oktober i fjor solgte styremedlem Magnus Eriksson seg ut.

Kort sikt: Salgskandidat

Publisert: