NITO foreslår at Kongsberg Gruppen går inn på eiersiden i Bergen Engines

Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon (NITO) mener Kongsberg Gruppen bør gå inn på eiersiden i Bergen Engines i stedet for at motorfabrikken blir solgt til russiskkontrollerte TMH.

Publisert:

– Vi må bevare kritisk infrastruktur og teknologi i Norge, heter det i en uttalelse fra Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon.

Uttalelsen kommer i forkant av at justis- og beredskapsminister Monica Mæland tirsdag skal holde en redegjørelse i Bergen Engines-saken for Stortinget.

NITO organiserer Bergen Engines-ansatte på Hordvikneset.

NITO mener at dersom regjeringen går inn for å stanse salget av Bergen Engines i denne omgang, endrer ikke det utfordringen med at Rolls-Royce ønsker å selge.

- Hvordan vil næringsministeren løse at Norge og det norske forsvaret trenger denne bedriften? spør kommunikasjonsdirektør Jan Kjetil Johnsrud.

NITO peker på at Bergen Engines allerede samarbeider med Kongsberg Maritime, og mener at en løsning kan være at Kongsberg Gruppen går inn på eiersiden.

Johnsrud skriver at det kan være innenfor eierskapsmeldingen at Kongsberg Gruppen går inn som eier.

– Denne begrunner eierskap knyttet til forsvarsindustriell kapasitet med at dette er teknologiske kompetanseområder som er vesentlig for å gi forsvarssektoren riktig materiell og kompetanse til rett tid, sier Johnsrud.

– Mener NITO at salget bør stoppes?

– Vi avventer nå redegjørelsen til statsråden tirsdag, svarer Johnsrud.

Les også

Her er spørsmålene Stortinget vil ha svar på om Bergen Engines-salget

Publisert:
Gå til e24.no