MIND THE GAP: Kjetil Melkevik i HolbergFondene har sett på tilstanden for norske supplyrederier. Han drar paralleller mellom markedsverdi og gjeld i bransjen.

Kommentar: Mind the (debt) gap

 Hovedproblemet for mange norske supplyrederier ligger i en svært høy gjeldsgrad. 

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

De norske supplyrederiene kjemper i disse dager en tøff kamp i finansmarkedet. Eiere, banker og obligasjonseiere vil ha et ord med i laget for å fremme sine interesser i det som ser ut til å bli en lang rekke restruktureringer.

Egenkapitalen til eierne er nærmest radert vekk og verdsettelsen på flåten av avanserte skuter trekkes i tvil. Et blytungt underliggende marked hjelper heller ikke på stemningen.

Hovedproblemet for mange av selskapene ligger i en svært høy gjeldsgrad. Mens aksjekursene har blitt redusert med 80-90 prosent fra 2007 har gjeldsforpliktelsene blitt en stadig større andel av den såkalte selskapsverdi (Enterprise Value). Detter er et uttrykk for den summen man må betale dersom man skulle overta et selskap, inkludert gjeld.

Om ikke oljeprisen på kort tid løfter seg til uante høyder og forblir der, med påfølgende kraftig økning i aktiviteten, må det trolig bli tatt reelle tap i en industri som har bygget solide skuter som tåler både brottsjøer og orkan i kastene. Balansene til selskapene er langt fra like robuste.

Publisert: