Norsk Industri etter møte med regjeringen: – Bedre med strenge regler enn at grensen er helt stengt

En rekke statsråder var onsdag i møte med partene i arbeidslivet om utfordringene med stengte grenser og behovet for utenlandsk arbeidskraft. Norsk Industri ber om strengere regler mot å få åpnet grensene.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen (t.h.) i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, her sammen med fabrikksjef Johan Berg under et besøk hos Hydros anlegg på Husnes.
Publisert: Publisert:

Regjeringen inviterte onsdag en rekke aktører til møte om Norges stengte grenser, inkludert LO, NHO, Virke og kommunenes organisasjon KS.

Også bransjeorganisasjonen Norsk Industri deltok på møtet. De håper at regjeringen gradvis vil gjenåpne grensene når de 14 dagene er over, og mener det er mulig å kombinere dette med å ha kontroll over coronasmitten.

Den 29. januar ble grensene stengt for å begrense importen av den ekstra smittsomme britiske varianten av covid-19-viruset. Stengningen gjelder i utgangspunktet frem til natt til fredag 12. februar.

– Vi må akseptere de 14 dagene med full nedstengning, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til E24.

– Men nå har regjeringen gjort tiltak for å styrke kontrollen med blant annet karantenehotell, som skal gjøre det enklere å ha strengere grenseregler heller enn å stenge helt ned, sier han.

Hvis bedriftene ikke får tilgang på utenlandske fagfolk, frykter Norsk Industri at det kan gå ut over fremdriften i viktige industriprosjekter.

Les også

Regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene frem til midten av februar

– Bedre med strenge regler

Norsk Industri-sjefen mener at seriøse bedrifter vil kunne oppfylle strengere dokumentasjonskrav, slik at de kan sikre smittevernfaglig forsvarlig import av arbeidskraft.

– Vi og flere andre har forberedt oss på nedstengning i 14 dager, og de fleste næringer mener at de klarer det. Men dersom nedstengningen blir vesentlig lenger, så vil ting stoppe helt opp. Vi har en følelse av at regjeringen vil bruke disse 14 dagene på å få til en gradvis åpning. Men det har ikke kommet noen lovnad om det, sier Lier-Hansen.

– Det er bedre med strenge regler enn at grensen er helt stengt, legger han til.

Les også

Kaller fiskeriministerens utspill «svært naivt»: – Torsken venter ikke på at grensen åpnes

Vil prioritere prekært behov

Norsk Industri sender nå over et notat til regjeringen, hvor de forklarer situasjonen og kommer med sine forslag til hva som bør skje når de 14 dagene med stengt grense er over den 12. februar.

«Vi deler regjeringens vurdering av at en kontrollert gjenåpning må bidra til at de mest seriøse arbeidsgiverne med det mest prekære behovet må prioriteres», skriver Norsk Industri i notatet.

«Det er vår klare konklusjon at seriøse arbeidsgivere godt kan leve med dokumentasjonskrav og et søknadsbasert system, da disse arbeidsgiverne har allerede system på det meste. Det er for industrien veldig mye bedre med svært strenge grenseregler enn stengt grense», skriver organisasjonen.

Lier-Hansen peker på at en rekke industribedrifter er avhengige av spesialiserte fagfolk til å utføre en god del oppgaver (se faktaboks).

Organisasjonen frykter at mangel på fagfolk kan føre til forsinkelser i viktige prosjekter som for eksempel fase to av Johan Sverdrup-prosjektet hos Aibel, eller skip som må fullføres før neste prosjekt kan påbegynnes.

– Det å få inn eksperter utenfra er viktig for å få gjennomført service og holde fremdriften oppe i mange industriprosjekter. Det er ikke mange dette gjelder, og vi mener at denne trafikken kan kontrolleres 100 prosent med strenge krav, sier Lier-Hansen.

Les også

Stengte grenser kan ramme fiskeindustrien: – Vi krysser fingre og tær

Les også

Strammer inn innreisereglene: – Betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme inn til Norge

– Skal ha full kontroll

I notatet beskriver Norsk Industri ulike arbeidssituasjoner og utfordringer som de ønsker å løse. Han mener at store, seriøse bedrifter vil kunne håndtere langt strengere krav enn i dag.

– Vi kan leve med mye strengere dokumentasjonsplikt og kontroll. Vi må ha kontroll med hele reisevirksomheten, fra arbeidstageren reiser hjemme fra sitt hus til de er fremme hos bedriften i Norge, og har dokumentert gjennom to tester at de er friske, sier Lier-Hansen.

– Hvis det viser seg at de er smittet, skal vi ha full kontroll, og de skal ende opp i en stengt brakkerigg eller på et karantenehotell, og de skal være isolert fra andre arbeidere og lokalbefolkningen inntil to tester viser at de er smittefrie. Myndighetene ved politi og Arbeidstilsynet må ha tillatelse til å kunne gå inn og sjekke at alt er i orden, sier han.

– Det skjedde en svikt

I notatet som Norsk Industri har sendt til regjeringen erkjenner de at det har vært tilfeller av smitte i industrien. Men de påpeker at bedriftene som regel har unngått smitte ut i samfunnet.

– Det har vært avslørt mangler i rutinene flere steder?

– Det har vært avslørt mangler på den måten at folk skal sitte i karantene, men i stedet har bodd på hybel i en storby og begynt å jobbe før to tester har dokumentert at de er smittefri. Det har vi ikke sett i våre bedrifter, men man har sett tilfeller av dette. Det er viktig at vi sørger for at seriøse bedrifter kan få tak i de arbeidstagerne de trenger, sier Lier-Hansen.

– Har ikke rutinene sviktet også hos Norsk Industris medlemmer?

– Det skjedde en svikt på verftet i Hyllestad, som er godt dokumentert i en rapport fra FHI. Der var samarbeidet mellom bedriften, kommunelegen og kommunen for dårlig. Da ble lokalbefolkningen smittet, men det er det eneste tilfellet vi kjenner til. Og så har det vært smitte på en brakkerigg på Vestnes, men der ble ikke lokale ansatte eller lokalbefolkningen smittet, sier Lier-Hansen.

Coronaviruset
Publisert:
Gå til e24.no