118 bedrifter har varslet Nav om masseoppsigelser eller permitteringer

Nesten fire prosent av den norske arbeidsstyrken har sendt søknader om dagpenger ved permittering til Nav.

Publisert:

Ferske tall fra Nav viser antall varsler om masseoppsigelser og permitteringer. For uke 11 har i alt 118 virksomheter varslet Nav at de planla masseoppsigelser eller permitteringer.

Tallene gjelder ti ansatte eller flere. Samtlige av varslene gjaldt permitteringer. Totalt berørte var 7.450 personer, hvorav 7.374 var berørt av permitteringer.

– Samlet gjennom hele 2019 mottok Nav slike varsler om permitteringer som berørte 10 292 personer. Vi har dermed så langt i år allerede mottatt varsler tilsvarende 88 prosent av fjoråret sett under ett, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i meldingen.

Les på E24+

Ansatt i coronarammet bedrift? Dette bør du vite

Nesten fire prosent av arbeidsstyrken

Nav mottok tirsdag 59.900 søknader om dagpenger under permittering, og ytterligere 3.800 søknader om ordinære dagpenger.

Det betyr at de siste seks dagene har Nav totalt mottatt 113.500 søknader om dagpenger, hvor 105.000 av søknadene gjaldt permittering. Resten av søknadene var ordinære søknader om dagpenger.

– Dette betyr at Nav på under en uke har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine, sier Vågeng.

Les også

Nav: 45.000 søknader om dagpenger på fem dager

Varsler økt saksbehandlingstid

I meldingen skriver Nav videre at økningen i antall søknader vil føre til lenger saksbehandlingstid, og at etaten har sett en stor økning i antall henvendelser.

– Vi har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen, sier Vågeng.

– Vi ber derfor om tålmodighet og om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker Nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, legger hun til.

Samtidig har Nav kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen. De vurderer også mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen.

– Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for coronasituasjonen. Informasjonen vil oppdateres forløpende på Navs nettsider, og dette er derfor den beste kilden til informasjon, sier direktøren.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om