Elbilboomen

Refser Oslo for ladestasjon-stampe: – Uholdbart

I enkelte tilfeller har det tatt opp mot seks måneder å få grønt lys til det Virke mener er svært enkle ladestasjon-ombygginger på bensinstasjoner i hovedstaden.

KAN TA LANG TID: Tiden det tar å få godkjent ombygging til ladestasjoner på bensinstasjoner møter kritikk. Her fra Cirkle Ks ladestasjon på Økern.

Olav Olsen
  • Karl Wig
Publisert:

Mens bransjen må smøre seg med tålmodighet mens søknadene ligger hos Plan- og bygningsetaten i Oslo, trenger man ikke engang å søke om slike ladestasjon-ombygginger i flere andre kommuner.

Det påpeker sjefen for Virke Servicehandel, Iman Winkelman. Han sier de er «skuffet over Oslo kommune».

– Det er en uholdbar situasjon, særlig sammenlignet med Oslos ambisjoner. Bransjen ønsker å bidra til det grønne skiftet, men den lange saksbehandlingstiden er en barriere, sier Winkelman til E24.

– Vi synes det er et paradoks at Oslo, som skal være miljøhovedstad, bruker så lang tid sammenlignet med andre kommuner som ikke har slike ambisjoner, fortsetter Virke-toppen.

Plan- og bygningsetaten avfeier kritikken. Det samme gjør ansvarlig byråd.

Måtte vente et halvt år

Ifølge Winkelman har medlemmene innen bensinstasjon-næringen over tid utpekt Oslo som «en av versting-kommunene i landet» når det gjelder å få etablert ladetilbud.

Les også

Oslo-etat brukte ulovlig lang tid i 2.400 byggesaker

Leder for Virke Servicehandel, Iman Winkelman.

Pressefoto

Flere andre steder i landet kan ladestasjoner etableres på bensinstasjoner omgående, fordi kommunene enten ikke definerer ladetilbud som et søknadspliktig tiltak, eller fordi man benytter seg av lovens adgang til såkalte «fast track»-løsninger, ifølge Virke.

Imens kan det ta mange måneder å få godkjent ladestasjoner. Her er noen eksempler på søknader fra ST1/Shell:

  • Etterstad: Rammesøknad ble sendt inn 15.04.20, godkjent 03.07.20.
  • Bjølsen: Rammesøknad ble sendt inn 08.05.20, godkjent 08.09.20.
  • Kastellet: Rammesøknad ble sendt inn 28.04.20, godkjent 23.10.20.

– Man kan ikke måtte vente opp mot et halvår for å få behandlet en helt enkel søknad om å omgjøre deler av bensinstasjon-plassen til hurtigladestasjoner. Det bør være åpenbart, mener Winkelman.

Er det noe vi burde vite om? Ikke nøl med å tipse E24s journalist!

«En propp i systemet»

– Det er faktisk en forskjell på å sette opp et næringsbygg, enn hurtigladere på eksisterende areal. Vi kan ikke si at det skal ta så lang tid å avgjøre en slik søknad.

– Hvor lang tid mener dere det bør ta?

– En del kommuner har ikke engang søknadskrav. I utgangspunktet bør dette være relativt uproblematisk, også i Oslo. Husk at et ladetilbud kommer på toppen av et eksisterende areal. Utgangspunktet vårt er at Plan- og bygningsetaten da burde gi grønt lys innen to uker.

Les på E24+

Dette er den nye gullstjernen på CV-en

– Hvor ligger problemet?

– Vi tror at Plan- og bygningsetaten enten ikke har nok kapasitet eller nok kompetanse til å behandle disse søknadene. Det er en propp et sted i systemet.

Etaten: Behandlet alt innen fristen

Etaten er forelagt kritikken og eksemplene på saker som har tatt flere måneder å behandle. Alle tre er behandlet innenfor lovens frist, fremholder avdelingsdirektør Hanne Høybach:

– Byggesaker som krever dispensasjon fra kommunen har 12 ukers saksbehandlingsfrist fra søknaden var komplett – det vil si at søkerne hadde sendt inn alle nødvendige dokumenter, skriver Høybach i en e-post til E24.

Når man beregner saksbehandlingstid fra søknadene var komplett, tok de tre søknadene henholdsvis fire dager, to uker og 11 uker å behandle, ifølge Høybach.

– De tre sakene E24 peker på er alle søknader med dispensasjoner, og alle er behandlet innenfor saksbehandlingsfristen. Vi kan dermed ikke se at påstandene fra Winkelman om at det skal være en propp i systemet stemmer med realiteten.

Les også

Sanners løsning på boligprisveksten: – Det må bygges flere boliger

AVFEIER KRITIKKEN: Etaten behandler innkomne saker så raskt som mulig, svarer ansvarlig byråd Arild Hermstad (MDG, venstre).

Heiko Junge / NTB

Byutviklingsbyråden forsvarer tidsbruken

Kritikken fra Virke preller også av den fungerende byutviklingsbyråd, Arild Hermstad.

Han har ikke svart på E24s konkrete spørsmål om hvorvidt han synes saksbehandlingstiden i de konkrete eksemplene er akseptabel, eller om Oslo kan vurdere å frita ladestasjoner fra søknadsplikt.

Han forsvarer imidlertid etaten som han har det øverste ansvaret for, og fremholder at de behandler ladestasjon-søknader «så raskt som mulig».

– Jeg er veldig opptatt av at vi får på plass gode lademuligheter, og derfor har vi blant annet en ny parkeringsnorm ute på høring som legger opp til at alle nye p-plasser i byggeprosjekter skal gis lademulighet, fortsetter Hermstad.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Elbilboomen
  2. Elbil
  3. Oslo kommune

Flere artikler