MANGLER? Arne Jon Isachsen etterlyste en oversikt over avkastningen på Norfunds investeringer.

Kommentar: Noe som mangler hos Norfund?

Nei, Arne Jon Isachsen. Her er de viktigste funnene i Norfunds interne analyse.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Vi setter stor pris på Arne Jon Isachsens interesse for Norfunds investeringer og vi ønsker å benytte anledningen til å utdype noe mer og svare på noen av Arne Jon sine spørsmål.

Les Isachsens kommentar: Mye om Norfund, men mangler det vesentlige

Når man snakker om avkastningen på Norfund sine investeringer er det viktig å huske på at Norfund ikke er et investeringsfond der eierens formål kun er å tjene penger, men at Norfund har et mandat om å bekjempe fattigdom gjennom investeringer i privat sektor i utviklingsland.

Norfund-loven fastslår at Norfund skal «...etablere levedyktig, lønnsom virksomhet

som ellers ikke ville blitt igangsatt på grunn av høy risiko». Vår portefølje og avkastning preges av at vi nettopp skal ta den risikoen andre investorer ikke er villige til å ta – og som vi ofte ikke får betalt for. Avkastningen på våre investeringer påvirkes av alt fra det makroøkonomiske bildet og endringer i valutakurser, til sykdom på bananplanter og lokale rispriser.

Vi investerer dessuten i vanskelige prosjekter i vanskelige markeder der kompetanse og ledelsesressurser er mangelvare, i tillegg til kapital. Vi kunne relativt enkelt ha økt lønnsomheten i porteføljen ved å ta mindre risiko, men da ville vi ikke oppfylt vårt mandat. Når det er sagt, så er det et helt klart mål for Norfund å etablere lønnsomme bedrifter fordi det er disse som skaper den utviklingen vi ønsker.

Norfund har nylig gjennomført en større intern analyse av porteføljen, inkludert investeringer vi har gått ut av. Noen av de viktigste funnene er oppsummert i disse punktene:

  • Fra Norfund ble opprettet i 1997 og til i dag har Norfund gått ut av 56 direkte investeringer til en verdi av over 1,6 milliarder kroner
  • Gjennomsnittlig avkastning på disse investeringene var 4,76 prosent (målt som IRR, «internal rate of return»)
  • Investeringer gjort etter endring av strategi i 2007 har hatt høyere avkastning enn i perioden før
  • Utlån har gitt en gjennomsnittlig avkastning på 9 prosent mens egenkapitalinvesteringer har gitt 4 prosent og fondsinvesteringer 2 prosent
  • Historisk sett har Afrika vært den regionen med høyest avkastning (9 prosent)
  • 70 prosent av selskapene våre har økt antall ansatte under Norfund sitt eierskap og vi ser at lønnsomhet og antall nye jobber henger sammen
  • 85 prosent av selskapene som var i drift da Norfund gikk ut er fortsatt operasjonelle - og samtlige av disse har fortsatt å vokse og økt lønnsomheten

«Industrielle partnerskap»-investeringene våre (som i hovedsak omfatter landbruk, men også turisme og andre direkteinvesteringer utenom energi og finansinstitusjoner) er, som Arne Jon påpeker, preget av gjennomsnittlig lav avkastning. Disse investeringene innebærer særlig høy risiko, men når vi lykkes er de positive ringvirkningene – som nye arbeidsplasser og økt matsikkerhet - store. Investeringene er også preget av noen eldre prosjekter fra en tid der Norfund hadde et annet mandat og kun skulle investere med norske partnere. Nå ser vi i økende grad en konsentrasjon rundt landsbruksinvesteringer.

Vi vil på et senere tidspunkt publisere resultater fra vår porteføljegjennomgang. Dersom Arne Jon ønsker å lære mer om Norfunds investeringer er han hjertelig velkommen til oss i Norfund!

Publisert: