NHO Transport: 8.000 streikende bussjåfører utgjør fortsatt ikke fare for liv og helse

Arbeidsgiversiden mener det fortsatt ikke er fare for liv og helse etter at streiken ble trappet opp. Partene er kalt inn til møte hos riksmegleren onsdag klokken 12.

INGEN DIALOG: Partene i busskonflikten er innkalt til møte hos riksmegleren for å se om det er mulig å gjenoppta dialogen.
Publisert: Publisert:

Helsetilsynet ba i forrige uke partene om å redegjøre for hvilken risikovurdering de hadde gjort, og hvilke tiltak som har blitt iverksatt for å unngå og sette liv og helse i fare.

Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange forteller E24 at de i forrige uke svarte at streiken medførte forsinkelser og ekstra bryderi for folk flest, men at de ikke ser noen fare for liv og helse.

– Har svaret deres endret seg etter helgens opptrapping?

– Nei, vi har ikke endret oppfatning, sier Stordrange.

Dersom det ikke er fare for liv og helse, må arbeidskampen føre til fare for sikkerhet, eller true helt vitale samfunnsinteresser for at tvungen lønnsnemnd skal være aktuelt.

Les også

Sykepleier i Bergen kom for sent til jobb på grunn av busstreik: – En kabal

– Ikke oppfattet noen signaler

– Mener dere at det etter helgens opptrapping foreligger en fare for liv, helse eller sikkerhet eller truer helt vitale samfunnsinteresser?

– Vi har ikke kompetansen til å slå fast det, men vi mener at vi har tatt nødvendige forbehold. Det er helsemyndighetene som tar den vurderingen, men hittil har vi ikke oppfattet noen signaler om at det foreligger en fare for liv, helse eller sikkerhet eller truer helt vitale samfunnsinteresser, svarer Tormund Hansen Skinnarmo, kommunikasjonssjef i Yrkestrafikkforbundet.

Les også

Fagforeningstopp vil ha coronatiltak for å unngå tvungen lønnsnemnd

På spørsmål om tvungen lønnsnemnd nå er mer aktuelt enn i forrige uke, svarer Arbeids- og sosialdepartementet at streik er et lovlig virkemiddel.

– Det er partenes ansvar å finne en løsning også i denne situasjonen. Arbeids- og sosialdepartementet følger med på streiken på vanlig måte. Smittesituasjonen er helsemyndighetenes ansvarsområde.

Tiltak fra bussjåførenes side

Skinnarmo i Yrkestrafikkforbundet forklarer at fokuset er å unngå at streikeuttak medfører fare for befolkningens liv og helse.

– I denne sammenhengen har vi unnlatt å ta ut rene helseekspresser og -transporter i den grad dette har vært mulig å få verifisert. Videre har vi unnlatt å ta ut skinnegående transportmidler som trikk og T-bane i de byene som har dette tilbudet, slik at det skal være et alternativ innenfor rimelighetens grenser.

Les også

1 av 3 bussjåfører vil ikke anbefale yrket til unge

Samtidig har forbundet kartlagt taxitransporten med tanke på pasienter og klienter med transportbehov.

– Dette er taxitilbudet i fullt stand til å ivareta.

Samtidig er det satt opp saksbehandling og rutiner ved eventuelle søknader om dispensasjon fra streiken som begrunnes med fare for befolkningens liv og helse.

Fellesforbundet har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Kalt inn til riksmegleren

Riksmekleren har bedt partene i busskonflikten til et møte onsdag klokken 12. Hensikten er oppgitt til å rapportere status og se om det er grunnlag for å gjenoppta dialogen.

– Yrkestrafikkforbundet har selvsagt sagt seg villig til å stille på møtet, sier Skinnarmo til E24.

– YTF er avventende til hva som kan komme ut av møtet, men håper at arbeidsgiver er villig til å komme oss i møte med hensyn til våre krav, sier forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum bekrefter overfor NTB at de vil delta i møtet, men han har ingen ytterligere kommentar.

Publisert:
Gå til e24.no