På et halvår henla bergenspolitiet nesten 2000 gamle saker. En av dem gjaldt en av Norges største konkursgjengangere.

Da Heidrun-gründeren først ble anmeldt, la politiet bort saken uten å gjøre et eneste avhør.

Seksjonsleder Sylvia Myklebust i Vest politidistrikt bekrefter at også mer alvorlige saker ble henlagt. Hun mener opprydningen var helt nødvendig.
Publisert: Publisert:

Ved inngangen til 2018 hadde nesten 5500 saker ved Vest politidistrikt ligget på vent i mer enn tre måneder. Lite eller ingenting var gjort med dem. Mer enn 1200 hadde ligget i over ett år.

En av sakene i haugen gjaldt Heidrun-gründeren Kjetil Rasmussen og hans forretningsdrift, som BT/E24 fortalte om i helgen.

Henlagt uten etterforskning

Rasmussen var anmeldt av bostyreren i en av Heidrun-konkursene, som mente at ikke alt hadde gått etter boken i selskapet der Rasmussen hadde vært styreleder og daglig leder. Men forholdene bostyreren ville ha undersøkt ble aldri gransket. Saken ble henlagt.

– Bakgrunnen var manglende saksbehandlingskapasitet i politidistriktet, og ved seksjon for etterforskning av økonomi, miljø og a-krim spesielt, skriver politiadvokat Anders Hoff i en e-post til BT/E24.

Det var han som anbefalte å henlegge, høsten 2018.

– Det er ikke foretatt avhør i saken, eller gjort etterforskningsskritt av særlig betydning, skriver Hoff.

Åpnet for flere henleggelser

Vest politidistrikt var i denne perioden i full gang med en omorganisering – blant annet av hvordan økonomisk kriminalitet skulle etterforskes. Men de hadde et stort problem: Haugen med tusenvis av gamle saker.

De hadde verken etterforskere eller politiadvokater nok til å komme gjennom bunken.

Til slutt tok politimesteren grep, etter påtrykk fra statsadvokaten. En egen gruppe etterforskere og jurister fikk i oppgave å gå igjennom og rydde – enten ved å oppklare sakene, eller ved å henlegge.

1. juni 2018 åpnet statsadvokaten også for at det i et halvt år fremover skulle bli lettere å henlegge saker enn det vanligvis er.

Påtaleansvarlig i Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad, konkluderte i sin gjennomgang med at «kvaliteten på etterforskningen og særlig kvalitetssikringen av denne svært ofte er mangelfull».

Større saker lå på øko-avsnittet

Ved økonomiavsnittet var situasjonen spesielt ille. Mens ryddearbeidet i det meste av politidistriktet først og fremst handlet om mindre saker, lå det hos øko-folkene også store og alvorlige sakskomplekser og samlet støv.

De gjorde en egen gjennomgang, med bistand fra Økokrim.

– På vårt felt gikk man litt kraftigere til verks, sier Sylvia Myklebust, som er seksjonsleder for påtale i avdelingen for organisert kriminalitet, økonomi- og miljøsaker.

De hadde slitt særlig med mangel på politijurister som kunne håndtere de ofte komplekse sakene.

Myklebust forteller at også større saker ble henlagt under oppryddingsaksjonen.

– Bevisene var blitt svekket, så vi bestemte at her var det ikke grunnlag lenger for å sette i gang etterforskning – selv om vi opprinnelig hadde bestemt at det skulle etterforskes, sier hun.

«Manglende saksbehandlingskapasitet»

Lørdag fortalte Bergens Tidende og E24 historien om Heidrun-gründerne Kjetil Rasmussen og Dag Frode Herfindal.

Kjetil Rasmussen var anmeldt for blant annet boforringelse av advokat Alf-Erik Jentoft, som var bostyrer etter en av Heidrun-konkursene.

Rasmussen er en av dem som kan knyttes til flest selskaper som har gått konkurs her i landet de siste årene.

Nå er Rasmussen og Herfindal begge ilagt konkurskarantene.

Rasmussen og Herfindal har avvist påstandene som kom frem i BT-saken, og mener de ikke har begått straffbare forhold.

– Det har aldri vært noen baktanke om å svindle noen, uttalte Herfindal til BT/E24.

En video som ble delt av en bilforretning høsten 2016 viser Kjetil Rasmussen i det som skal være én av tre Volvo XC90 R-design biler som et Heidrun-selskap hentet hos dem. Bilforretningen står på kreditorlisten etter en av Heidrun-konkursene.

Anmeldelsen mot Rasmussen fra advokat Jentoft fikk ingen konsekvenser.

Høsten 2018 ble saken henlagt av statsadvokaten, et snaut år etter at politiet først fikk den på sitt bord, med henvisning til «manglende saksbehandlingskapasitet».

– Dette inngår i den aksjonen som ble gjennomført i politidistriktet for å tilstrebe kontroll på restansene, skriver statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i en e-post til BT.

«Mangelfull kvalitet»

Politiet lyktes i å få redusert saksbunken drastisk: Ved utgangen av 2018 var 3479 eldre saker ferdigbehandlet. Av disse var mer enn halvparten – 1793 saker – henlagt av ulike årsaker.

Politiets egen sluttrapport etter oppryddingsprosjektet felte en hard dom over hvordan arbeidet tidligere hadde vært organisert. «Vi mener det er et grunnleggende funn at kvaliteten på etterforskningen og særlig kvalitetssikringen av denne svært ofte er mangelfull», het det der.

Seksjonsleder Sylvia Myklebust understreker at de på hennes avdeling startet opprydningen i gamle saker allerede året i forveien. Men jobben ble lettere da statsadvokaten gjorde det enklere å henlegge saker som hadde ligget lenge, forklarer hun.

Vet ikke hvor mange øko-avsnittet henla

BT/E24 har spurt politiet om hvor mange saker som ble henlagt av økonomiavsnittet i deres interne ryddeprosess. De tallene har de ikke klart å frembringe.

– Det er vanskelig å hente ut tallene, men vi kan si at det er snakk om en god del saker, sier Myklebust.

Hun understreker at det var helt nødvendig for dem å kvitte seg med en del av sakene som bare hadde blitt liggende.

– Vi ville aldri klart å komme oss ovenpå hvis ikke vi hadde gjort det, sier hun.

Selv om anmeldelsen mot Kjetil Rasmussen ble henlagt, var ikke politiet ferdige med ham og Heidrun-komplekset.

Det skulle komme flere anmeldelser både mot Rasmussen og hans forretningspartner Dag Frode Herfindal, fra bostyrere i andre konkurser. Foreløpig har politiet ikke konkludert i disse sakene.

– Politiet holder på å gjennomgå anmeldelsene fra bostyrerne og vi er i en fase hvor vi innhenter supplerende dokumentasjon for å få belyst sakene ytterligere, skriver politiadvokat Anja Mathiesen i en e-post til BT.

– Burde vært etterforsket nærmere

Bostyrer Alf-Erik Jentoft, som leverte den nå henlagte anmeldelsen mot Heidrun-gründer Kjetil Rasmussen, understreker at det må være opp til påtalemyndigheten å prioritere hvilke saker som skal etterforskes.

– Men det er mitt syn at denne saken burde vært etterforsket nærmere, skriver han i en e-post til BT.

Jentoft viser til at Rasmussen hadde vært involvert i en rekke konkurser hvor bostyrerne hadde påpekt mistanke om straffbare forhold.

– Disse opplysningene ble gitt i anmeldelsen, skriver Jentoft.

Kjetil Rasmussen selv uttalte i BT/E24 lørdag at bostyrer Jentofts fremstilling av hans roller i tidligere konkurser er misvisende. Han viser til at han trakk seg fra styret i de aktuelle selskapene før konkursene inntraff, og sier han selv ikke har gjort seg skyldig i straffbare forhold.

Ved inngangen til 2018 tok førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen initiativ til en opprydning i eldre saker i Vest politidistrikt.

Mener de har bedre kontroll nå

I kjølvannet av opprydningen har Vest politidistrikt lagt nesten all etterforskning av økonomisk kriminalitet til Bergen.

I tillegg er de interne samarbeidsrutinene mellom juristene og etterforskerne endret, for å gjøre etterforskningen mer effektiv. Prosessen ble avsluttet i slutten av 2019. Nå mener seksjonsleder Sylvia Myklebust at de har bedre kontroll, og at saker de bestemmer seg for å etterforske, også faktisk blir etterforsket.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen skriver i en rapport at prosjektets mandat om blant annet å få ned antall eldre saker ble meget godt oppfylt. Han er også fornøyd med at prosjektet ikke har «misbrukt anledningen til å henlegge saker», og mener det er gjort godt arbeid.

Sigurd Granli er politiadvokat og fagansvarlig på avdelingen for økonomi- og arbeidslivskriminalitet. Han mener situasjonen nå er bedre enn for bare få år siden.

– Vi har ikke telt saker, men det er helt utvilsomt at de sakene vi jobber med, gjør vi mye bedre nå enn det vi gjorde for fem år siden.

Les på E24+

Marianne hyret konkursgjengangere til å bygge om huset. – Dette har vært et mareritt.

Publisert: