Fikk straffen skjerpet i Lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har skjerpet straffen til fem års fengsel for en tidligere prosjektleder i Undervisningsbygg som er dømt for korrupsjon og bedrageri.

Oslo 20060912. Styreleder i Undervisningsbygg Signe Horn redegjør på pressekonferanse om svindelskandalen i undervisningsbygg. Kommunerevisjonen. FOTO: MAGNAR KIRKNES
Publisert: Publisert:

Ett av de fire årene gjøres betinget. For to håndverkere i saken har lagmannsretten skjerpet straffen til 2,5 års fengsel for hver av dem, med seks måneders betinget straff, skriver Aftenposten.

Alle tre er fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år.

Lagmannsretten mener lovbruddene er så alvorlige at straffen må settes strengere enn aktors påstand. Forsvarerne skal lese gjennom dommen og vurdere å anke den inn for Høyesterett.

- Min klient er meget skuffet over dommen. Vi noterer oss at straffen er høyere enn aktors påstand, sier Berit Reiss-Andersen, som forsvarer innehaveren av bedriften Håndverksekspressen. Denne bedriften fikk ifølge dommen oppdrag fra prosjektlederen i Undervisningsbygg.

Prosjektlederens advokat er Olle Nohllin. Også han sier at han vurderer å anke straffens lengde.

Det var i 2006 at Aftenposten avdekket et forretningssamarbeid mellom en prosjektleder i Oslo kommunes eiendomsselskap Undervisningsbygg og en leverandør. Avsløringen førte til gransking som avdekket overfakturering og manipulering av anbudsreglene. Fem personer ble tiltalt for bedrageri, utroskap og korrupsjon. Én av dem tok tilståelsesdom. En annen har trukket anken.

Hovedmannen som nå har fått skjerpet straffen til fem års fengsel, fikk fire års fengsel i Oslo tingrett, hvorav 3,5 år var ubetinget.

Lagmannsretten finner det bevist at de tre mennene til sammen har svindlet Oslo kommune for 8,5 millioner kroner.

Publisert: